Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landsprøver Hvert forår på 4. og 6. klassetrin

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landsprøver Hvert forår på 4. og 6. klassetrin"— Præsentationens transcript:

1 Landsprøver Hvert forår på 4. og 6. klassetrin
Ca. 600 elever på hvert klassetrin Testen er i 3 fag: færøsk – matematik – natur og teknik Test i både 4. og 6. klasse Diagnostisk test først og fremmest, der skal bruges til internt arbejde på skolerne Klassens faglærer har adgang til resultaterne Dog er det meget forskelligt hvordan landsprøverne bliver brugt internt på de forskellige skoler Mangler en plan samt retningslinjer for, hvordan resultaterne skal bekendtgøres – og bruges konkret på skolerne Der udarbejdes en samlet national rapport – rapporten udarbejdes af Mentamálaráðið Rapportskrivningen er ikke tilstrækkeligt fyldestgørende Landsprøverne sætter sig mellem 2 stole: intern evaluering på skolerne og landsresultater til ekstern brug Landsprøver - Nordisk netværksmøde

2 Landsprøver Landsprøveopgaverne har hidtil været på papir
Foråret 2012 – stadig på papir, og det samme i 2013 Vil gerne lægge om til elektronik – var i denne forbindelse i forbindelse med Utdanningsdirektoratet efteråret 2011 Men prisen var lidt vel høj Så os rundt efter forskellige mulige løsninger Et foreløbigt valg er faldet på et amerikansk program Qualtrix Det er ikke et decideret evalueringsværktøj i pædagogisk forstand, men det kan bruges, idet de fleste opgaver til landsprøverne grundlæggende er multiple choise opgaver Gennemføre forsøg med digitale landsprøver på nogle skoler foråret i Qualtrix Digitale landsprøver skal gennemføres på alle skoler foråret 2014 Landsprøver - Nordisk netværksmøde

3 Begrundelse for ændringer af landsprøverne
Test på papir hører fortiden til – vi må tage udgangspunkt i den virtuelle virkelighed, der er elevernes dagligdag De indeværende test er for ikke udfordrende for eleverne – nærmest lidt kedelige Der er ikke tilstrækkelig taksonomisk fremdrift i opgaverne Det faglige niveaue er ikke tilstrækkeligt fagligt udfordrende i forhold til aldergruppen En høj grad af genbrug af materiale, som har været brugt før i testene – og som eleverne har med til testen Uafklaret, om eleverne skal slå op, eller de skal drage selvstændige konklusioner på baggrund af kompetencemål Testene tager for lidt udgangspunkt i målbeskrivelse; har stadig for stor tilknytning til en pensumtænkning og måden at lave eksamensopgaver på Tidskrævende og dermed rasende dyrt at indtaste alle resultaterne i regneark For dårligt statistisk materiale fås til efterfølgende og opfølgende analyse Landsprøver - Nordisk netværksmøde

4 Eksempel på spørgsmål i test i 4. klasse
Landsprøver

5 Eksempel på spørgsmål i test til 6. klasse
Landsprøver

6 Landsprøver Mentamálaráðið gennemfører foråret 2013 forsøg på nogle skoler med digitale landsprøver Gøre det spændende for eleverne at løse opgaverne Nytænke måden at udarbejde opgaver på, så vi udnytter det virtuelle miljøs potentiale Bruge det virtuelle miljø fuldtud (lyd, animationer, filmklip o.a.) Tænke i kompetencer, når opgaverne skal udarbejdes Udfordre evnen til selvstændigt at drage konklusioner på basis af en grundviden Udarbejde gennemført statistisk materiale om elevernes formåen/kompetencer, hvilket bedst gøres, når besvarelserne er digitale Landsprøver - Nordisk netværksmøde


Download ppt "Landsprøver Hvert forår på 4. og 6. klassetrin"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google