Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bogens klasser   Klasserne i bogen er defineret sådan (tallene er deres andel af de årige, når studerende ikke regnes med): Overklasse.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bogens klasser   Klasserne i bogen er defineret sådan (tallene er deres andel af de årige, når studerende ikke regnes med): Overklasse."— Præsentationens transcript:

1

2

3

4

5

6

7 Bogens klasser Klasserne i bogen er defineret sådan (tallene er deres andel af de årige, når studerende ikke regnes med): Overklasse (1 procent): Selvstændige der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst (i 2012 er det 1,2 million kr.). Topledere der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. Personer med videregående uddannelse der tjener over tre gange så meget som den typiske indkomst. Eksempler: Fabrikant. Bankdirektør. Finansanalytiker. Kommunaldirektør. Højere middelklasse (9 procent): Selvstændige der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst (i 2012 mellem kr. og 1,2 million). Topledere der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. Personer med videregående uddannelse der tjener mellem to og tre gange så meget som den typiske indkomst. Personer med akademisk uddannelse, der ikke indgår i overklassen, uanset indkomst. Eksempler: Skoleleder. Ingeniør. Gymnasielærer. Hospitalslæge.

8 Middelklasse (24 procent):
Selvstændige der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst (i 2012 under kr.). Topledere der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. Personer med kort eller mellemlang videregående uddannelse der tjener under det dobbelte af den typiske indkomst. Eksempler: Murermester. Brugsuddeler. Folkeskolelærer. Sygeplejerske. Arbejderklasse (47 procent): Personer med erhvervsfaglig uddannelse der ikke indgår i en af de øvrige klasser. Ufaglærte der ikke indgår i en af de øvrige klasser. Eksempler: Industritekniker. Tømrer. Lastbilchauffør. Sosu-assistent. Underklasse (20 procent): Personer der er udenfor arbejdsmarkedet mere end 4/5 af året. Eksempler: Førtidspensionist. Kontanthjælpsmodtager.

9 Giver de menig af tale om klasser i dagens Danmark???

10

11 Overklasse Opgjort på familieniveau udgør overklassen i dag 2,1 pct. af befolkningen. I 1985 udgjorde overklassen også 2,1 pct. Højere middelklasse  Den højere middelklasse er vokset betydeligt i de seneste år. I 1985 udgjorde den højere middelklasse under 7 pct. af befolkningen. Andelen er nu steget til 12 pct. Middelklasse Middelklassen er vokset fra at udgøre under 24 pct. i 1985 til nu at udgøre 30 pct. af befolkningen. Arbejderklasse  Selvom arbejderklassen er faldet voldsomt siden 1985, er det stadig den største sociale klasse. Opgjort på familieniveau er der 42 pct. i denne klasse. Tilbage i 1985 var det hele 57 pct., der var i arbejderklasen. Underklasse Underklassen er steget fra knap 10 pct. i 1985 til nu at udgøre 13,5 pct.

12 Overklasse Ansættelsessted 90 pct. privatansatte, 10 pct. offentligt ansatte. Typiske jobtyper Direktør/leder, læge, tandlæge, advokat, revisor, ingeniør, finansiel virksomhed. Højere middelklasse Ansættelsessted 60 pct. privatansatte, 40 pct. offentligt ansatte. Typiske jobtyper Specialist/vidensarbejder, gymnasielærer, IT-konsulent, rådgiver, chef i det offentlige, medicinalindustri. Middelklasse Ansættelsessted 55 pct. privatansatte, 45 pct. offentligt ansatte. Typiske jobtyper pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske, offentlig administration, politibetjent/forsvar Arbejderklasse Ansættelsessted 65 pct. privatansatte, 35 pct. offentligt ansatte. Typiske jobtyper Hjemmehjælper, rengøring, supermarked, byggebranchen, mekaniker/smed, slagteri, chauffør. Underklasse Ansættelsessted Uden for arbejdsmarkedet.

13

14 Overklassen

15 Middelklassen

16 Arbejderklassen

17 Underklassen

18 Arbejdsmiljø Kriminalitet Sundhed Ægtefælle Familie Indkomster Formuer
Generelt om klasserne Arbejdsmiljø Kriminalitet Sundhed Ægtefælle Familie Indkomster Formuer Boligtype

19 Ægtefælle/pardannelse
Overklasse Mænd: 12 pct. af overklassemændene er enlige. Hele 20 pct. er gift med overklassekvinder eller kvinder fra den højere middelklasse. Kvinder: Knap 24 pct. af overklassekvinderne er enlige. Næsten 40 pct. er gift med overklassemænd eller mænd fra den højere middelklasse. Kun 5 pct. er gift med mænd fra underklassen. Underklasse Mænd: Over 60 pct. af mændene i underklassen er enlige. Knap 14 pct. er gift med en kvinde fra underklassen. Under 2 pct. er gift med en kvinde fra overklassen eller den højere middelklasse. Kvinder: 42 pct. er enlige. 12 pct. er gift med en mand fra underklassen. Knap ¼ er gift med en mand fra arbejderklassen.

20 Bolig Højere middelklasse Typisk boligform: Ejerbolig
3 ud af 4 i den højere middelklasse bor i ejerbolig. Derudover bor knap hver 10. i andelsbolig, hvilket er den største andel blandt alle klasserne. Gennemsnitlig boligstørrelse: 140 kvm Overklasse Typisk boligform: Ejerbolig Med knap 90 pct. der bor i ejerbolig, er overklassen den klasse, der oftest ejer egen bolig. Gennemsnitlig boligstørrelse: 190 kvm Arbejderklasse Typisk boligform: Ejerbolig 60 pct. af arbejderklassen bor i en ejerbolig, 16 pct. bor i en almen bolig, mens yderligere 14 pct. bor i privat udlejningsejendom. Gennemsnitlig boligstørrelse: 120 kvm Underklasse Typisk boligform: Almen bolig Næsten 40 pct. af underklassen bor i en almen bolig. I 1985 var det under 30 pct., der boede i en almen bolig. Blot 20 pct. af underklassen bor i en ejerbolig. Gennemsnitlig boligstørrelse: 104 kvm

21 Det handler om hverdagslivet……

22 Skolekarakterer Overklasse Dansk: 7,4 Matematik: 8,8
Højere middelklasse Dansk: 7, Matematik: 8,7 Middelklasse Dansk: 6, Matematik: 7,5 Arbejderklasse Dansk: 5, Matematik: 6,3 Underklasse Dansk: 4, Matematik: 4,9

23

24 Det danske klassesamfund 2012

25

26 Hvis man vil vide mere Kan man jo købe bogen npl@dst.dk

27 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Bogens klasser   Klasserne i bogen er defineret sådan (tallene er deres andel af de årige, når studerende ikke regnes med): Overklasse."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google