Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Et væksthus for børn og voksne

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Et væksthus for børn og voksne"— Præsentationens transcript:

1 Et væksthus for børn og voksne
Folkeskolereformen Informationsmøde på Askov-Malt Skole 26. maj Hvorfor hvad hvordan hvad nu hvis Et væksthus for børn og voksne

2 Folkeskolereformen De 3 nationale overordnede mål for folkeskolens udvikling 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så de bliver så dygtige, de kan. To måltal: Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Måltal: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Måltal: Elevernes trivsel skal øges.

3 Fordeling af timer efter reformen
Folkeskolereformen Fordeling af timer efter reformen

4 Folkeskolereformen Mødetider Alle elever møder kl. 8.00 – hver dag
0. – 3. årgang (30 timer) har fri kl 4. – 6. årgang (33 timer) har fri kl (3 dage) og kl (2 dage)

5 Folkeskolereformen Flere timer til de klassiske fag
Timetallet i dansk, matematik, natur/teknik og musik forhøjes Engelsk fra 1. klasse og tysk el. fransk fra 5. Nyt begreb ”Understøttende undervisning” Alle elementer der understøtter et barns trivsel og læring 0. – 3. årgang Ca. 7,5 times understøttende undervisning ud af skoleugen på 30 timer 4. – 6 årgang Ca. 5,5 times understøttende undervisning ud af skoleugen på 33 timer

6 Folkeskolereformen Understøttende undervisning
Anvendes til at styrke elevernes læringsparathed sociale kompetencer / alsidige udvikling motivation og trivsel Motion og bevægelse ca. 45 min. om dagen Tilbud om lektiecafe Eksempler på understøttende aktiviteter Bevægelse og aktiviteter med fagligt sigte Trivselsarbejde Praktisk/musiske aktiviteter Samtaler mellem elev og lærer Orientering (færdsel mv.) Ud af skolen/besøg i skolen ”Åben skole” samarbejde med det omgivende lokal samfund Lektiehjælp > Studieværksted

7 Folkeskolereformen Af den understøttende tid Lektiecafe – ”Studieværksted” Ugentlige timer 30 timer: 0. – 3. årgang (2 timer studieværksted/lektiecafe) 33 timer: 4. – 6. årgang (2,5 timer studieværksted/lektiecafe) mulighed for hjælp til hjemmearbejde/lektier fra en kvalificeret voksen, mens eleven er på skolen andre styrede aktiviteter – læseværksted, praktisk matematik og andet!

8 Folkeskolereformen Resten af den understøttende tid Fordeles mellem: motionsbånd for alle midt på dagen Knyttes til fagene, således der er mere tid til diverse understøttende aktiviteter.

9 Folkeskolereformen Skoledagens ramme – tænkes Mere sammenhængende
fleksibel og afvekslende Skemaet varieres – fag kan samles i forløb Vi skal i højere grad have fokus på skolens kerneopgave > elevernes læring Orientering mod elevernes faglige og sociale mål Skolen bliver mere målstyret!

10 Folkeskolereformen Perspektiv skifte Fokus på undervisning > fokus på læring Undervisningsmål > læringsmål Undervisningsstruktur > undervisningens effekt Hvad skal vi lave > Hvad skal vi lære Læreprocesser hvor der er opsat tydelige/synlige mål og kriterier (opskrifter) for at kunne nå dem. Praktisk eksempel! …

11 Folkeskolereformen Vurdering for læring VFL – et kommunalt indsatsområde

12 Folkeskolereformen Opfølgning gennem Hverdagsevalueringer mellem lærer og elev i alle fag 3 – 4 lidt længere samtaler hen over året mellem lærer og elev Progression > udvikling Fokus Elevens udbytte af undervisningen og trivsel i forhold til mål og aftaler

13 Folkeskolereformen I forældre er en ressource og I skal bidrage til skolens virke Et godt hjemmemiljø og en aktiv familiestruktur øger børnenes sandsynlighed for at klare sig godt i skolen – uanset forældrenes økonomiske, sociale og etniske baggrund Det fremmer børns læring, når deres forældre aktivt involverer sig i deres dagligdag, herunder skolearbejdet Skole-hjem samarbejde


Download ppt "Et væksthus for børn og voksne"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google