Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projektopgaven.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projektopgaven."— Præsentationens transcript:

1 Projektopgaven

2 Projektopgavens vej Overordnet emne er xxxx Brainstorm over delemner.
Gruppedannelse omkring delemner Problemformulering/opstilling af problemstillinger til de valgte delemner Planlægning af det videre forløb frem til fremlæggelsen

3 Delemnet Delemnet skal have en tydelig sammenhæng til det overordnede emne Delemnet skal rumme en eller flere problemstillinger Emnet må ikke være for bredt og ikke for smalt Det skal være interessant for andre end jer I skal kunne arbejde på forskellige måder med jeres emne Der skal være mulighed for at finde information om emnet I skal ikke have arbejdet med det samme før Det er uhensigtsmæssigt at flere grupper arbejder med det samme delemne

4 Gruppedannelser En vellykket gruppesammensætning hviler bl.a. på, at:
Gruppen sammensættes ud fra interesse om emnet Der er et nogenlunde ensartet fagligt niveau i gruppen Gruppemedlemmerne kan "svinge sammen" Gruppemedlemmerne skal være enige om ideer til problemstilling, produkt og fremlæggelse

5 Om problemformuleringen
Delemnets problemstillinger skal indeholde: Faktaspørgsmål (hvad, hvilke, hvor, hvor mange) Forståelsesspørgsmål (hvorfor og hvordan kan det være…) Vurderingsspørgsmål (er det rimeligt/ er der noget der taler for..) Handlingsspørgsmål (hvad kan/ bør gøres og af hvem…)

6 Problemformuleringen består af et hovedspørgsmål, evt suppleret med flere underspørgsmål. Udtryk så præcist som muligt hvad I undrer jer over og gerne vil have svar på. Problemformuleringen skal være et styringsredskab undervejs.

7 Sådan laver I en problemformulering:
Hjælpeark –” Spørgsmålstrappen” - I spørger jer selv: - Hvorfor er det sådan … - Hvordan kan det være, at … - Hvad er grunden til, at … eller: - Hvilke årsager er der til, at … …og så er I i gang. I sletter de sætninger, der kan besvares med ja, nej eller et ord. I skærer overflødige og meget omfattende synsvinkler væk og beholder kun det allermest vigtige.  

8 Problemstillingen Problemformulering er jeres styreredskab. I skal bruge den til jeres produkt og jeres fremlæggelse. En god problemformulering har et spændingsfelt eller en konflikt.

9 Husk……. I skal arbejde som den kritiske journalist, der graver et centralt problem frem, beskriver baggrunden og udstikker nogle løsninger. Det særlige er, at I ikke bare skal løse en opgave, I skal selv lave rammerne for opgaven og derefter løse den.

10 Logbogen Logbogen er personlig
Logbogen indeholder beskrivelser af dit og gruppens arbejde hver dag Logbogen skal godkendes hver dag Logbogen skal indeholde overvejelser over konkrete forløb.( Jeg gør - jeg tænker - jeg vil ) Både tanker og handlinger. Logbogen er såvel en dagbog som en statusrapport. (Hvad gik godt og hvad gik skidt?) Logbogen skal indeholde beskrivelser af samarbejdet med alle samarbejdspartnere. Logbogen skal medbringes til vejledningssamtalen

11 Bedømmelse af projektopgaven
Projektopgaven bedømmes ud fra et afkrydsningsark og der gives en karakter til hver elev. Følgende områder bliver vurderet Fagligt indhold Det forventes at der inddrages viden fra flere fag, og at I har overblikket til at udvælge den væsentlige faglige viden. Arbejdsprocessen fordybelsen I emnet, planlægning,indsamling af informationer og bearbejdning af emnet Produktet udtryksformen og fremlæggelsesformen Fremlæggelsen måden produktet bliver formidlet på. Sammenhæng mellem produktet og fremlæggelsen

12 Find hjælp på nettet Husk:
I får udleveret en folder hvor mange informationer er givet Find hjælp på nettet Husk: "Det hårdeste arbejde er at gå og være doven” Jødisk ordsprog

13 Informationssøgning Litteratur - Søg først på skolebiblioteket
Lokale bibliotek ( tjek åbningstider) Besøg ud af huset. (vær i god tid med aftalerne, vær velforberedt, så du ikke spilder andre menneskers tid—måske arbejdstid) Netadresser ( vælg officielle, kvalificerede og opdaterede sider)


Download ppt "Projektopgaven."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google