Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kunnskapsløftet i fag- og yrkesoplæring Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 31. oktober 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kunnskapsløftet i fag- og yrkesoplæring Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 31. oktober 2012."— Præsentationens transcript:

1 Kunnskapsløftet i fag- og yrkesoplæring Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 31. oktober 2012

2 Disposition • Mål med KL I fag- og yrkesoplæringen • Centrale indsatser i KL • Det empiriske grundlag • Resultater • Udfordringer og spørgsmål til diskussion

3 Hvad skal KL bidrage til? • Tilstrækkelig bred kompetence • Bedst mulig udvikling af kompetencer. • Forbedring af kønsfordeling. • Gennemførelse på normeret tid. • Øgning og bedre fordeling af søgere • Inklusion: Lige muligheder for udvikling af kompetencer • Balance mellem specifikke og brede kompetencer. • Eleverne skal kunne blive boende hjemme/ tæt på hjemmet • Mulighed for tilpasninger til det lokale arbejdsmarkeds behov.

4 Indsatserne • En fortsættelse af 2+2 modellen dog med øget mulighed for fleksibilitet. Bredere indgange: Fra 12 til otte uddannelsesprogrammer; fra 90 VK1 til 60 programområder. • Decentralisering og lokal frihed: 25 procent af oplæringstiden kan disponeres lokalt. • Indførelse af faget Projekt til Fordybning (PTF) på Vg1og Vg2 • Overførelse af visse fag, herunder tegning, form og farve fra VKII i yrkesfaglig studieretninger til det studieforberedende uddannelsesprogram. • Indførelse af faget Utdanningsvalg. • Videreudvikling af samarbejdet mellem parterne i arbejdslivet. • Kompetenceløft for blandt skoleledere, lærere, instruktører i bedrifter, PP- tjenesten, opfølgningstjenesten og prøvenævnsmedlemmer.

5 Det empiriske grundlag • 2008-2012 • Kombination af kvantitative og kvalitative studier • FAFO: • Tre rapporter om PTF • NIFU: • Fem rapporter om ”Tilbudsstruktur, gjennemføring og kompetanseoppnåelse” • Tre rapporter om ”Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring” • SINTEF: • Fire rapporter om organisering, aktørers roller og opfattelser

6 Resultater Ingen effekt • Elevernes uddannelsesvalg har ikke ændret sig som følge af KL • KL har ikke styrket elevernes mulighed for at få indfriet deres førsteprioritet af uddannelse • KL har ikke afhjulpet udfordringen med under- og oversøgning af specifikke uddannelser • KL har ikke haft effekt på kønsfordelingen på uddannelserne • Den ændrede struktur har generelt ikke indvirket på gennemstrømningen • KL har ikke haft indvirkning på andelen, der opnår kompetence på normeret tid inden for yrkesfag, idet denne andel ligger stabilt omkring 45 procent både før og efter indførelsen af KL

7 Resultater Effekt • PTF: – bidrager positivt til yrkesvalget – giver bedre grundlag for at forstå sammenhæng mellem teori og praksis – styrker elevernes motivation for at gennemføre videregående oplæring – giver bedrifter mulighed for at se en elev an • Utdanningsvalg – elever med laveste karaktergennemsnit og eller ikke vestlig minoritetsbaggrund har et relativt større udbytte af faget end øvrige elever

8 Flere resultater med fokus på udøvere • Blandede opfattelser af bredere programområder • Tilfredshed med lokal frihed • Styrkelse af samarbejde mellem skole og arbejdsliv • Mulighed for fleksible forløb i nogen grad slået igennem

9 Supplerende resultater, der ikke kan henføres til KL • Det største frafald ligger i overgangen fra Vg2 til tredje år på de yrkesfaglige retninger. • En stor andel af eleverne yrkesuddannelse fortsætter i påbygning til generel studiekompetence efter andet år • Frafald og gennemførelse varierer fylker iblandt • Tydeligste korrelation er mellem grundskolekarakterer og opnåelse af yrkeskompetence

10 Udfordringer • Hvordan kan unge motiveres for at vælge en fag- og yrkesuddannelse? • Hvordan kan elevernes gennemstrømning i fag- og yrkesuddannelserne forbedres? • Hvad er den optimale balance mellem det generelle og specifikke indhold af fag- og yrkesuddannelserne?

11 Diskussion Hvordan kan unge motiveres for at vælge en fag- og yrkesuddannelse? • Viden om unges motivation? • Kombination af studie- og yrkeskompetence? (EUX) • Mulighed for videreuddannelse? • Mulighed for at møde specifikke praksisser tidligt i uddannelsen? (Utdanningsvalg, PTF) – alternativer til 2+2 • Differentieret indsats

12 Diskussion Hvordan kan elevernes gennemstrømning i fag- og yrkesuddannelserne forbedres? • Mangel på praktikpladser? • Er et toårigt rent skolebaseret forløb for langt? • Virksomhedsforlagt undervisning? • Praksisadgangsvej, fx praksisbrev? • Hyppigere vekslen mellem skole og bedrift? • Styrkelse af relation mellem lærer og elev? • Styrkelse af vejledning i overgangen mellem dele af en uddannelse?

13 Diskussion Hvad er den optimale balance mellem det generelle og specifikke indhold af fag- og yrkesuddannelserne? • Viden om, hvordan vægtning og placeringen i uddannelsesforløbet af det generelle brede henholdsvis det specifikke yrkesrettede indvirker på elevernes læringsudbytte? • Giver et generelt indhold eleverne den bedste kompetence? • Hvis ja, skal uddannelserne opbygges fra det specifikke til det generelle? • Hvordan kan det yrkesrettede anvendes pædagogisk til at opnå generelle kompetencer?


Download ppt "Kunnskapsløftet i fag- og yrkesoplæring Vibe Aarkrog IUP, Aarhus Universitet 31. oktober 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google