Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

8 Segmentering og målgruppevalg 1 Oversigt • Segmenteringsprocessen – Fase 1: Fastlæggelse af markedet – Fase 2: Valg af segmenteringsvariable – Fase 3:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "8 Segmentering og målgruppevalg 1 Oversigt • Segmenteringsprocessen – Fase 1: Fastlæggelse af markedet – Fase 2: Valg af segmenteringsvariable – Fase 3:"— Præsentationens transcript:

1 8 Segmentering og målgruppevalg 1 Oversigt • Segmenteringsprocessen – Fase 1: Fastlæggelse af markedet – Fase 2: Valg af segmenteringsvariable – Fase 3: Vurdering af segmenters attraktivitet og målgruppevalg • Målgruppestrategi • Livsstilsanalyser 8 Segmentering og målgruppevalg

2 Segmentering 2 • Markedssegmentering – en opdeling af markedet i homogene grupper (segmenter). • Homogene grupper betyder, at man finder forbrugere med ensartede kendetegn. • Målgruppe –Den eller de segmenter, som virksomheden retter sin markedsføring mod. 8 Segmentering og målgruppevalg

3 Segmenteringsprocessens faser 3 8 Segmentering og målgruppevalg

4 Fase 1: Fastlæggelse af markedet 4 • Kort markedsbeskrivelse – Afgrænsning af markedet, fx geografisk – Faktorer, der har betydning for segmenteringen 8 Segmentering og målgruppevalg

5 Fase 2: Valg af segmenteringsvariable 5 • Segmenteringsvariable – er et kendetegn, der beskriver den enkelte forbruger, fx alder, indkomst, bopæl, eller livsstil. • Opdeles i: – Sociodemografiske variable • vedrører de mere eller mindre synlige kendetegn, som forbrugere har. – Adfærdsorienterede variable • Vedrører forhold relateret til vores forbrug, holdning til brands og lyst og evne til forandringsvillighed. • Efter valg af segmenteringsvariable opstilles segmenterings- matrix 8 Segmentering og målgruppevalg

6 Sociodemografiske variable 6 8 Segmentering og målgruppevalg

7 Adfærdsvariable 7 8 Segmentering og målgruppevalg

8 Fase 3: Vurdering -segmenters attraktivitet (SMOK) 8 • SMOK – er den screeningsmetode, man anvender for at udelukke de mindst attraktive segmenter og finde det/de segment(- er), der er mest attraktive at vælge som målgruppe. • Vurderingskriterier: – Segmentets størrelse og vækst – Muligheder for kontakt med segmentet – Omkostninger ved bearbejdning af segmentet – Konkurrencen om segmentet 8 Segmentering og målgruppevalg

9 Valg af målgruppestrategi 9 8 Segmentering og målgruppevalg

10 Valg af målgruppestrategi 10 • Udifferentieret markedsføring – Alle segmenter modtager samme kommunikation • Differentieret markedsføring – Segmenterne grupperes, og der udarbejdes forskellige marketingmix, der tager hensyn til segmenternes indbyrdes forskellighed. • Koncenteret markedsføring – Virksomheden koncentrerer sig om udvalgte segmenter med særlige behov og krav. • One-to-one markedsføring – Man segmenterer ikke, da produktet tilpasses den enkelte forbruger (konsumentenhed). 8 Segmentering og målgruppevalg

11 Livsstilsanalyser 11 • Gallup Kompas 8 Segmentering og målgruppevalg

12 Mosaic livsstilsmodellen 12 8 Segmentering og målgruppevalg

13 Livsstilanalyseværktøjet Mosaic i brug 13 Interaktivt kort: http://www.conzoom.eu/map/http://www.conzoom.eu/map/ 8 Segmentering og målgruppevalg


Download ppt "8 Segmentering og målgruppevalg 1 Oversigt • Segmenteringsprocessen – Fase 1: Fastlæggelse af markedet – Fase 2: Valg af segmenteringsvariable – Fase 3:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google