Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsk2007.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsk2007."— Præsentationens transcript:

1 Forsk2007

2 Indhold Baggrund Formål Resultater Krav til gennemførelse
Projekt oversigt Det aktuelle Tidsplan

3 Baggrund Det nordiske el-system bevæger sig mod stigende udsving i priserne En voksende andel prioriteret strøm i systemet (vindmøller mv.) Bindinger på produktionen medfører svingninger i spotprisen over døgnets timer Privat kunders (husholdningernes) døgnvariation har en betydelig virkning på disse udsving Den fri prisdannelse på el-markedet skulle i princippet tilskynde forbrugerne til at tilpasse elforbruget til priskurven. Hidtil har forbrugerne dog ikke haft tilstrækkelig (eller let tilgængelig) information om elpriserne eller incitament til at flytte deres elforbrug væk fra de dyre perioder eller tekniske hjælpemidler, der kunne lette indsatsen Den øgede fokus på miljøproblemerne øger fokus på mere miljøvenlige produktions-miks, hvilket kan forstærke indsatser og resultater

4 Projektoversigt

5 Formål med projekt Energiudsigten
Afklare forbrugernes viden og umiddelbare holdning (”førmåling”) til elmarkedet Udvikle og teste forskellige kommunikative virkemidler, for at få forbrugerne til at levere fleksibelt elforbrug Udvikle og teste forskellige aftalekoncepter, hvor forbrugerne lader en ekstern operatør levere og styre automatiske tænd/sluk- funktioner mod en økonomisk kompensation Vurdere den afledte besparelseseffekt ved de ovennævnte tiltag

6 Analyse del Afprøve nye kommunikationsformer, bl.a. direkte TV broadcasting med information om miljøforhold og næste døgns el-priser i ”energiudsigten” Vurdere de fremtidige muligheder for fleksibelt elforbrug, herunder forbrugernes holdninger og viden samt omkostningerne sammenholdt med tiltag på produktionssiden Vurdere hvad det vil betyde samfundsøkonomisk og forbrugerøkonomisk Vurdere betydningen for el-handelsselskaber af at kunne tilbyde produkter, der er rettet mod spotpriser

7 Krav for at kunne gennemføre projektet
Digitale målere installeret, for at skabe det tekniske grundlag for Styring/tilpasning af forbrug til elpris Belønning Direkte effektmåling af tiltag Der skal være en viden om Prisdannelsen i el-systemet Forsyningssikkerheden Råderummet for anvendelse af vedvarende energi Individuelle muligheder for at drage fordel af markedet mv. Der skal være et godt forbruger kendskab til Hvordan man i praksis kan reagere på energipriserne, uden at det indebærer meget besvær og mærkbart forringet komfort Fuld information om elpriserne fra døgn til døgn Leveringsaftaler, som belønner flytning af elforbrug til de billige perioder

8 Projektoversigt – eksperimentet

9 Aktuelt Vi har netop afsluttet 1. interview-runde
Spørgeskemaer – de fleste responderet via internettet 558 svaret positivt på, at vi må anvende deres historiske energiforbrugsdata og med koble dem sammen med fremtidige timemålinger i analysearbejdet, samt at de vil indgå i projektet Igangsat analyse af resultaterne fra første interview runde Fokusgruppemøder den 11. og 12. juni WEB-siden klar ved sommerferien Broadcasting i luften 1/ Formen for selve ”Energiudsigten” ved at være defineret Fokus i nyhedsindslag, separate Tv-spots, fokusudsendelser er i overskrifter

10 Planlagte fokusgrupper
Tidspunkt Formål Deltagere (7-9 i hver gruppe) 12. og 13. juni - Input til udvikling af kontrakter - Input til kommunikationsstrategi - Input til broadcasting Lejligheder uden elvarme September Afprøvning af formidlingsform inden endelig udformning af ”Energiudsigten” Parcelhuse m/u elvarme Oktober - November - Reaktion på ”Energiudsigten” - Reaktion på udviklede kontraktformer - Reaktion på tekniske løsninger - Er der flyttet holdninger? Parcelhuse m elvarme Forår 2008 - do - Lejlighed u. elvarme Efterår 2008 Parcelhuse u. elvarme

11 Tidsplan

12


Download ppt "Forsk2007."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google