Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Introduktionsperioden 1.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Introduktionsperioden 1."— Præsentationens transcript:

1 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Introduktionsperioden 1

2 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Korte møder Husk tilbage på den modtagelse du selv fik da du startede i praktik. Hvad var godt og hvad var skidt? 2

3 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Modtagelse af eleven ”Den omvæltning, det er at være ny, vil gøre at eleven vil være særdeles følsom over for påvirkninger fra omgivelserne. De første dage på et nyt praktiksted præger elevens indstilling i meget lang tid.” (Praktikvejledning i SOSU uddannelserne, 2. udgave. Anette Perrild mfl.) 3

4 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Individuel refleksion Hvad står der på det velkomstbrev som I sender ud til eleven? Hvordan tager du imod din elev på dag 1? Hvordan tager teamet imod eleven på dag 1? Hvad fungerer godt? Skal noget være anderledes? Notér til din Porte folie mappe 4

5 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Introduktionsperioden 2 eksempler på mål for introduktionsperioden: 1.”At eleven skal introduceres til stedets fysiske rammer, kolleger, brugere, tværfaglige samarbejdspartnere og arbejdsprocedurer, så eleven bliver i stand til selvstændigt at varetage arbejdsopgaver inden for sit ansvars- og kompetenceområde.” 2.”At eleven oplever et trygt og stimulerende miljø, der giver mulighed for både faglig og personlig læring og udvikling” Eks. 1: lægger vægt på elevens arbejdsopgaver Eks. 2: lægger vægt på elevens læring Hvad skal der fokus på, på jeres arbejdsplads i intro-perioden? Diskuter i gruppen, noter i Porte foliemappen 5

6 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forventningssamtalen 6

7 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forventningssamtalen Formål: At rammerne for forløbet bliver klare At du og din elev udveksler gensidige tanker og forventninger for at kunne planlægge uddannelsesforløbet med udgangspunkt i praktik- målene At eleven bliver bevidst om sin egen måde at lære på, så hun/han kan udvikle sin læringskompetence At eleven fra starten får sat sig faglige og personlige mål At du får et kendskab til elevens kompetencer og erfaringer med uddannelsen indtil videre At I får et godt udgangspunkt at samarbejde ud fra 7

8 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forventningssamtale Rammerne er vigtige for en god samtale: Hvem skal være tilstede….? Hvor skal det foregå….? Hvor lang tid afsættes…? Hvornår skal den holdes…? Jeres erfaringer og ønsker om gode rammer for den første samtale? 8

9 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Forventningssamtale Indhold i en forventningssamtale: Elevens faglige og personlige baggrund? Uddannelsens mål (praktikmålene) Elevens egne faglige og personlige mål? Hvordan arbejdes der med målene her på stedet? Læringsredskaber i praktikken, ex. logbog og læringsaftaler Elevens forventninger? Praktikstedets forventninger til eleven. 9

10 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Elevens faglige baggrund Skole, tidligere arbejdsområder Erfaring fra sundhedssektor? Hvad eleven har lært eller er særligt interesseret i fra teoriforløb (skole) og tidligere praktikforløb? 10

11 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Elevens personlige baggrund Livserfaring og interesser? Stærke og svage sider? Hvad glæder eleven sig til i praktikken? Bekymringer om praktikken? Noget særligt, vejleder bør vide? (f.eks. ordblind, sprogvanskeligheder, andre udfordringer?) 11

12 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Elevens egne faglige og personlige mål – koblet på praktikmålene! Faglige mål kan være noget, eleven har særlig interesse for/særlige udfordringer ved Personlige mål: at arbejde med de personlige kompetencer 12

13 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Elevens forventninger? Hvordan vil eleven gerne bruge dig som vejleder? Hvordan lærer eleven bedst? (Læringsstil) Hvordan vil eleven gerne anerkendes? 13

14 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Praktikstedets forventninger! Hvad er dine forventninger til din elev? Hvad er din arbejdsplads’ forventninger til eleven? 14

15 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Aftaler /struktur for forløbet Hvor tit er du med som vejleder? Hvor tit holdes vejledningssamtaler? Hvad skal eleven ha’ forberedt før den ugentlige vejledningssamtale? Hvornår holdes midtvejs/afsluttende evaluering (ca.) Hvor meget tid til refleksion har eleven? Hvordan er de fysiske rammer til læring – hvor kan eleven sætte sig?? Hvem kan eleven gå til hvis vejleder ikke er tilstede? - Andet???? 15

16 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Individuel refleksion  Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dette oplæg?  Hvad kan du bruge det til i din hverdag som praktikvejleder? 16

17 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Logbog som læringsredskab 17

18 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Del ved bordet: Holdninger; hvad er jeres egne (private) holdninger til brug af logbog? Viden; Hvad ved I om logbog?; hvorfor – hvad er meningen med den? Færdigheder? Hvilke erfaringer har I med brug af logbog? (gode/dårlige) – som elev og/eller som vejleder? 18

19 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Del ved bordet – forsat: I får en elev: - Hvordan vil I præsentere logbogen? Hvad er meningen med logbogen? Hvorfor skal man skrive logbog? Hvad skal den bruges til? Hvordan kan den udarbejdes? – hvad skal den indeholde? Hvem har adgang til den? Hvornår har eleven tid til at arbejde med logbogen Andet? 19

20 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Log bog (Portfolio) Hvorfor skal elever dog udarbejde log bog…? Det er dokumentation af elevens læring og synliggørelse af elevens kompetencer Eleven og vejleder kan se udviklingen Det kan være grundlag for elevens læringsaftaler Det er en måde at huske sine observationer på, og lære af dem ved at reflektere over dem. Logbogen kan være træning i faglig skrivning (At træne at dokumentere) 20

21 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Faglig skrivning – i logbogen At skrive og samtidig reflektere over daglige arbejdsopgaver og oplevelser Eleverne kan arbejde med tre lag i skrivningen: –Iagttagelse og beskrivelse af iagttagelsen. –Omtanke – hvad sker der egentlig? Hvorfor sker det? –Eftertanke – kunne det være grebet an på en anden og bedre måde? Hvad skal jeg huske på? Hvad skal jeg lære for at kunne gøre det her bedre? 21

22 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Faglig skrivning – i logbogen Hvad hvis eleven har skrive/læseproblemer? Kan man dokumentere sin egen læring og sine refleksioner på en anden måde? Er det ok at man ikke øver sig i at dokumentere skriftligt? 22

23 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Logbogen – krav i praktikforløbet? Dele af (eller hele) logbogen SKAL være åben for praktikvejlederen – –derfor kan eleven jo godt også have sin helt ”egen” logbog/dagbog kun til privat brug Gør det tydeligt hvem der læser logbogen FØR eleven går i gang Gør formålet med logbogen tydeligt for eleven Læg op til iagttagelse, omtanke og eftertanke Hjælp i gang – hjælp videre – stil gode spørgsmål Giv eleven TID – gerne dagligt, til at arbejde med sin logbog 23

24 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Logbogen – Kontrakt med eleven Under forventningssamtalen er det en god ide at lave en ”kontrakt” omkring logbogen sammen med eleven, hvor der aftales: –Hvad er formålet med logbogen? –Hvad er kriterierne for logbogen? –Hvem har adgang til logbogen? –Hvem må lægge indhold i logbogen? –Hvilken udformning skal logbogen have? –Hvad må der dokumenteres i logbogen, tavshedspligt, etiske overvejelser? –Hvor skal logbogen ligge når den ikke bruges? 24

25 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse – individuelt / med gruppen 1.Tænk over en situation fra din hverdag 2.Skriv ned / eller gør noget andet med udgangspunkt i nedenstående punkter. 3.Læg i din porte folie mappe. 4.Præsenter for de andre kursister ved bordet. Iagttagelse og beskrivelse af iagttagelsen. Omtanke – hvad skete der egentlig? Hvorfor skete det? Eftertanke – kunne det være grebet an på en anden og bedre måde? Hvad skal jeg huske på? Hvad skal jeg lære for at kunne gøre det her bedre? 25

26 Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Øvelse: Individuel refleksion  Hvad er det vigtigste du tager med dig fra dette oplæg?  Hvad kan du bruge det til i din hverdag som praktikvejleder? 26


Download ppt "Tekstslide med bullets Brug ‘Forøge / Formindske indryk’ for at skifte mellem de forskellige niveauer Introduktionsperioden 1."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google