Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

200 pt 300 pt 400 pt 500pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "200 pt 300 pt 400 pt 500pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt."— Præsentationens transcript:

1 200 pt 300 pt 400 pt 500pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400pt 500 pt 100 pt Stillads- typer & klasser Rækværk HAKI + blandet Hovsa!!!Blandet

2 Hvilken stilladsklasse forbinder man normalt et rullestillads med?

3 Klassse 3 Bæreevne 200 kg/m 2

4 Hvornår skal et bukkestillads forankres?

5 Bukkestillads forankres ved: Højde på 2 meter eller mere. Ved fast forankring kræves skiltning.

6 Hvilken type stillads tilhører HAKI murerstillads?

7 Tungt stillads Klasse 4 – 6. Normalt klasse 5

8 Hvad forstås ved rammestilladser og hvilken klasse tilhører disse?

9 Let facadestillads Klasse 1 – 3.

10 Hvilken type stillads tilhører HAKI-murerstillads Ramme Bukke Søjle

11

12 Hvad kan et rækværk som minimum bestå af?

13 Håndliste i 1m højde, knæliste i 0,5 m højde og en fodliste der er mindst 15 cm høj.

14 Fra hvilken højde skal der altid etableres rækværk på et stillads?

15 Hvor der kan ske fald på mere end 2 m til det omgivende underlag.

16 Hvornår kan rækværk undlades (maximal afstand fra væg til stillads)?

17 Afstand mellem stilladsdæk og mur, bygningsdel eller anden sikring mod nedstyrtning må ingen steder overstige 30 cm.

18 stor afstand må der maximalt være fra fodliste til et belastet dæk?

19 Afstanden fra et belastet dæk til fodlisten må ikke overstige 30 mm.

20 I forbindelse med tagarbejde fra stillads etableres rækværk. Hvad kan dette rækværk bestå af?

21 Plade: ex. Krydsfiner i 1 meters højde. Stålramme med net. Fuld bredde og 1 meter i højde.

22 HAKI Hvad er den størst tilladte længde på fag (felter), hvis stilladset skal bruges som svært stillads med traller på 2,20 m. (klasse 5)?

23 3000 mm = 3 meter

24 HAKI svært stillads. Hvor højt må første forankring placeres?

25 Ca. 4,8 meter

26 Hvad er en konsol?

27

28 Hvilke foranstaltninger skal der træffes, hvis der er risiko for påkørsel af stilladset?

29 Ved et stillads, der opstilles på et areal med risiko for påkørsel, skal der træffes foranstaltninger, der effektivt sikrer de beskæftigede, fx passende afskærmning eller markering. (betonklodser)

30 Hvor mange knudepunkter skal forankres under sidste bomlag/arbejdsdæk?

31 Alle

32 Hvor mange kg kan en drejelig kobling bære?

33 500 kg

34 HAKI Hvor meget vejer en længdebjælke på 3000 mm = 3 meter? 17 kg 19 kg 21 kg

35

36 Hvor meget vejer en tralle 50 * 220 Træ?

37

38 Ved tæt afdækning menes, at åbninger i dækket ikke må være så store. Hvad er det maximale mål for tæt afdækning?

39 30 mm Tæt afdækning kan fx udføres ved montage af krydsfinerplader.

40 I stilladsregning bruger vi ofte enheden kN. Hvor mange kg, går der på 1 kN ?

41 100 kg

42 Hvor mange kg/m2 er et klasse 4 stillads godkendt til?

43 300 kg

44 Hvor høj må en trykudligning / trykfordeler, plade under fodspindel maximalt være?

45 En opklodsning må ikke være over 0,2 meter høj.

46 I hvilken af de 6 belastningsklasser hører et facade/rammestillads? 123456

47 Klasse 3

48 Hvor mange kg kan en fast kobling bære?

49 900 kg

50 Skal opgangshuller i stilladset altid holdes lukkede eller afspærrede?

51 Opgangshuller skal være forsynet med overdækning eller afspærring, der har sikring mod utilsigtet åbning. På stilladsdæk, hvor der arbejdes, skal opgangshuller holdes lukkede eller afspærrede.


Download ppt "200 pt 300 pt 400 pt 500pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt 400 pt 500 pt 100 pt 200 pt 300 pt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google