Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FREMTIDENS LEVENDE LABORATORIUM Thomas Hune, Insero Software.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FREMTIDENS LEVENDE LABORATORIUM Thomas Hune, Insero Software."— Præsentationens transcript:

1 FREMTIDENS LEVENDE LABORATORIUM Thomas Hune, Insero Software

2 Grøn energi med styring
Vi vil: Flytte elforbruget til tidspunkter, hvor CO2-udledningen er mindst og/eller prisen på el er mindst – inden for brugernes komfortindstillinger Flytte elforbruget, så spidsbelastningen på elnettet holdes inden for givne grænser Vi kan: Styre varmepumpen og opladningen af elbilen Indholdet af CO2 i den el, der produceres svinger afhængigt af, hvordan el’en produceres. Blæser det i en periode meget vil CO2 indholdet være lavt, fordi en stor del af produktionen kommer fra vindmøller. Tilsvarende vil der være tidspunkter, hvor el’en hovedsageligt kommer fra centrale kraftvarmeværker, hvilket betyder at indholdet af CO2 i elproduktionen i disse perioder vil være betydeligt højere. Markedsprisen for el svinger fra time til time. Den afhænger både af det forventede forbrug af el og prisen for at producere el i de enkelte timer. Her er den forventede produktion fra vindmøller også en faktor, der betyder noget for prisen. Derfor er det ofte tilfældet, at der er sammenfald imellem lavt CO2 indhold i elproduktionen og lav elpris. I Insero Live Lab vil vi flytte opladningen af elbilerne og forbruget i varmepumperne til tidspunkter med lavt CO2 indhold og/eller lav pris. Det vil selvfølgelig ske med udgangspunkt i de komfortindstillinger, der er lavet for de enkelte huse omkring indendørs temperatur og brug af elbilen. På en ”normal” dag i Danmark er elforbruget størst imellem kl. 18 og kl. 20, hvilket også kaldes ”kogespidsen”. Derfor er det også interessant at flytte forbrug væk fra det tidsrum, for at elnettet ikke overbelastet mere en nødvendigt. Vi forventer ikke at udvikle en ”fast” rutine for hvornår varmepumpen mest optimal bør køre eller hvornår elbilerne skal lade. Derimod forventer vi at energieffektiv styring nødvendigvis vil varierer fra dag til dag, netop fordi der tages højde for en række eksterne faktorer som pris-, vind- og vejrforhold.

3 Energi- og Klimamål Omstilling af det danske energi- og transport- system til vedvarende energi (VE) Kul Naturgas Olie VE i alt uden initiativer Energi- effektivisering og elektrificering Et af formålene med at flytte forbruget er, at understøtte de danske og internationale mål for nedbringelse af CO2 udledning. Produktionen af el ved vedvarende energi er mere svingende end ved den traditionelle produktion fra kraftværker. For at understøtte målet om nedbringelse af CO2 udledning, er det relevant at udvikle redskaber, der kan øge vores muligheder for at tilpasse vores forbrug i hverdagen med den faktiske produktion af el fra vedvarende energikilder. Kilde: Vores energi, 2011. 2012 2020 2050 Energi fra VE 23 % 35 % 100 % El fra VE 29 % 50 % 100 % CO2-reduk. (1990) 28 % 40 % 80 – 95 % Kilde: Klimaplan 2013.

4 Vind og forbrug Vinddøgn giver lave elpriser
MWh DKK/MWh Grafen illustrerer det samlede elforbrug og den samlede elproduktion fra vindmøller i vestdanmark på en dag, hvor det blæste meget. Ved at flytte forbruget i de perioder, hvor den gule linje ligger over den grønne linje, kan det samlede forbrug alene dækkes af produktionen fra vindmøller. Når der i fremtiden er installeret flere vindmølleparker, vil der være flere dage, hvor det samlede billede ser ud som på grafen. De røde søjler viser at markedsprisen på el, delvis følger elproduktionen fra vindmøller og efterspørgslen på el, som er højest i kogespidsen.

5 Indstillinger Varme: Minimum - ønsket – maksimum Elbil:
Minimums distance – ”nødkørsel” Hvornår på dagen elbilen skal være fuldt opladt og klar til brug Rammerne for at flytte forbruget i de enkelte husstande bestemmes sammen med den enkelte familie. For indendørstemperaturen skal der angives en ønsket temperatur samt en øvre og nedre temperaturgrænse. Jo bredere temperaturgrænser familierne bestemmer sig for, jo mere fleksibilitet er der i elforbruget, og jo mere forventer vi at kunne flytte. For elbilen er der to grundindstillinger, som familierne skal bestemme. Den først angiver, hvor meget bilbatteriet skal lades op umiddelbart efter, at bilen bliver sat i laderen. Det skal ses som sikkerhedsdistance, som bilen ”altid” vil blive ladet op til at klare. Den anden indstilling angiver, hvornår bilen skal være fuldt opladet om morgenen i hhv. hverdage og weekender. Det er værd at bemærke, at indtil videre sker der ingen styring af hverken varmepumperne eller ladningen af elbilerne ud over den, som ligger i udstyret. Det vil blive annonceret, hvornår den ekstra styring træder i kraft.


Download ppt "FREMTIDENS LEVENDE LABORATORIUM Thomas Hune, Insero Software."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google