Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Myter? Hvad er skrøner og hvad er facts?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Myter? Hvad er skrøner og hvad er facts?"— Præsentationens transcript:

1 Myter? Hvad er skrøner og hvad er facts?
Stillads Myter? Hvad er skrøner og hvad er facts?

2 Grønt skilt Kan man trygt og ubekymret gå på et stillads med grønt skilt? Nej. I henhold til At-vejledning B.3.2 opstilling og brug af stilladser:

3 Grøntskilt Ansatte, der skal udføre arbejde på et stillads, skal informeres og instrueres om de særlige forhold, der måtte være i forbindelse med brugen og arbejdet på stilladset, fx: -at stilladset ikke anvendes til arbejdsfunktioner, som det ikke er egnet eller beregnet til -at brugerne er gjort bekendt med max.-belastningen, både pr. m2 og ved punktbelastning -at kun ét stilladslag må belastes med 100 pct., ét med 50 pct., og de øvrige ikke må belastes. Hvis belastningsnormen i standarden ikke følges, skal der udarbejdes dokumentation for den planlagte belastning -at brugerne er gjort bekendt med, at ændringer af stilladset kun må udføres af dem, der har opstillet det, eller hvis andet er aftalt.

4 Bukkestillads Må man fastgøre bukkestillads efter gennemført Rulle-bukke kursus? Nej. Ihenhold til BEK nr 1088 af 28/11/2011 bilag 11 pkt 2,1: Bukkestilladser er fritstående stilladser, som består af bukke, der forbindes med stilladsdæk og om nødvendigt med rækværker.

5 Bukkestillads Må man lave tagarbejde fra et bukkestillads?

6 Bukkestillads

7 Bukkestillads Er det godt nok med hånd- og knælist, udført i træ? Ja, men septer afstanden må ikke overstige 2,25 meter

8 Arbejdstilsynet Må AT fører tilsyn på ens private grund? Både og.

9 Arbejdstilsynet § 76. Enhver, der er pålagt pligter efter loven, skal efter anmodning give Arbejdstilsynet alle oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynets virksomhed. Stk. 3. Arbejdstilsynets medarbejdere har uden retskendelse mod behørig legitimation til enhver tid adgang til offentlige og private arbejdssteder, jf. dog stk. 4, i det omfang, det er påkrævet, for at de kan varetage deres hverv. Politiet yder om fornødent bistand hertil. Nærmere regler om bistanden kan fastsættes af beskæftigelsesministeren efter forhandling med justitsministeren. Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse ved Arbejdstilsynets kontrol med arbejde af ikke-erhvervsmæssig karakter, der udføres af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj, fritidsfartøj eller andre løsøregenstande tilhørende husstanden. Beskæftigelsesministeren kan dog fastsætte, at Arbejdstilsynet fortsat kan føre kontrol og tilsyn med elevatorer og andet løfteudstyr samt trykbærende udstyr uden retskendelse.

10 Arbejdstilsynet Eks 1: En person går og maler sit eget hus, fra et ulovligt stillads. Eks 2: En person går og maler sit eget hus, fra et ulovligt stillads, men har fået sin nabo til at hjælpe. NB. Man skal dog stadig være opmærksom på hvad der står med småt i sine forsikringer!

11 Andet? Er der andre ting?

12 Tak for idag Husk: der handler om at få et godt arbejdsmiljø


Download ppt "Myter? Hvad er skrøner og hvad er facts?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google