Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen – og vejen dertil…

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen – og vejen dertil…"— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen – og vejen dertil…
toftevangskolen Skolereformen – og vejen dertil…

2 Lovtekst for folkeskolereform – Nye arbejdstidsregler for lærerne
Lov nr om et Fagligt løft af folkeskolen blev vedtaget 20. december 2013 og træder i kraft i august 2014 og efter næste folketingsvalg (obligatorisk træningstid/lektier). Lov nr. 409 af 26. april 2013

3 Toftevangskolen august 2014
Ny folkeskolelov Toftevangskolens traditioner Toftevangskolens målsætning Toftevangskolens værdier Toftevangskolens fysiske rammer

4 Hvilket indhold skal realiseres?
En længere og mere varieret skoledag Lektiehjælp Flere timer i dansk og matematik Den åbne skole Få klare mål Den understøttende undervisning Mere idræt, motion og bevægelse Fra undervisning til elevernes læring Styrket fremmedsprog Nyt fag – håndværk og design En bedre udskoling Personalets kompetenceudvikling

5 Punkter til i aften: Reformen i praksis: - hvordan påvirker det elevens skoledag? Elevens dag - skemaet Arbejdsforhold for personalet - Vores proces med inddragelse og fælles udvikling

6 Ro og engagement…

7 Toftevangskolens personale

8 Nye arbejdstidsregler/-forhold:
Lærerne: Aftale omkring arbejdstidsreglerne Opdeling i fix- og flekstid – med fuld tilstedeværelsestid på skolen fra Pædagogerne: SFO/SFK Skole Arbejdspladser Bedre muligheder for at mødes – fagteam og årgangsteam

9 Teamsamarbejde 0. klasse Lærere og pædagoger 1.-2. klasse samarbejder!

10 Hvorfor team: Udvikling af praksis Sparring Lærende samarbejde
Videndeling Drøftelse af læringsmål Fælles planlægning – holddeling Der kan være enkelte lærerskift, der tager sit afsæt i vores ønske om denne teamorganisering.

11 Folkeskolereformen En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Formål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan! Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater! Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis!

12 Folkeskolereformens fokusområder
Målfastsættelse for den enkelte i det lærende fællesskab Fokus på de nære mål: Målfastsættelse, feedback og nye mål Fleksibel organisering af skolen, herunder mere holddeling Forskellige måder at lære på

13 Nyt og gammelt: Alle elever er knyttet til en klasse
Hver klasse har en (eller to) klasselærer(e) En længere dag i ”skoledelen” En god eftermiddag i Myretuen eller på Den Gule Drage Træningstid, morgenbånd og bevægelse

14 En fast ramme med mulighed for fleksibilitet…
Børnene vil have et skema med faste placeringer af de forskellige fag De større fag parallellægges så de 4 klasser kan arbejde sammen og have holddeling på tværs af klasserne

15 Skemaet: Længere moduler, ingen fast formiddagspause. Man Tirs Ons
Man Tirs Ons Tors Fre Morgentid 8-8.30 Faglig fordybelse /11.30 Rekreation Bevægelse Faglig fordybelse/ Træning/ Valgfag Skemaet: Længere moduler, ingen fast formiddagspause.

16 Timetal: 0.-3. klasse: 30 timer om ugen 4.-6. klasse: 33 timer om ugen
Fagenes vejledende timetal samt den understøttende undervisning.

17 Indskoling Morgentid 8-8.30 Fag/US 0,50 Fag/US 0,5 Faglig fordybelse
2,5 time fag US 0,5  US 0,5 Spisning Rekreation US 1 US1 Faglig fordybelse/ Træning 1,5 time fag Bevægelse/DGI (US)

18 Mellemtrin Morgentid 8-8.30 Fag/US 0,50 Fag/US 0,5 Faglig fordybelse
2,5 time fag US 0,5  US 0,5 Spisning Rekreation US 1 US1 Faglig fordybelse/ Træning 1,5 time fag Fag/Træning Faglig fordybelse/ Træning 14-15  Træning

19 Udskoling Morgentid 8-8.45 Fag/US 0,75 Faglig fordybelse 8.45-11.45
3 timer fag Spisning Rekreation US 0,75 US0,75 Faglig fordybelse/ Træning 1,5 time fag Valgfag -15.30/16.00  Træning  Valgfag

20 Understøttende undervisning:
Skal udvikle elevernes undervisningsparathed! Varierede og differentierede undervisningsformer Morgenbånd, træningstid og bevægelse…

21 Morgenbånd At dagen starter på den samme måde hver dag
At gøre eleven klar til dagen Ansvaret ligger hos teamet Det kunne f.eks. være: Læsning Bevægelse Læse dagens avis Elevsamtaler Morgensang

22 Træningstid Træningstid er vores ord for lektiecafé
- for det skal være mere end det! Målet er at træne faglige elementer eller udfordringer tilpasset elevernes individuelle niveau Alle fag byder ind!

23 Bevægelse Alle elever skal bevæge sig i gennemsnit 45 minutter pr dag:
Idrætsundervisningen DGI-tid for indskolingen Fysiske aktiviteter i undervisningen

24 Understøttende undervisning er også:
Spisning: - for indskolingen og mellemtrinnet kl for udskolingen kl Rekreation er kl Varetages af pædagogerne – DGI-erfaringer føres videre. I udskolingen er en lærer tilstede.

25 Læringsmål og evaluering
Tydelige læringsmål for den enkelte Hyppige elevsamtaler Fokus på progressionen ”Det har jeg aldrig prøvet før, …. Så det klarer jeg helt sikkert!!” Pippi Langstrømpe

26 Læreprocesser og progression
Hvad prøver jeg at lære? Hvilke fremskridt har jeg gjort indtil nu? Hvad er mit næste mål?

27 Feedback kultur Dialog: Når du målet?
Hvad skal du tage med til næste gang? Identificer hvad du skal forbedre med din lærers hjælp Hvad bliver du vurderet på? de formelle vurderingskriterier 

28 Sprogundervisningen:
Som noget nyt starter engelskundervisningen allerede i 1. klasse. Vi har her på skolen haft forsøg med dette allerede i år.

29 Valg af enten tysk eller fransk fra 5. klasse
Omverdenen stiller stigende krav om øgede sprogkundskaber. Derfor indføres det med folkeskolereformen på Toftevangskolen at: Går du i 4. klasse skal du tage stilling til, om du ønsker tysk eller fransk som 2. fremmedsprog fra 5. klasse. Valget af 2. fremmedsprog er bindende til og med 9. klasse, og forløbet er adgangskrævende til gymnasiet. t på? de formelle vurderingskriterier 

30 Overgangsordninger Tysk og/ eller fransk
Går du i 6. klasse, skal du i år tage stilling til, om du ønsker tysk eller fransk som 2. fremmedsprog fra 7. klasse. Går du i 7. klasse, skal du tage stilling til, om du ønsker fransk som prøveforberedende valgfag i 8. og 9. klasse eller om du ønsker et andet valgfag, som skolen tilbyder. Hvis du går i 8. og 9. klasse og har fravalgt tysk og fransk, skal du i stedet have et valgfag.

31 Valgfagsordning for 7.-9. klasse
I klasse skal eleverne vælge valgfag: I år udbyder vi, fx: 1. Musik 2. Madkundskab 3. Mindfulness 4. Tysk 5. Fransk 6. Journalistik 7. LEGO Education Center 8. Billedkunst Valgfaget indgår i projektopgaven i 9.klasse.  Valgfag er ikke prøvefag

32 Håndværk og design: Et nyt fag med nye mål
Vi fastholder værkstedsordningen for klasse hvori følgende fag indgår: Sløjd Håndarbejde Madkundskab Billedkunst Og håndværk og design

33 Og nu derudaf…


Download ppt "Skolereformen – og vejen dertil…"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google