Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."— Præsentationens transcript:

1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg ’Applicér på valgte slides’ Mindmap, Læringsaftalen og SMART Som et pædagogisk redskab i praksis

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Mindmap – rollen som praktikvejleder

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Lav et mindmap over rollen som praktikvejleder

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Den gode vejleder – Mind-map

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Mindmap Metode til at overskue/ strukturere emner/arbejdsopgaver Kan bruges til: Brain storm Planlægning Tage notater Overskue problemstilling Møde referat mm.

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer SMART-Modellen Eleven kan evt. samarbejde med jeres omkring at nå sit mål. –Husk man skal kunne se at målene er nået!!! Handout: Smart-modellen

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Jeres erfaringer? Hvilke erfaringer har I med læringsaftalen? Hvad er godt ved den? Hvad er svært? 7

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvad er en læringsaftale? En læringsaftale er en aftale mellem elev og vejleder om: - HVAD eleven skal arbejde med? - HVORDAN eleven skal arbejde med det? - HVORNÅR eleven skal arbejde med det? Læringsaftalen er OMDREJNINGSPUNKTET for vejledningssamtalen 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Hvorfor læringsaftale?  Der er behov for en model der understøtter en DIALOG mellem elev og vejleder  Der er behov for et redskab der kan hjælpe til at skabe sammenhæng mellem skole og praktik, og vise elevens udvikling  Der er behov for en visuel model 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Målet med læringsaftalen  At skabe en model der opleves brugbar og meningsfuld for eleverne  At sikre dokumentation af vejledning og feedback til eleverne  At modellen opleves som håndterbar for praktikvejlederne  At skabe sammenhæng mellem skole og praktik 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Erfaringer med læringsaftalen – indtil videre – Kolonne 1  Viden - Den teoretiske del af ”emnet” (fx årsager til hørenedsættelse, funktionen af et høreapparat etc.)  Færdigheder – Man skal skrive om en konkret borger, dvs. teori kobles til praksis (fx kommunikation med hørenedsat borger, rense et høreapparat etc.)  Holdninger – Elevens etiske overvejelser (kommunikation, inklusion af borger med nedsat hørelse etc.) Eleverne har svært ved at udfylde feltet ”hvilke holdninger skal jeg have”…  Skydeskive - eleven vurderer sig selv før praksissituation 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på”Viden”  Kendskab til  Fakta viden  Genkende  Beskrive  Gengive  Sammenligne  Overskue 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Erfaringer med læringsaftalen – indtil videre – kolonne 2  Hvem er involveret? (fx elev, vejleder, borger etc.)  Hvordan skal det foregå? Giver mening for nogle elever hvis der samtidigt udarbejdes en mindmap. (samtale med borger og/eller vejleder, læse i grundbøgerne, søge på nettet etc.)  Hvornår skal det foregå? Som regel 1 uge – fra vejledningssamtale til vejledningssamtale. Angiv datoer (hvornår elev er hos borger).  Hvilke praktikmål indgår? Det er vigtigt at være præcis på hvilke mål fra praktikken der er i spil. (udfyldes evt. med vejleder) 13

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Erfaringer med læringsaftalen – indtil videre – Kolonne 3  PRAKTIKVEJLEDEREN går i større grad med ud og ser hvad eleverne laver, for at kunne give feedback  Vejlederne oplever det som nemmere at give feedback med udgangspunkt i ”skydeskiverne”  Det kan være svært for vejlederne at bruge ord fra præstationsstandarderne i feedback felterne  ELEVerne er glade for feedback – det har betydning for dannelsen af deres faglige identitet  Eleverne oplever en god og sikker fornemmelse af hvor de er, når de bliver scoret af vejlederen  Dialog v. feedback opleves som meget givende for eleverne 14

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på ”Viden”  Kendskab til  Fakta viden  Genkende  Beskrive  Gengive  Sammenligne  Overskue 15 Takometrene uddybes i morgen!!

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på ”færdigheder”  Kan anvende  Bliver klar over  Kan prioritere  Har overblik  Er selvstændig  Er kreativ  Er sikker 16

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Eksempler på ”Holdninger”  Forholder sig til  Deltager i  Udviser forståelse  Er bevidst om  Vælger  Tager ansvar  Reflekterer kritisk 17

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Kombinationen af…..  Elevens refleksion over egen læreproces  Arbejdet med viden, færdigheder, holdninger  Feedback fra vejleder i dialog med eleven  Samt arbejdet med praktikmålene Fører til………….. At eleven i praktikken vejledes i retning af at opnå de endelige kompetencemål for uddannelsen 18

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse  Læs de gennemgåede slides igennem igen Diskuter;  Hvilke overvejelser skal I gøre jer når I skal arbejde med den nye læringsaftale i praktikken? 19

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Film Fra studieunit Læg mærke til:  Hvordan dialogen foregår  Hvornår vejlederen kommer ind på ”viden, færdigheder, holdninger”  Læringsmiljøet  Hvad kræver det af jer som vejledere at holde sådan en samtale? 20

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse Udfyld din egen læringsaftale i forhold til resten af dette kursus Kolonne 1 og skydeskive – alene Kolonne 2 – med sidemakker Kolonne 3 – husk din sidemakker til sidste dag på kurset – der skal i samle op på læringsaftalen og sidemakker skal give feedback Præsenter jeres læringsaftaler for resten af gruppen 21

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Individuel refleksion  Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dette oplæg?  Hvad kan du bruge det til i din hverdag som praktikvejleder? 22


Download ppt "Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farve- designet og vælg."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google