Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Talsmandsseminar september 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Talsmandsseminar september 2010"— Præsentationens transcript:

1 Talsmandsseminar september 2010
Workshop Begrænsninger i ledelsesretten – kontrol og overvågning af medarbejdere Talsmandsseminar september 2010 v/Lykke Petersen Lederne

2 Hvad omfatter ledelsesretten?
Retten til at antage Retten til at afskedige Instruktionsbeføjelsen (hvad, hvordan, med hvilke hjælpemidler, hvem og hvor) Retten til at tilrettelægge arbejdstiden Retten til at foreskrive kontrolforanstaltninger Retten til at fastsætte ordensforeskrifter/reglementariske bestemmelser

3 Rammerne for ledelsesretten
Ledelsesbeslutninger skal have en saglig grund Ledelsesbeslutninger skal respektere: Gældende lovgivning Bestemmelser i kollektiver overenskomster/aftale Procedureregler vedtaget i SU/MED-organer.

4 Hvor står det? DA og LO - Hovedaftalens 4, stk. 1:
Arbejdsgiverne udøver ledelsesretten i overensstemmelse med de i de kollektive overenskomster indeholdte bestemmelser og i samarbejde med arbejdstagerne og deres tillidsrepræsentanter i henhold til de mellem Landsorganisationen i Danmark og Dansk Arbejdsgiverforening til enhver tid gældende aftaler Udfyldende retsgrundlag inden for de områder, hvor man ikke har en hovedaftale/ en overenskomst.

5 Ledelsespolitiske betragtninger
Overvej om I vil mere kontrol eller mere tillid – måske skal begge i spil. Find ud af, hvad årsagen er – undgå kontrol, som rammer kollektivt, hvis der i virkeligheden er tale om et individuelt problem.

6 Hvordan skal ledelsesretten konkret udøves?
Handlinger skal være begrundet i normale driftmæssige hensyn Ingen chikane eller vilkårlighed Konsekvent håndhævelse Kontrolforanstaltninger

7 Hvordan skal ledelsesretten konkret udøves?
Særligt om kontrolforanstaltninger a) det må ikke være krænkende b) det må ikke gå videre end påkrævet c) det må ikke forvolde tab eller nævneværdig ulempe d) der skal betales for medgået tid, og e) medarbejderne skal som hovedregel underrettes om, at kontrol vil blive iværksat forud for iværk sættelsen

8 Overvågning af e-mail og internet
Hvis arbejdsgiver har oplyst, at s og anden brug af internet overvåges, er det lovligt at logge medarbejderens adfærd på internettet. Kræver driftsmæssig begrundelse. Undtagelse: s markeret med privat må ikke åbnes – afsender/modtager må læses, men indhold er beskyttet af brevhemmelighed Må det bruges som bevismateriale???

9 Om tv-overvågning Lov om forbud mod tv-overvågning – lovbekendtgørelse nr af 11/10/2007: Hvor: Steder, hvor der er almindelig adgang og arbejdspladser Krav: Overvågning er tilladt, hvis der ved skiltning eller på anden måde tydeligt er givet oplysning herom Det gælder også uden for den almindelige arbejdstid Ingen ret til at optage lyd, medmindre en af de tilstedeværende har givet tilsagn.

10 Om tv-overvågning fortsat
Krav i persondataloven: Ansatte skal orienteres om Formål Hvilke lokaler Hvor længe oplysninger gemmes I hvilke situationer optagelser vil blive gennemgået Hvornår arbejdsgiver evt. vil videregive optagelser til Politiet.


Download ppt "Talsmandsseminar september 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google