Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejledende samtale Helhedsvurdering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejledende samtale Helhedsvurdering."— Præsentationens transcript:

1 Vejledende samtale Helhedsvurdering

2 Formål At eleven får støtte til fastholdelse i uddannelsen
At eleven i samarbejde med relevante deltagere, bliver afklaret på eget udviklingspotentiale At eleven blive afklaret på fremtidigt uddannelsesforløb og indsatsområder ift. At nå praktikmålene på rette niveau At opnå bestået standpunktsbedømmelser Bestå fagprøve Bestå afsluttende prøve 2 17-maj-13

3 Hvornår i forhold til praktikken?
Vejledende samtale Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad udvikler sig i forhold til: Helhedsvurdering Når det viser sig, at eleven ved afslutningen af praktikperioden (de sidste 2 – 3 uger) ikke kan få godkendt sin praktik på baggrund af: 3 17-maj-13

4 Misligholdelse af uddannelsesaftalen Andet
Praktikmålene Fravær Sygdom Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Andet 4 17-maj-13

5 Hvornår i forhold til skolen?
Vejledende samtale - Når det viser sig, at elevens læring ikke i tilstrækkelig grad udvikler sig i forhold til: Helhedsvurdering Når det viser sig, at eleven ikke opnår: 5 17-maj-13

6 Bestået delkarakterer Bestået fagprøver/valgfrit specialefag
Bestået afsluttende prøve Fravær Sygdom Behov for ekstra støtte til at udvikle faglige og personlige kompetencer Misligholdelse af uddannelsesaftalen Ikke overholder skolens ordensregler Andet 6 17-maj-13

7 Praktiske oplysninger vejledende samtale og helhedsvurdering
I praktikperioden kontakter praktikvejleder elevens kontaktlærer I skoleperioden kontakter kontaktlærer relevante parter Samtalen kan også forekomme på baggrund af ønsker fra eleven Kontaktlærer er ansvarlig for udfyldelse af skema til brug for vejledende samtale 7 17-maj-13

8 Deltager Elev, praktikvejleder og kontaktlærer. Ved vejledende samtale orienteres arbejdsgiver, som kan deltage efter eget ønske Arbejdsgiverrepræsentanten skal deltage ved helhedsvurdering Læsevejleder kan deltage ad hoc Er eleven under 18 år, kan forældre og UU vejleder deltage Det kan være en fordel for alle, at eleven har en bisidder med. 8 17-maj-13

9 Konklusion Formuleres ved vejledende samtale kort, præcist og målbart i forhold til de mål det aftales, at eleven skal arbejde med. Formuleres ved helhedsvurdering i forhold til: Hvilke aftaler der er indgået omkring elevens fremtidige uddannelsesforløb De mål der aftales, at eleven evt. skal arbejde med. Generelt skal det præciseres, hvordan eleven konkret kan arbejde med at nå det der aftales. Ved helhedsvurdering skal der, såfremt der ikke er sammenhæng i skolepraktikplanen, ud fra et læringsmæssigt syn begrundes, hvad eleven skal gøre indtil den reelle praktikperiode/skoleperiode påbegyndes. 9 17-maj-13


Download ppt "Vejledende samtale Helhedsvurdering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google