Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Information om folkeskolereformen mandag den 28

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Information om folkeskolereformen mandag den 28"— Præsentationens transcript:

1 Information om folkeskolereformen mandag den 28
Information om folkeskolereformen mandag den 28. april 2014 overbygningen

2 Folkeskolereformens mål
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Reformens indhold Læringsmål for den enkelte elev
Den længere skoledag – flere timer i dansk og matematik Tidlig sprogstart 45. minutters bevægelse Lektiecafé bliver et tilbud for alle Understøttende undervisning Håndarbejde, sløjd, hjemkundskab – håndværk, design og madkundskab (H/D/M) Den åbne skole Forældresamarbejdet Linjefagsdækning i 2020

4 MusikTalent Tørring Mulighed i Folkeskolereformen
Politisk beslutning – en del af Hedensted Kommunes branding strategi 15 ansøgere – 14 til optagelse og optaget Kick-Off den 1. juni Deltager i ”Sommerfestival” 3. juni kl Tiden til ekstra musik foregår den understøttende undervisning, lektiehjælp/faglig fordybelse og en del af valgfagsundervisningen

5 Understøttende undervisning
36. Efter § 16 indsættes: »§ 16 a. Undervisningen i folkeskolens fag, jf. §§ 5, 9 og 11, og obligatoriske emner, jf. § 7, suppleres af understøttende undervisning. Den understøttende undervisning skal anvendes til forløb, læringsaktiviteter m.v., der enten har direkte sammenhæng med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner, eller som sigter på at styrke eleverne læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Stk. 2. Skolens leder skal sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning.

6 Lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer om ugen i overbygningen
Lektiehjælp og faglig fordybelse – en del af den understøttende undervisning Skal placeres i ydertimer og frivillig at deltage i – forældrene beslutter Frivillig ordning frem til næste folketingsvalg Vi tilbyder – beslutter i skolebestyrelsen: 1. Hjælpe til lektier jf. skolens lektiepolitik 2. Faglig fordybelse f.eks. spotkurser indenfor fagene, arbejde med fagene på en anden måde, socialt fokus mm. Månedsprogram lægges på intra. Forældre tilmelder sit barn pkt. 1 og/eller pkt. 2 en måned af gangen. Hvis ikke ens barn er tilmeldt lektiehjælp pkt. 1 er det et forældreansvar at sørge for lektierne hjemme jf. skolens lektiepolitik.

7 Hvor langt er vi på vores skole?
Skoledagens organisering Hvordan arbejder vi med inddragelse af forældre, elever og personale? Forældremøder næste år - SB Skole/hjem samtaler næste år - SB Lejrskoler næste år – SB Timefordelingsplan - SB Samarbejdet med det omliggende samfund – møde i maj

8 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 7. klasse

9 Ændringer i timetallet mm. i 7. klasse
NU FREMTIDEN Præst 2 x 2 lektioner Præst 1 x 2 lektioner i 20 uger og 20 ugers faglig undervisning – 1 lektion ektra Matematik 4 lektioner Matematik 5 lektioner Dansk 6 lektioner Dansk 7 lektioner Klassens tid 1 lektion Klassens tid i understøttende tid om morgenen Valgfag incl. håndarbejde mv. 2 lektioner Valgfag 2 lektioner, H/D/M 2 lektioner Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer om ugen Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i dag i de faglige timer Understøttende tid 30 min. 4 dage – til læringsmål, timeløse fag, klassens tid, elevsamtaler

10 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 8. klasse
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bemærkninger Morgenb. Tysk/løb Tysk Læs, mat og løb Dansk eng Mat 3 lekt 30 min pause fordeles jævnt Hist Geo Krist Spise Spisepause Pause "frikvarter" leg og motion Bio F/K Samf Idr 2 lekt 10 min pause Valg 1 lekt Lektiecafe Lektiecafé

11 Ændringer i timetallet mm. i 8. klasse
NU FREMTIDEN Matematik 4 lektioner Matematik 5 lektioner Dansk 6 lektioner Dansk 7 lektioner Klassens tid 1 lektion Klassens tid i understøttende tid om morgenen Tysk 3 lektioner Tysk – overgangsordning med 4 lektioner – på sigt 3 Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i dag i de faglige timer Understøttende tid 30 min. 3 dage – til læringsmål, timeløse fag, klassens tid, elevsamtaler Valgfag – 4 perioder Valgfag helårlig - fordybelse

12 EKSEMPEL på skoledagens organisering i 9. klasse
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Bemærkninger Morgenb. Læs, mat og løb Dansk Krist Mat Tysk F/K 3 lekt med 30 min pause fordeles jævnt Hist eng Geo Spise Spisepause Pause "frikvarter" leg og motion Idr Samf 2 lekt 10 min pause Bio Valg 1 lekt Lektiecafé

13 Ændringer i timetallet mm. i 9. klasse
NU FREMTIDEN Matematik 4 lektioner Matematik 5 lektioner Dansk 6 lektioner Dansk 7 lektioner Klassens tid 1 lektion Klassens tid i understøttende tid om morgenen Tysk 3 lektioner Tysk – overgangsordning til 4 lektioner – på sigt 3 lektioner Geografi og biolog 2 lektioner hver Geografi og biolog 1 lektioner hver Fysik/kemi 2 lektioner Fysik/kemi 3 lektioner Valgfag – 4 perioder Valgfag helårlig - fordybelse Lektier klares hjemme – jf. skolens lektiepolitik Frivillig tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse 2 klokketimer Mål, timeløse fag, elevsamtaler ligger i dag i de faglige timer Understøttende tid 30 min. hver dag – til læringsmål, timeløse fag, klassens tid, elevsamtaler

14 Videre forløb i foråret 2014
Information fra Hedensted Kommune den 5. maj Uddybende information på forældreintra om Tørring Skoles udmøntning af reformen i maj og juni Skolebestyrelsen arbejder videre med timefordelingsplan, skole-hjem samarbejde (samtaler og møder), lejrskole mm. Information til alle elever i uge 20 samt inddragelse af elevrådet på udvalgte områder Personale og ledelse arbejder videre med læringsmål mm. Skoleåret – læringsmål, elevplaner revideres – og så skal vi samle masser af erfaring Dialog mellem forældre og ledelse i løbet af det kommende år – model kommer SPØRGSMÅL 


Download ppt "Information om folkeskolereformen mandag den 28"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google