Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Eventkoordinator Eventassistent

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Eventkoordinator Eventassistent"— Præsentationens transcript:

1 Eventkoordinator Eventassistent
Eventtekniker Eventkoordinator Eventassistent

2 Agenda Eventteknikeruddannelsen
Eventkoordinatoruddannelsen og eventassistentuddannelsen Teori og praksis Uddannelsesaftaler, gvu og amu Spørgsmål

3 Eventkoordinatorens slutkompetence
idéudvikling opstilling af mål for events og planlægning markedsføringsaktiviteter, pressekontakt projektstyring og ressourceplanlægning booking, ansættelse, kontrakter, policer budgettering og budgetopfølgning transport, sikkerhed og logistik koordinering under gennemførelse evaluering og afrapportering

4 Uddannelsesaftaler indgås med:
Spillesteder Eventbureauer Større sportsklubber Kommuner Store offentlige eller private virksomheder Organisationer

5 Krav til at starte på eventkoordinatoruddannelsen
Eleven skal have en praktikplads 2. Eleven skal have det 2-årige grundforløb og opfylde merkantile kompetencer og adgangskrav - Dansk, niveau C (faget skal bestås) - IT, niveau C (faget skal bestås) - Erhvervsøkonomi D (faget skal bestås) - Salg & Service C (faget skal bestås) - Engelsk, C (faget skal bestås) - Et andet fremmedsprog, niveau E, samt - Samfundsfag D.

6 Uddannelsens struktur
Uddannelsen består af: et indledende grundforløb på 2 år (på SU), som eleven kan gennemføre på en handelsskole (eller anden meritgivende uddannelse) to års praktik i en eller flere virksomheder med en uddannelsesaftale, hvor der indgår korte skoleophold.

7 Skoledelen i praksis 8 ugers obligatoriske skoleophold
3 mdr. 12 mdr. 18 mdr. 24 mdr. 8 ugers obligatoriske skoleophold Prøvetid 4 uger 4 uger Valgfri specialefag 2 uger 2 uger Fagprøve – 1 uge 4uger Fagprøve

8 EVENTASSISTENT (1. TRIN I UDDANNELSEN TIL EVENTKOORDINATOR)
Trin 1 - eventassistent Uddannelsen giver blandt andet kompetencer inden for : kreativ idéudvikling af oplevelser/ events markedsføringsaktiviteter booking personlig kundekontakt og salg ud fra koncept-forståelse og godt værtskab klargøring og anvendelse af relevant anlæg og udstyr, sikkerhedsforskrifter gennemførelse af events

9 Uddannelsens struktur
Uddannelsen består af; et indledende grundforløb på 1 år, (på SU) som eleven kan gennemføre på en handelsskole, samt et års praktik i en eller flere virksomheder med en uddannelsesaftale, hvor der indgår korte skoleophold.

10 Kravet til at starte på eventassistentuddannelsen
Eleven skal have en praktikplads 2. Eleven skal have det 1 årige grundforløb og opfylde nogle merkantile kompetencer og adgangskrav - Dansk, niveau E (faget skal være bestået) - IT, niveau E (faget skal være bestået) - Erhvervsøkonomi E - Engelsk, E - Salg & Service E - Samfundsfag E.

11 Skoledelen i praksis 4 ugers obligatoriske skoleophold - herunder
den afsluttende prøve Prøvetid 3 mdr. 12 mdr. . 2 uger 1 uge Valgfri specialefag 2 uger

12 Eventassistent / Eventkoordinator
Skoleperiode 1 Event og idéudvikling Intro til oplevelsesøkonomi Stress håndtering Kultur og trendforståelse Grundlæggende brand og sikkerhed Storytelling Miljø og ressource-planlægning Idé-, og koncept-udvikling Aftale-, og erstatningsret

13 Eventassistent / Eventkoordinator
Skoleperiode 2 Regler, sikkerhed og kvalitet Kundeservice Kvalitetstyring Kommunikation og samarbejde Logistik Konflikthåndtering Miljø og ressource-styring Projektstyring

14 Eventkoordinator Trendsøgning og kulturforståelse
Skoleperiode 3 Projektstyring og eventøkonomi Trendsøgning og kulturforståelse Projektledelse og risikoanalyse Markedsanalyse Logistik-, og ressource-optimering Salg og markedsføring Budgettering, kalkulationer, break even Networking Financiering, fundrasing og sponsering

15 Eventkoordinator Skoleperiode 4 Eventjura og eventdrejebog
Eventdrejebog, produktionsplan Kontrakter Risikovurdering Erstatning Brand og sikkerhed Ophavsret Aftaleret, køberet

16

17 Skoleophold CPHWEST, Høje Tåstrup EUC Nord, Frederikshavn & IBC, Kolding (Skoleopholdene foregår på skift på EUC Nord og IBC Kolding)

18 Skolehjem Betingelser for skolehjem og betaling
Rejsetid minimum 5 kvarter med offentlig transport Pr. uge 480 kr. i 2012 Prisen er incl.kost

19 Præmie til virksomheder
Efter 1. måned i virksomheden (prøvetid): kr. Efter 2. måned i virksomheden (prøvetid): kr. Efter 3. måned i virksomheden (prøvetid): kr. 3 måneder efter prøvetidens udløb: kr. 6 måneder efter prøvetidens udløb: kr. 9 måneder efter prøvetidens udløb: kr. 21 måneder efter prøvetidens udløb: kr. Op til kr. pr. elev. Udbetalingen sker ved udfyldelse af elektronisk blanket på hvor der også kan læses mere om præmieordningen. Præmieordningen er tidsbegrænset, og løber til og med Herefter evalueres den.

20

21 AER – Arbejdsgivernes Elevrefusion
Undervejs i praktikperioden skal eleven på skoleforløb. Når disse skoleforløb er overstået, vil der fra AER automatisk blive udbetalt en økonomisk godtgørelse i form af elevrefusion. Satser for lønrefusion i 2012: 1. års elever: kr. pr. skoleuge 2. års elever: kr. pr. skoleuge 3. års elever: kr. pr. skoleuge 4. års elever: kr. pr. skoleuge Voksenelever*: kr. pr. skoleuge

22 Uddannelsespaletten Elever i uddannelsesaftale/lærlinge Ordinære aftaler på 1 eller 2 år GVU – grundlæggende voksen uddannelse AMU - kurser

23 GVU Adgangskrav: Man skal være over 25 år
Man skal have 2 års relevant erhvervserfaring Man skal som udgangspunkt være i job Realkompetencevurdering

24 AMU-kurser Kursus varighed Pris1 Pris2 www.efteruddannelse.dk
Facilitering af udvikling af event 1 dg 118,- 636,- Valg af eventype efter kundebehov 1 dg 118,- 636,- Økonomisk risikovurdering af events 2 dg 236, ,- Drejebog for events 2 dg 236,- 1034,- Regulering og kontrakt 2 dg 236,- 1034,- Storytelling ifm.kommunikation af events 2 dg 236,- 1034,- Evaluering af events 2 dg 236,- 1034,-

25 Spørgsmål


Download ppt "Eventkoordinator Eventassistent"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google