Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn 8. sept. 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn 8. sept. 2011."— Præsentationens transcript:

1 3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn
8. sept. 2011

2 Dagsorden Arbejdsmiljøreglerne ved luftforurening med partikler
Arbejdstilsynets tilsynsstrategi – specielt for Københavns lufthavn

3 Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse
Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges så det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (§4) Det skal fx iagttages, at der ikke anvendes løsninger eller metoder der kan være farlige eller forringe sikkerhed og sundhed ved arbejdets udførelse (§4) Arbejdsgiveren skal sørge for at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) af sikkerhed og sundhedsforhold på arbejdspladsen, og AMO skal inddrages (§6)

4 Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse - APV
APV-forebyggelsesprincipperne (Bilag 1), fx Forhindring af risici, evaluering af risici som ikke kan forhindres og bekæmpelse af risici ved kilden Hensyntagen til den tekniske udvikling Vedtagelse af foranstaltninger til kollektiv beskyttelse i stedet for individuel beskyttelse Hensigtsmæssig instruktion Osv.

5 Arbejdsmiljøreglerne – bkg. om arbejdets udførelse
Unødig påvirkning Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes (§16) Udstødningsgasser fra dieselkøretøjer anses for at være kræftfremkaldende (IARC)

6 Arbejdsmiljøreglerne - praksis - arbejde med stoffer og materialer
Stoffer og materialer kan være faste, flydende eller luftformige. De kan indgå i en fremstillingsproces, i en proces som et hjælpemiddel eller opstå som et biprodukt ved en proces, fx som farlige dampe, partikler mv. De foranstaltninger, der etableres for at undgå eller nedbringe en udsættelse for et stof eller materiale, anses normalt for at være teknisk rimelige, når foranstaltningerne svarer til god praksis i branchen eller god praksis ved tilsvarende processer i andre brancher, men set i lyset af problemets karakter bør den tekniske udvikling her følges nøje

7 Bkg om grænseværdier Grænseværdier Bekendtgørelsen omfatter ethvert arbejde med stoffer og materialer herunder fremstilling, anvendelse og håndtering, samt enhver udsættelse for stoffer og materialer Bekendtgørelsens liste over stoffer og materialer omfatter dog ikke direkte GV for diesel udstødning og udstødning fra flybrændstof

8 Opsummering om arbejdsmiljøreglerne
De almindelige regler dækker området, fx Unødig påvirkning fra stoffer og materialer skal undgås Påvirkningen fra stoffer og materialer under arbejdet skal derfor nedbringes så meget, som det er rimeligt under hensyntagen til den tekniske udvikling, og fastsatte grænseværdier skal overholdes (§16), og reglerne dækker tilsynsstrategien

9 Arbejdstilsynets tilsynsstrategi
Området er komplekst! Mange aktører/interessenter og mange myndigheder Nyt område – viden stadig i opbyggende fase

10 Arbejdstilsynets tilsynsstrategi
Samarbejde med miljømyndighederne Løbende kontrol i forhold til nedbringelse af unødig påvirkning af udsættelse af sundhedsskadelig dieseludstødning Afgivelse af flere strakspåbud til fem forskellige virksomheder på forpladsen 10

11 Arbejdstilsynets tilsynsstrategi
Krav om handlingsplan fra Københavns Lufthavn vedr. konkrete initiativer til forbedring af luftkvaliteten ½ årlige statusmøder med Københavns Lufthavn Arbejdstilsynet vil følge op på de konkrete initiativer

12 Arbejdstilsynets tilsynsstrategi
Anerkendelse af samarbejdsfora mellem virksomheder i Københavns lufthavn Anerkendelse af fokus på ”grønt grej” samt løbende større andel af ”grønt grej” Opfordring til at fastholde de stationære målinger på forpladsen

13 Arbejdstilsynets tilsynsstrategi
Fastholdelse af fokus på nedbringelse af både dieselos og ultrafine partikler Til gavn for de ansattes sundhed! 13


Download ppt "3F vidensdag om ultrafine partikler fra køretøjer og fly i Københavns Lufthavn 8. sept. 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google