Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen på Dronninggårdskolen Version 1 Skoleåret

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen på Dronninggårdskolen Version 1 Skoleåret"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen på Dronninggårdskolen Version 1 Skoleåret 2014-15

2 Hvorfor er det nødvendigt?
Vi vil gerne ruste jeres børn til fremtiden, men men! Det er svært at spå... Især om fremtiden... Storm P

3 Hvad skal man mon kunne? Hvis viden og kreativitet er de afgørende evner i fremtiden? Jesper Bo Jensen

4 Kreativitet og evnen til at tænke selv
Fleksibilitet – evnen til at leve under konstante forandringer Faglighed – og faglig fleksibilitet – evnen til at udvikle sin egen forståelse Evnen til at lære Social navigationsevne Rummelighed og bredde

5 Vi skal turde være skole og
opøve elevernes evne til at tænke selv opøve elevernes evne til at lære selv

6 Reformen Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

7 Pejlemærker i RD Undervisning og aktiviteter skal løfte alle elever fagligt, personligt og socialt Undervisning og aktiviteter skal understøtte og udvikle elevernes engagement Undervisning og aktiviteter skal understøtte og udvikle elevernes trivsel Undervisning og aktiviteter skal differentiere og skabe rammer for at understøtte elevernes mulighed for at forfølge deres egne interesser i deres læring.

8 Mål version 1 Alle elever får en samtale med en primærvoksen om deres læring og progression ca. hver fjortende dag Alle elever får mulighed for at forfølge deres interesser i deres læring i løbet af ugen.* Der udvikles en udviklingsbog for eleven, som læringssamtalerne tager udgangspunkt i.*

9 Hyppige samtaler med eleven
Elementer i spil Træning Bevægelse Følg din nysgerrighed Hyppige samtaler med eleven Holddeling Pauser Mødelommer

10 Fakta Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes på de forskellige klassetrin. Der indføres engelsk på 1. og 2. klassetrin og 2. fremmedsprog (tysk på DRG) i 5. klasse. Der indføres obligatorisk valgfag fra 7. klasse. Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen med gennemsnitlig 45 minutter om dagen. Faget Håndværk og design erstatter sløjd og håndarbejde. Den nye understøttende undervisning kan varetages af lærere, pædagoger eller andre medarbejdere Eleverne tilbydes træning og fordybelse fra 2 – 3 timer hver uge.

11 Mål på DRG Alle elever får en samtale med en primærvoksen om deres læring og progression ca. hver fjortende dag Alle elever får mulighed for at forfølge deres interesser i deres læring i løbet af ugen Der udvikles en udviklingsbog for eleven, som læringssamtalerne tager udgangspunkt i

12 Helt konkret Samtaler mellem barn og voksen finder sted i Play and talk (Basisskolen) og Primærtid (Overbygningen) I begge afdelinger opfindes ”Følg din nysgerrighed” Der lægges TIB og TIBO ind i elevernes mødeplan sammen med forventning om bevægelsesaktiviteter i den fagfaglige undervisning Der udvikles trænings- og fordybelsestilbud på alle klassetrin.

13 Alle ændringer skal understøtte 2 ben hos den enkelte elev:
1. Eleven skal hjælpes til bedre kunne sætte sig mål for egen læring 2. Eleven skal hjælpes til at bedre at kunne vælge læringsindhold

14 0. klasse Basisskolen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00 – 9.00
Pædagog/BØ BØ.leder alene Pædago/BØ alene 9.00 – 10.00 10.10 – 11.00 Play and talk 11.00 – 12.00 Spise – voksen på skift i timen Spise – 1 voksen på skift i timen Pædagog alene

15 1. – 3. klasse Basisskolen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 – 8.45 Morgensamling Læsebånd ´Læsebånd 8.45 – 10.15 Fag TIB/Play and talk 11.00 – 11.30 Spise 13.00 – 13.45 Fag/Følg din nysgerrighed 13.45 – 14.15 Træning .

16 4. – 5. klasse Basisskolen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.15 – 8.45 Morgensamling Læsebånd ´Læsebånd 8.45 – 10.15 Fag TIB/Play and talk 11.00 – 11.30 Spise 13.00 – 13.45 13.45 – 14.15 Træning Følg din nysgerring . 14.15 – 15.15 Følg din nysgerrighed

17 6. – 9. klasse Overbygn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.05 – 8.50 Fag Samling/Følg 8.50 – 9.35 Følg din nys 10.20 – 10.30* Rådighedstid 10.30 – 11.15 11.15 – 12.00 12.00 – 13.00 Spise 13.00 – 13.45 Primærtid Fag/TIBO 13.45 – 14.30 14.30 – 15.15 15.15 – 15.45 Træning

18 6. – 9. klasse Overbygning Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Emne Spise Træning Træning 6.kl. Model for uger, der er tilrettelagt med ikke fagfaglig tilrettelagt undervisning

19 Digitalisering Der er jo også lige det med digitaliseringen!
Hvert barn fra 3. klasse til 8. klasse får hver sin iPad 9. klasse medbringer eget device Det stiller nye og store krav til vores lærere og pædagoger

20 Implementeringshastighed
Vi går med små skridt Vi ændrer med rettidig omhu Vi har sjælen med Vi gør en god skole bedre! - Og vi glæder os!


Download ppt "Folkeskolereformen på Dronninggårdskolen Version 1 Skoleåret"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google