Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsaften om skolereformen den 22. maj 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsaften om skolereformen den 22. maj 2014."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsaften om skolereformen den 22. maj 2014

2 Et fagligt løft af folkeskolen De 3 overordnede mål •Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan •Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater •Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 3 overordnede indsatsområder •En længere og varieret skoledag •Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere •Få klare mål og regelforenklinger

4 Hovedelementer i reformen •Flere fagopdelte timer og ny tid til understøttende undervisning •Timetal i dansk, matematik, natur og teknik og musik øges •Engelsk fra 1. klasse •Andet fremmedsprog fra 5. klasse •Valgfag fra 7. klasse •Pædagoger med i undervisningen •Åben skole: Skolen i samfundet – samfundet i skolen •Motion og bevægelse – gennemsnit 45 min. om dagen •Tilbud om faglig fordybelse og lektiecafe/studietimer

5 En længere og varieret skoledag •30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse •33 timer i 4.-6. klasse •35 timer i 7.-9. klasse •Ved fravalg af lektiecafe bliver skoleugen på: •28 timer i børnehaveklassen til 3. klasse •30 timer i 4.-6. klasse •33 timer i 7.-9. klasse

6 Skoledagens organisering •Elevernes skoledag bestå af: •Fagtimer •Understøttende undervising •Pauser •FFO-tid

7 Understøttende undervisining Hensigten: •At hæve det faglige niveau •Lære på forskellige måder •Kobling mellem teori og praksis •Supplere og spille sammen med fagtimerne •Mere tid til at indfri de faglige læringsmål Eksempler: •Bevægelse i undervisingen •Timeløse fag herunder færdsel, UEA-undervisninig, seksualundervisning. •Trivsel i klassen/elevdemokrati •Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv •Tema og projekter •Træning og automatisering af færdigheder •Lektiecafe/fagligfordybelse

8 Lektiecafe/fagligfordybelse Hvorfor lektiecafe/faglig fordybelse? •Alle elever skal blive så dygtige som de kan!! Hvad er forskellen på lektiecafe og faglig fordybelse? •Hvorfor lektier? •Hvad er lektier? •Lektiemængden? •Forældrenes rolle? •Organisering?

9 En sammenhængende skoledag i indskolingen mandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.00-9.40 Fag og UU-tid 9.40-10.00 Pause 10.00-11.40 Fag og UU-tid 11.40-12.25 Spisning og pause 12.25-13.20 Fag og UU-tid 13.20-14.00 LektiecafeFag og UU-tidLektiecafeFag og UU-tidLektiecafe 14-17 FFO (lukker kl. 16.00)

10 En sammenhængende dag på mellemtrinnet mandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.00-9.40 Fag og UU-tid 9.40-10.00 Pause 10.00-11.40 Fag og UU-tid 11.40-12.30 Spisning og pause 12.30-14.00 Fag og UU-tid 14.00-15.00 LektiecafeFFOLektiecafeFFOLektiecafe 14.00-17.00 FFO

11 En sammenhængende dag i udskolingen mandagtirsdagonsdagtorsdagfredag 8.00-9.40 Fag og UU-tid 9.40-10.00 Pause 10.00-11.40 Fag og UU-tid 11.40-12.20 Spisning og pause 12.20-14.00 Fag og UU-tid 14.00-16.00 Fag og UU-tid Studietid Fag og UU-tid Studietid Fag og UU-tid Studietid (til kl. 15)

12 Søndersøskolen på reformsporet •Selvstændige afdelinger •Storteam bestående af lærer og pædagoger •Samarbejde mellem lærere og pædagoger •Fleksibel planlægning/skemalæggere •Sammenhængende undervisingforløb/temaer •Målstyret undervisning – høj faglighed •Bevægelse i undervisningen •I FFO støtter man bredt den faglige læring fx via lektiecafe og værksteder

13 Vision for reformen •Ledelsens vision i forandringsprocessen: •Her glædes vi ved læring! •På Søndersøskolen udfordrer vi den enkeltes læringspotentialer så optimalt som muligt i personlige, faglige og sociale fællesskaber, så den enkelte fastholder og udvikler sin glæde ved læring gennem hele skoleforløbet

14 Fokuspunkter på Søndersøskolen •1) Evidens •2) Klasseledelse •3) Læringsmål •4) Lærer og pædagogsamarbejdet •Kompetenceudvikling (Bymosehegn, Lene Heckman, linjefag, ledelsessparring i forhold forandringen)

15 Det er en reform og ikke en revolution Vi er allerede godt på vej!!


Download ppt "Velkommen til informationsaften om skolereformen den 22. maj 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google