Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”En positiv særbehandling”

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”En positiv særbehandling”"— Præsentationens transcript:

1 ”En positiv særbehandling”
Praktikpladser gennem virksomhedernes social ansvar (CSR) og mentorskaber Foreningen Nydansker V/ Lotte Holck, Chefkonsulent

2 Hvem er Foreningen Nydansker?
Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130 virksomheder Formål: Formidling af viden om mangfoldighed og inspiration til vores medlemmer og interessenter (hjemmeside, nyhedsbreve, facebook, oplæg og undervisning mv) Udvikling og problemløsning og nye initiativer, hvor der mangler viden og metode At skabe mulighed for den enkeltes engagement i mangfoldigheden (virksomhedernes sociale ansvar, Corporate Volunteering, Mentorordninger mv) Påvirkning af vores omverden til fordel for mangfoldighed og vores medlemmers indsats (fx Vækst og mangfoldighed, M+)

3 Hvorfor fokus på praktik til nydanske unge?
9.000 unge mangler en praktikplads for at kunne gøre deres uddannelse færdig (A ) Frafaldet blandt nydanske unge på erhvervsskolerne er næsten 60 pct. – bl.a. grundet manglende praktikpladser (A ) Fra 2008 gik nydanskernes andel ned fra 8 pct. til 7,3 pct. af praktikpladserne. Nydanskere udgør 20 procent af de praktikpladssøgende, men de får kun 10 procent af pladserne (HK ) Stærk overrepræsentation af nydanskere i køen af praktikpladsansøgere pct. af nydanskere får ikke en praktikplads, mens det ”kun” rammer mindre end 10 procent af de danske elever (HK ) Det er dobbelt så svært for nydanske elever at få praktikplads sammenlignet med danske elever; seks nydanske praktikpladssøgende unge for pr. plads mod 2,5 danske unge ansøger pr. indgået aftale (AE undersøgelse ) Snævert branchevalg; 80 pct. af de nydanske unge drenge på erhvervsskolerne vælger mellem snævert 5 uddannelse – bl.a. mekaniker

4 Indsatser for flere praktikpladser
”Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012”, herunder ca. 2,6 milliarder kroner til ekstra praktikpladser Præmie- og bonusordning på op til kroner Løntilskud på 30 kroner i timen de første syv måneder af praktiktiden til private og offentlige arbejdsgivere, der indgår erhvervsgrunduddannelse praktikaftaler Fremtidig ordning; ”sociale klausuler, hvor der ved offentlige udbud laves aftaler om, at leverandøren opretter et bestemt antal praktikpladser” ifølge Regeringsgrundlaget Frivilligt projekt mellem boligselskaber og byggefirmaer (der arbejder for de almene boligselskaber) om praktikpladser på Københavns Vestegn, Århus og Aalborg flere almene boliger frem til 2020 og 21 mia. kr. afsat til renovering af eksisterende almene boliger

5 Foreningen Nydanskers indsats
Positiv særbehandling – brug for særlig indsats for nydanske unge i fht praktikplads Vores indsats – motivere virksomheder til større mangfoldighed i medarbejderstaben bl.a. gennem praktikker To primære måder at arbejde med praktikpladsproblematik Praktikpladser gennem direkte samarbejde med virksomhederne ex. CSRagenter i Hotspotområder Mentorordninger med virksomhederne om praktikpladser praktikpladsmentor på virksomheden Praktikplads gennem aktiv søgning i mentors netværk Ex. Dygtige unge Gennem fokus på problemstillingen i medier, debatter mv.

6 CSR agenter i Hotspot områder
Samarbejde mellem Hotspot områder i Skanderborg, Kolding og Brøndby og lokale erhvervsliv om at løfte lokalt boligområde Fokus på indsatsen, området og de unge hos det lokale erhvervsliv Konkrete aftaler om jobs, praktikpladser, fritidsjobs eller -aktiviteter, mentorer mv. Direkte kontakt til virksomhederne - Eksempler: Løbende samarbejde med Kvickly Brøndby. Samarbejde om tre måneders afklaringsforløb med muligheden for efterfølgende fritidsjob eller trainee-stillinger i Kvickly Brøndby eller i nærliggende COOP Danmark butikker. Pt. otte unge igennem, to er tilbudt fritidsjob og én elevplads. Fem har taget erfaringerne fra afklaringsforløbene med sig videre Kvickly Brøndby vandt Integrationsprisen for årets virksomhed på baggrund af dette samarbejde Forskellige behov fra virksomhed til virksomhed ; Virksomhedsønske om individuelt fokus, tilgodese-else af specifikke behov og individuel betjening (tidskrævende)/tilbud om konkret udfordring, forløb, aktivitet

7 Kvickly Brøndby Årets virksomhed ´11

8 CSR agenter i Hotspot områder
Direkte kontakt til virksomhederne – Flere eksempler: Fast aftale med Bilka Kolding; unge under 18 år i fritidsjob og unge over 18 i studie job. Pt. er tre blevet fastansat efter endt praktik – en til på vej. Samt ansætte af ung efter skolepraktik Toftens auto – ung mand i autolaker-praktik Praktik i Ældrecenter - 16-årig pige med sprogvanskeligheder, som gerne vil arbejde inden for SOSU-området. Praktik skal styrke sprogkundskaber og kompetencer Udfordring – ubrugte muligheder : Stor interesse fra virksomhedernes side men manglende relevante unge (bl.a. i Brøndby tre praktikpladser ikke brug grundet manglende ”relevante unge” i vuggestue, i lydfirma og hos Brøndby IF) Forskellige behov fra virksomhed til virksomhed ; Virksomhedsønske om individuelt fokus, tilgodese-else af specifikke behov og individuel betjening (tidskrævende)/tilbud om konkret udfordring, forløb, aktivitet

9 CSR agenter i Hotspot områder
Praktikpladser gennem mentorordninger Udfordring; De unge mangler relevant erhvervsnetværk – en mentor kan give dem et netværk til bl.a. praktikpladser De unges behov i fht mentor: Hjælp til ny start på arbejdsmarkedet, networking vedr. praktikplads eller fritidsjob eller viden om brancher og lokale arbejdsmarked, viden om arbejdslivet Eksempler: Direktør Jyske Bank Kolding og Nykredit Kolding hjælper to unge fyre som læser markedsøkonomi på Hansenberg Kolding med praktikplads HR chef i værkstøjsvirksomhed i Kolding finder praktikplads i egne virksomhed til tidligere kriminel ung mand – agere praktikpladsmentor I alt 14 mentorskaber Forskellige behov fra virksomhed til virksomhed ; Virksomhedsønske om individuelt fokus, tilgodese-else af specifikke behov og individuel betjening (tidskrævende)/tilbud om konkret udfordring, forløb, aktivitet

10 Dygtige unge i Nordsjælland
Samarbejde med Poul-Erik Høyer og Nordsjællands Håndbold: Motivation: Mere end ”bare” en håndboldklub – CSR platform for sponsor virksomheder (120 erhvervspartnerskaber) Tiltrækning af flere virksomheden og gøre noget for lokalsamfundet Mål 60 unge i praktik, fritidsjob og fastholdelse i uddannelse gennem mentorskaber Unge; i familietilbud eller med misbrugsproblemer – vant til extraordinær gruppe/kommunale unge projekter: De unges ambition - At være ‘normal og selvforsørgede’ Mentorskaber giver kontakt til ”normal samfundet”, giver branche overblik, hjælp i fht relevante kontakter i lokale erhvervsliv samt mulighed for at træne jobsamtaler mv. Fordel; frontperson som samlingspunkt (Poul-Erik Høyer) og en stor gruppe virksomheder, der ”gerne vil gøre noget ekstra i forvejen”/Loyalitet/lokal patriotisme Forskellige behov fra virksomhed til virksomhed ; Virksomhedsønske om individuelt fokus, tilgodese-else af specifikke behov og individuel betjening (tidskrævende)/tilbud om konkret udfordring, forløb, aktivitet

11 Dygtige unge

12 Udfordringer Største udfordring; unge der springer fra –væsentligt med opstøttende bagland som Hotspot medarbejder eller ungemedarbejder, der ”hjælper” den unge med overholde aftaler og som virksomheden kan kontakte ved problemer Critical actor; Den første praktikaftale skal fungere/det første mentorforløb skal blive realiseret – har først god erfaring, så er der rum til ”fiasko” Virksomhederne skal ikke vente for længe på en praktikant eller mentee, når de først har erklæret sig interesseret i at indgå samarbejde (utroværdigt ved manglende ung, nu man har talt til ”stort behov” og ”nydanske unges besværligheder”) Forankring af samarbejdet – lav gerne tilbagevendende events og netværksmuligheder for de deltagende virksomheder, om de så er praktikmentorer, mentorer generelt eller stiller sig til rådighed for praktikpladser) Virksomhed eller mentor skal motiveres – gennem ros, tæt samarbejde/hyppig kontakt og omtale/fremhæves som ”best practice ” eksempel


Download ppt "”En positiv særbehandling”"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google