Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

EN SAMTALE OM VOLD I NÆRE RELATIONER

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "EN SAMTALE OM VOLD I NÆRE RELATIONER"— Præsentationens transcript:

1 EN SAMTALE OM VOLD I NÆRE RELATIONER
Bryd tavsheden! EN SAMTALE OM VOLD I NÆRE RELATIONER

2 Indhold ERFARING MED VOLDSSAGER FAKTA OM VOLD TEGN PÅ VOLD DIT ANSVAR
HVAD GØR DU VED MISTANKE OM VOLD? HVORDAN TALER DU OM VOLD? DILEMMASPILLET Husk at rette oversigten til, hvis du ændrer indholdet i oplægget.

3 Har du oplevet sager med vold i nære relationer?
HVORDAN FIK DU SPURGT IND TIL DEN UDSATTE? HVEM TALTE DU MED OM DINE BEKYMRINGER? VAR DU I TVIVL OM REGLERNE PÅ OMRÅDET? Det kan gøre emnet mere vedkommende for alle, hvis I tager udgangspunkt i jeres egne erfaringer. Husk, at det ikke er de private, men de professionelle erfaringer med vold. 3

4 FAKTA OM VOLD I GRØNLAND
60% af befolkningen over 17 år har været udsat for vold. Det vil sige, at over halvdelen af dem, I møder hver dag, har været udsat for vold. 16% af mødre til børn i alderen år har fået bank af deres partnere. 38% af årige har set deres mor blive udsat for vold. 10% har set det mod deres søskende. Og 7% af unge har været vidne til vold mod deres far. Vold i nære relationer er et omfattende problem i Grønland. Måske også større end du og dine kollegaer tror?

5 Hvilke tegn er der på forskellige typer af vold?
FYSISK VOLD PSYKISK VOLD SEKSUEL VOLD ØKONOMISK VOLD MATERIEL VOLD Bemærk, at det ikke er alle disse typer af vold, der rent juridisk hører under voldsparagraffen. Men de har alle betydning for børn, unge og voksne, så de er alle sammen vigtige at tage hånd om. Eksempler på de forskellige typer af vold er: Fysisk vold: At rive, ruske, slå, sparke, skubbe eller tage kvælertag. Psykisk vold: Trusler, ydmygelser, kontrol og isolation. Seksuel vold: Ubehagelig seksuel berøring, forsøg på voldtægt, tvunget samleje. Økonomisk vold: At få kontrolleret sine penge eller blive tvunget til at stifte gæld. Materiel vold: At ødelægge en anden persons ting - særligt ting med affektionsværdi. Se mere om forskellige typer af vold på

6 HVAD ER DIT ANSVAR SOM FAGPERSON?
Mistrivsel og dit ansvar HVAD ER DIT ANSVAR SOM FAGPERSON? Når du arbejder med personer under 18 år i skole-, social- eller sundhedssektoren, har du skærpet (udvidet) underretningspligt. Det betyder, at du skal gribe ind og underrette kommunen, hvis du har begrundet mistanke om, at et barn mistrives; altså lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare. Som fagpersoner er I ofte tæt på de mennesker, I har med at gøre. Det gør jer til vigtige personer i deres liv, og det kan betyde, at I ikke er uden medansvar for deres ve og vel. Derfor kan det være en hjælp at tage udgangspunkt i det veldefinerede, juridiske ansvar, for at være sikker på, hvad der forventes af jer som fagpersoner. I det følgende skelnes der mellem mistrivsel og vold – og mellem personer over og under 18 år.

7 Vold og dit ansvar HVAD ER DIT ANSVAR SOM FAGPERSON? Er der tale om vold, mishandling eller seksuelt misbrug – både ift. børn, unge og voksne – er det kriminelle handlinger, der skal anmeldes til politiet. Det kan være en fordel at hjælpe offeret med at lave anmeldelsen. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du drøfte sagen med din leder. HUSK: HVIS DU HAR MISTANKE OM STRAFBARE FORHOLD I EN BØRNEFAMILIE, MÅ DU IKKE ORIENTERE NOGEN AF FORÆLDRENE FØR DIN UNDERRETNING. Som fagpersoner er I ofte tæt på de mennesker, I har med at gøre. Det gør jer til vigtige personer i deres liv, og det kan betyde, at I ikke er uden medansvar for deres ve og vel. Derfor kan det være en hjælp at tage udgangspunkt i det veldefinerede, juridiske ansvar for at være sikker på, hvad der forventes af jer som fagpersoner. I det følgende skelnes der mellem mistrivsel og vold – og mellem personer over og under 18 år. Se mere om dit ansvar og om, hvordan du laver en underretning på

8 Hvad gør du, når du har mistanke om vold?
HVORNÅR REAGERER DU PÅ EN MISTANKE OM VOLD MOD ET BARN? HVORNÅR REAGERER DU PÅ EN MISTANKE OM VOLD MOD EN VOKSEN? HVORDAN KAN DU FÅ AFKLARET DIN MISTANKE? HVORDAN GÅR DU VIDERE MED DIN BEKYMRING? Det kan være svært at vurdere, hvornår en mistanke er så begrundet, at man bør gå videre med den. Måske man er bange for at anklage nogen uberettiget. Den bedste måde at få afklaring på er ofte at dele sin bekymring. Hvordan griber I det dilemma an? 8

9 Hvordan kan du tale om vold?
HVORDAN TALER DU MED EN PERSON, SOM ER BLEVET UDSAT FOR VOLD? HVORDAN PRÆSENTERER DU DIN BEKYMRING FOR DIN LEDER ELLER KOLLEGAER? HVORDAN FORMULERER DU EN UNDERRETNING? Vold i nære relationer er et følsomt og personligt emne. Samtidigt er den eneste måde at komme det til livs på at tale om det uden omsvøb. Det gælder både, når man taler med voldsramte, ens kollegaer og de sociale myndigheder. Hvordan vil I håndtere den balance?

10 Prøv dilemmaspillet www.brydtavsheden.gl
Hvis I sammen prøver erfaringerne fra mødet af, kan de bedre sætte sig fast. I dette punkt kan deltagerne - i fællesskab eller i små gruppe - prøve et dilemmaspil med konkrete hverdagssituationer og derigennem få en samtale om håndteringsmuligheder. På den måde kan I få afprøvet jeres nye viden og indsigt. 10

11 Opsamling HVAD HAR DU FÅET UD AF MØDET?
HVAD KAN DU TAGE MED DIG I DIN HVERDAG? I kan evt. afrunde mødet med en opsummering eller en runde, hvor I fortæller, hvad I har fået ud af dagen. Så kan I både få nytte af hinandens erfaringer og lade indtrykkene sætte sig. Måske har I fået mod på at lave en handlingsplan for forebyggelse og håndtering af vold i jeres afdeling. – Læs mere herom på 11

12 Find fx vejledninger, fagbøger og dilemmaspillet under
Tak for i dag Husk, at du kan finde svar på dine spørgsmål og yderligere materiale på: Find fx vejledninger, fagbøger og dilemmaspillet under Værktøjer og tilbud

13 HVIS DU ER I TVIVL, SÅ BRYD TAVSHEDEN OG TAL MED DIN LEDER OG DINE KOLLEGAER OM DET.
13


Download ppt "EN SAMTALE OM VOLD I NÆRE RELATIONER"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google