Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejlederens kommunikation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejlederens kommunikation"— Præsentationens transcript:

1 Vejlederens kommunikation

2 Der er kommunikation i alt - Du kan ikke ikke- kommunikere
Jeg siger det, du hører Det vi giver liv vokser (Mangeltænkning og ressourcetænkning) Hvad fokuserer vi på?

3 Du kan ikke ikke-kommunikere
Det du siger - Ord, skrift og tale Det du gør - De rammer du sætter, de relationer du vælger, osv. osv. osv Det du ikke siger, - Kropssprog, attitude, tonefald, påklædning Det du ikke gør

4 Du kan ikke ikke-kommunikere
Find eksempler på kommunikation på arbejdspladsen som ikke er verbal (det du siger). Drøft hvad den non-verbale kommunikation betyder til fx en samtale om en borgers forflytning… Sum med din sidemand

5 Jeg siger det du hører Du ved ikke ”hvad du har sagt” før du har fundet ud af ”hvad modtageren har hørt”

6 Det vi giver liv vokser! .

7 Hvilke former for kommunikation kan du benytte dig af i din rolle som vejleder?
Instruktion Rådgivning Sparring Vejledning Coaching (ikke terapeutisk)

8 Øvelse: Begrebs-afklaring, 30 min
Hvad forstår du ved begreberne: Rådgivning? Vejledning? Brug hinanden, nettet etc. til at lave en begrebsafklaring på de to begreber vejledning og rådgivning. Skriv begrebsafklaringen ned på post-it, gerne i stikord

9 Rådgivning At give et konkret svar/råd og formidle viden i svaret
Forudsætter mer-viden

10 Vejledning At afdække hvad personen ved
At stille spørgsmål, så den der vejledes, selv kan finde vejen At opfordre personen til selv at søge viden

11 Vejledningsteori Erhvervsfaglig vejledning:
I forbindelse med udøvelse af et erhverv Handler om forholdet mellem teori og praksis. Er situeret. Målet er at give kollegaen viden, indsigt og forståelse, samt at styrke faglig og personlig identitet Skal opleves relevant og meningsfuldt

12 Øvelse Cases med kolleger der har brug for hjælp.
Hvad gør du? Vejledning eller rådgivning? Gruppe a’ 4: - 2 og 2; find en case fra egen praksis, skriv ned og giv casen til de 2 andre (fortæl om casen) - Diskuter den case I har fået, begrund jeres valg - Del jeres svar med de to andre i gruppen

13 Overvejelser i forbindelse med vejledning
Hvilke overvejelser gør du dig i forbindelse med en vejledning? Skal du forberede noget? Andet? Individuel refleksion 10 min – skriv ned! Del jeres viden ved bordet

14 Feedback

15 Spørg ind; Kan du prøve at forklare hvorfor du gjorde sådan..? Hvad kunne du ellers gøre..? - Giv få konkrete kritikpunkter – som forslag/ ideer; Hvis du holder mere øjenkontakt… En idé kunne være at spørge mere ind til…

16 Vær konkret og beskrivende;
du sagde at… du gjorde sådan med din krop.. Vær anerkendende; Hvad gik godt? Hvad lykkedes?

17 Feedback på forskellige niveauer
Iagtagelse – jeg lagde mærke til at du... Følelse/reaktion – det gjorde mig nervøs/glad/overrasket Tolkning – jeg opfattede det som om du ikke rigtig hørte/respekterede borgers ønske/var usikker på forflytningen/ havde rigtig godt overblik Forslag/ønske - jeg vil foreslå vi arbejder mere med../ jeg vil gerne hjælpe med..

18 3 måder at modtage feedback
Forsvare Forklare Fordybe .

19 3 måder at modtage feedback
Forsvare: det passer altså ikke – i øvrigt gør du selv..... Forklare: det var fordi hun sagde at....og så troede jeg, og da der så skete...bla.bla.bla... Fordybe: Det tænker jeg lige over.... Gad vide hvorfor jeg får denne feedback – har jeg hørt det før? Hvad kan jeg bruge feedbacken til?

20 Øvelse Hvad skal I gøre når I møder de 3 forskellige måder at modtage feedback på? Individuel refleksion 10 min – skriv ned! Del jeres viden ved bordet

21 Konstruktiv feedback Skal bruges med omtanke til udvikling
Gives for modtagerens skyld Gå efter bolden – aldrig manden/kvinden Læring kræver tryghed Feedback modtages bedst hvis man føler sig anerkendt og accepteret

22 OBS: Du gør det for den anden!
Når du giver feedback Husk at anerkende det gode Vær konkret og beskrivende Brug jeg-budskaber Tilbyd ideer åbent OBS: Du gør det for den anden!

23 Når du modtager feedback
Lyt for at forstå den anden Tjek din forståelse – spørg evt. ind Bed evt. om den feedback du ikke får Tag det med af feedbacken du kan bruge OBS: Husk det er en gave!!!

24 Har personen forstået budskabet?
Det er en god idé at engagere personen når samtalen skal resumeres. Spørg f.eks.: ”Hvad er konklusionen på vores samtale?” ”Vil du med dine egne ord sige, hvad vi er blevet enige om?”

25 Konstruktiv feed back -summe grupper
”Hvornår har I oplevet, at feedback fungerede rigtig godt?” ”Hvad var det helt konkret, der virkede rigtig godt?” ”Hvad skal der til, for at feedback bliver god?”

26 Øvelse Ved sengene – vælg en forflytning:
Forbered en vejledning i forflytning for en kollega Spil situationen. En vejleder, en kollega, en borger og en observatør Giv feedback (observatør)


Download ppt "Vejlederens kommunikation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google