Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- forskellige typer ledelse 1 Ledelse og menneskesyn.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- forskellige typer ledelse 1 Ledelse og menneskesyn."— Præsentationens transcript:

1 - forskellige typer ledelse 1 Ledelse og menneskesyn

2 Ledelse Lederens personlighedLedelsesformLedelsens opgaver  McGregor og menneskesyn o X-teori o Y-teori  Schein og menneskesyn o Det rationelle menneske o Det sociale menneske o Det selvrealiserende menneske o Det komplekse menneske  Autoritær ledelse  Demokratisk ledelse  Laissez-faire ledelse  Situationsbestemt ledelse  Den instrumentelle ledelsesopgave  Den emotionelle ledelsesopgave  Den repræsentative ledelsesopgave 2

3 McGregor og menneskesyn 3 Menneskesyn betyder en persons opfattelse af og tro på almene menneskelige egenskaber.

4 McGregor’s X-teori og Y-teori X-teoriY-teori Lederen kan have den overbevisning, at:  Gennemsnitsmennesket føler ubehag ved arbejde og helst vil undgå det, og derfor må medarbejderen tvinges, dirigeres og kontrolleres for at gøre en passende indsats for organisationen  De fleste mennesker foretrækker at blive dirigeret, ønsker at undgå ansvar og ikke er særligt ambitiøse. Det vigtigste er tryghed Lederen kan have den overbevisning, at:  Det at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile  Mennesket kan styre og kontrollere sig selv  Mennesket – under de rette omstændigheder – accepterer og søger ansvar  Evnen til kreativitet og opfindsomhed snarere er hyppig end sjælden 4

5 Schein og menneskesyn 5 •Det rationelle menneske •Det sociale menneske •Det selvrealiserende menneske •Det komplekse menneske

6 Ledelsesformer 6 •Autoritær ledelse •Demokratisk ledelse •Laissez-faire ledelse •Situationsbestemt ledelse Den autoritære ledelsesform er kendetegnet ved, at lederen fastlægger mål, udsteder ordrer og bygger sin autoritet på magt. Den demokratiske ledelsesform er kendetegnet ved, at lederen i vid udstrækning inddrager medarbejderne i beslutningsprocesserne. Den demokratiske leder baserer primært sin autoritet på viden. Ledelsesformen Laissez-faire er kendetegnet ved, at lederen begrænser sig til at sætte medarbejderne i gang med arbejdet, hvorefter de overlades til sig selv. Situationsbestemt ledelse består i at vælge den ledelsesform, som passer bedst i en given situation.

7 Sammenfatning af ledelsesformer 7 Autoritær ledelse a) Lederen kan alene administrere, straffe og belønne b) Giver kun de informationer, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet Demokratisk ledelse a) Involverer medarbejderne i målsætning og beslutning b) Medarbejderne har medindflydelse og reel medbestemmelse c) Giver så mange informationer, som det er muligt d) Er behjælpelig Laissez-faire ledelse a) Lederen tildeler opgaver uden yderligere information b) Medarbejderne må selv finde løsningen c) Lederen griber ikke ind Situationsbestemt ledelse a) Vælger den ledelsesform, der er den bedste i en given situation b) Lederen tilgodeser, at der skal løses opgaver

8 Ledelsesopgaver 8 Ledelsesarbejdet kan inddeles i tre typer opgaver: 1. Den instrumentelle 2. Den emotionelle 3. Den repræsentative opgave

9 Den instrumentelle ledelsesopgave 9 Dette arbejde omfatter emner som: •Fastsættelse af mål for virksomheden på forskellige niveauer i virksomheden. •Udarbejdelse af regler og formelle procedurer. •Arbejdsdelingen. •Budgettering og kontrol af forbrug af ressourcer som mennesker, maskiner og viden.

10 Den emotionelle ledelsesopgave 10 •Hensyn til medarbejderne •Medarbejdernes holdninger og ønsker •Kontakt til medarbejderne

11 HR (=Human Resource) MåleområdeMålsætning Kompetence- udvikling  Den ansatte og jobbet udvikler sig sammen  Udvikle kompetencer til fremtidens job  Præstation afspejles i kompensation (f.eks. løn) Ledelse  Chefer og ledere skal være dynamiske og synlige Politik for alle andre  Fastholde dygtige og erfarne medarbejdere  Tiltrække og ansætte unge medarbejdere  Være en familievenlig arbejdsplads  Bruge seniorers viden og erfaring Kommunikation  Have en god informationsudveksling - både internt og eksternt Job i virksomheden  Attraktive arbejdspladser med engagerede ansatte  Tiltrække de rigtige ansatte  Afsked foregår på en ordentlig måde Arbejdsmiljø  Virksomheden har et fysisk og psykisk arbejdsmiljø med sikre og sunde arbejdspladser Sundhed & trivsel  Øge medarbejdernes fysiske, psykiske og sociale trivsel - både på arbejdspladsen og i fremtiden  Minimere sygefravær Omverden  Leve op til det sociale ansvar  Virksomheden som arbejdsplads afspejler befolkningens sammensætning 11

12 Den repræsentative ledelsesopgave 12 Der er her tale om den del af ledelsesopgaven, som består i at repræsentere de medarbejdere, som lederen er ansat til at lede. Dette kan dels foregå internt i organisationen samt eksternt med div. samarbejdspartnere, konkurrenter, myndigheder o.s.v.


Download ppt "- forskellige typer ledelse 1 Ledelse og menneskesyn."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google