Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen ”Odinstårnet” -

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen ”Odinstårnet” -"— Præsentationens transcript:

1 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen ”Odinstårnet” -
OKTOBER 2008 Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

2 OM UNDERSØGELSEN Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

3 1.040 personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode
Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget i A&B Analyses Danmarkspanel. Panelet består af tilfældigt udvalgte danskere. Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldt spørgeskema. Univers Alle danskere 16 år+ Stikprøve 1.040 personer deltog i undersøgelsen. Tidsperiode Dataindsamling er foretaget fra d oktober 2008. Vægtning Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvens sammensætning matematisk matcher den fordeling man finder i hele den danske befolkning. Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

4 DELTAGERNE I UNDERSØGELSEN
Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

5 Om deltagerne Deltagernes køn Efter vægtning fordeler deltagerne sig i to lige store grupper. Som i alle andre typer af undersøgelser er viljen og lysten til at deltage i undersøgelser størst blandt kvinder, hvorfor andelen af mænd er vægtet op. Læsevejledning: Figuren viser deltagernes køn. Af figuren fremgår det, at ca. 50% af deltagerne er mænd. Besvarelserne er vægtet på dette kriterie (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

6 Om deltagerne Deltagernes alder Efter vægtning fordeler deltagerne sig som man finder det i den almene befolkning. Dvs. tre næsten lige store grupper og en stor gruppe af ældre. Internettet har fortsat størst udbredelse i den yngre del af befolkningen, hvorfor andelen af ældre er vægtet op. Læsevejledning: Figuren viser deltagernes alder. Af figuren fremgår det, at ca. 19% af deltagerne er under 30 år. Besvarelserne er vægtet på dette kriterie (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

7 Om deltagerne Deltagernes bopæl Efter vægtning fordeler deltagerne sig som man finder det i den almene befolkning. Sammensætningen af panelet afspejler nogenlunde den danske befolkning, hvorfor der ikke vægtes meget på dette kriterie. Læsevejledning: Figuren viser, hvor i landet deltagerne bor. Af figuren fremgår det, at ca. 9% af deltagerne er bosat på Fyn. Besvarelserne er vægtet på dette kriterie (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

8 Deltagernes husstandsindkomst
Om deltagerne Deltagernes husstandsindkomst Mange års erfaring med undersøgelser viser, at ca. hver sjette person ikke ønsker at oplyse noget om deres indkomstforhold. Dette modsvares fint i denne undersøgelse. Læsevejledning: Figuren viser, hvor stor den samlede indkomst er i deltagernes husstand. Af figuren fremgår det, at ca. 2% af deltagerne bor i en husstanden med en samlet indkomst under kr (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

9 PRÆSENTATION AF TÅRNET I SPØRGESKEMAET
Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

10 Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

11 RESULTAT AF UNDERSØGELSE
Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

12 Resultat Kunne man tænke sig at besøge tårnet og opleve udsigten fra toppen? (efter indledende beskrivelse) Lysten til at besøge det beskrevne tårn er overvældende…. Knap 70% kunne tænke sig at besøge tårnet og opleve udsigten. Læsevejledning: Figuren viser, hvor stor en andel af danskerne, der kunne tænke sig personligt at opleve tårnet. På dette tidspunkt er tårnet beskrevet og der er vist billeder – men placering er ikke nævnt. Af figuren fremgår det, at ca. 69% gerne vil opleve tårnet (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

13 Resultat Hvilke signaler sender den by, der vælger at opføre tårnet, til sine omgivelser? Opførelsen af tårnet vil først og fremmest være en foranstaltning for turismen – men også sende signaler om at man - som by - er noget unikt. Herunder får udtrykkene ”kan tænke store tanker” og ”fremsynet og visionær” tilslutning fra næsten hver 3. dansker. Læsevejledning: Figuren viser, hvilke værdier danskerne tillægger det at opføre tårnet. Af figuren fremgår det, at ca. 32% forbinder opførelsen af tårnet med værdier som ”fremsynet og visionær” (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

14 Resultat Hvis tårnet placeres i Odense – vil det så gøre Odense mere attraktiv for turister? Næsten 3 ud af 4 danskere mener, at opførelsen af tårnet vil forbedre Odenses status som turistby Læsevejledning: Figuren viser, hvordan danskerne mener, at opførelsen af tårnet vil påvirke Odenses status for turister. Af figuren fremgår det, at knap 8% mener, at opførelsen af tårnet vil gøre Odense ”meget mere attraktiv” for turister. (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

15 HVEM MENER HVAD? Her har vi set nærmere på, hvorledes besvarelserne
fordeler sig på køn, alder, bopæl og indkomst. Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

16 Resultat Kunne man tænke sig at besøge tårnet og opleve udsigten fra toppen? (efter indledende beskrivelse) Læsevejledning: Figuren viser, hvordan spørgsmålet er besvaret af forskellige segmenter. Der er lodret procentberegning, hvorved det bliver muligt at sammenligne om svarfordelingen for et segment er den samme som for et andet. De grønne felter anviser steder, hvor opmærksomheden bør henledes. (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

17 Resultat Hvilke signaler sender den by, der vælger at opføre tårnet, til sine omgivelser? Læsevejledning: Figuren viser, hvordan spørgsmålet er besvaret af forskellige segmenter. Der er lodret procentberegning, hvorved det bliver muligt at sammenligne om svarfordelingen for et segment er den samme som for et andet. De grønne felter anviser steder, hvor opmærksomheden bør henledes. (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008

18 Resultat Hvis tårnet placeres i Odense – vil det så gøre Odense mere attraktiv for turister? Læsevejledning: Figuren viser, hvordan spørgsmålet er besvaret af forskellige segmenter. Der er lodret procentberegning, hvorved det bliver muligt at sammenligne om svarfordelingen for et segment er den samme som for et andet. De grønne felter anviser steder, hvor opmærksomheden bør henledes. (n=1.040) Foreningen ”Odinstårnet” – Danmarkspanel – Oktober 2008


Download ppt "A&B ANALYSEs Danmarkspanel - Foreningen ”Odinstårnet” -"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google