Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Varmepumper Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Varmepumper Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen."— Præsentationens transcript:

1 Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Varmepumper Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen

2 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Udfordringer som varmepumper kan løse – Effektiv omformning af el til varme. – Bruger el når der er rigeligt og prisen er lav. – Sparer brændsel på kraftvarmeværker, så den kan bruges når det ikke blæser

3 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS El-overskud om vinteren Kraftvarme dækker en ret stor del af elforbruget om vinteren Vindkraften medfører overskud af el om vinteren og mindre behov for alternativ forsyning om sommeren En stor del udlignes i dag med eksport og import Danmark har altså behov for at få flyttet el fra vinter til sommer

4 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS 26-10-2012Dansk Fjernvarmes landsmøde 4 Eksempel: Januar 2011

5 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Vindkraften opskaleres til 50 % vindenergi på årsbasis • Billedet ser ikke realistisk ud – Produktionen i januar overstiger forbruget med 62 %  El fra kraftvarme plus vind  - igen med januar som eksempel

6 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS 26-10-2012Dansk Fjernvarmes landsmøde 6 Lave elpriser presser kraftvarmeværker ud • Paul Frederik Bach er ophavsmanden  I dette eksempel dækker reservekedler 55 % af varmebehovet i januar

7 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Hvad er det varmepumpen gør? – Den løfter ”pumper” temperaturen op fra det kolde lager til niveauet i det varme lager. – Det kolde lager kan være et naturligt lager (jord, hav, luft) eller et industrielt lager(spildvarme, røggasser) – Det varme lager kan være et fjernvarmesystem, en boligblok eller hvor der i øvrigt er behov for varmen

8 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper

9 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • I DK analyseres på både samfunds- og selskabs- økonomi på de enkelte projekter. • I S analysere energiselskabet alene på selskabsøkonomi, samfundsøkonomi reguleres centralt • I S leveres 12% af al grundlast til fjernvarme fra varmepumper. • I DK findes varmepumper ”næsten” ikke

10 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Samfundsøkonomi Sparet brændsel = El*(COP/Cv)*Enpris*driftstimer Ikke produceret el = El*(COP/Cv)*Cel*SUMelpris Forbrugt el = El*(SUMelpris + driftstimer*153)

11 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Selskabsøkonomi Sparet varme = El*driftstimer*COP*Vpris Eludgift = El*((driftstimer*(afgift + distribution))+SUMelpris)

12 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Driftstimer • Samfundsøkonomi El*(COP/Cv)*(Enpris-Cel*elpris)-El*(elpris+153)=0 • Selskabsøkonomi COP*Vpris – elpris – elafgift – distribution = 0

13 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Fastsættelse af elpris – Gennemsnit af priser sorteret efter størrelse for perioden 2007 - 2011 – Gennemsnitsprisen stiger efter Energistyrelsens forudsigelser. – Volatiliteten af elprisen er jævnt stigende over perioden

14 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper

15 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper

16 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Samfundsøkonomi • Anlæg med el kapacitet på 5 MW • Erstattet brændsel træpiller – Samfundsøkonomi = 0 ved COP 2,32 – COP = 4,0 værdi 163 mio. kr. – Hvis brændslet er flis er værdi negativ

17 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper

18 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Selskabsøkonomi • 5 MW anlæg – For COP = 5 er værdien 0 ved varmepris 72,5 kr/GJ – For COP = 4 er værdien 0 ved varmepris på 86,5 kr./GJ – Værdien stiger med 10 mio.kr./1 kr. stigning i varmepris – Der er ikke regnet med betaling for varmen i det kolde lager – Anlægsinvesteringer er ca. 7,5 mio./MWvarme

19 Energi Øresund | 13. november | 2012 | Jens Brandt Sørensen | VEKS Varmepumper • Hvad har vi ikke gjort – Er det muligt at opnå COP>4? – Hvilke typer kolde lager kan bruges? – Hvorfor har vi valgt træpiller? – Er det ok med flere køretimer i SEL end SAM? – Hvordan gøres SEL positiv for COP> 3 når SAM er >0 – Det antages at 25 MJ/s Kan afleveres de fleste steder – Nærmere undersøgelser af røggasser fra forbrænding og spildvarme fra industrien – Skal anlægget ligge i DK eller S?


Download ppt "Energi Øresund | 28. marts | 2011 | Kenneth Løvholt | Gate 21 Varmepumper Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google