Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forældreorientering 29-5-14 Skolereformen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forældreorientering 29-5-14 Skolereformen."— Præsentationens transcript:

1 Forældreorientering 29-5-14
Skolereformen

2 De nationale mål er: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Intensioner Folkeskolen lægger op til, at undervisningen og læringen i folkeskolen udvikles. Det sker hovedsagelig ved, at reformen i langt højere grad end tidligere fokuserer på målstyret undervisning. Reformen lægger op til, at undervisningen udvikles, så den i højere grad møder det enkelte barn, der hvor barnet er. Dette skal blandt andet ske via mere varieret undervisning og mere anvendelsesorienterede læringsformer

4 Fagligt niveau Elevernes faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Antallet af undervisningstimer i fagene øges, og nye fag kommer til. Og så bliver der sat ekstra fokus på dansk og matematik.

5 Øget faglighed flere timer primært dansk, matematik og øget brug af IT
tidligere fremmedsprog madkunst og håndværk og design nye måder at arbejde på

6 Undervisning i fagene Der indføres med den længere skoledag en række ændringer af timefordelingen:
Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

7 Den understøttende undervisning
Understøttende undervisning skal supplere og understøtte undervisningen i fagene. Understøttende undervisning lægges i den del af skoledagen, som ligger ud over den fagopdelte undervisning. Understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere, pædagoger og personale med andre relevante kvalifikationer. Understøttende undervisning er ikke omfattet af holddannelsesreglerne.

8 45 minutters daglig motion og bevægelse
Eleverne skal bevæge sig 45 minutter om dagen i gennemsnit. Motion og bevægelse skal foregå i den understøttende undervisning eller som en integreret del af fagundervisningen for eksempel i idræt

9 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Frem til næste folketingsvalg: Skolerne skal tilbyde eleverne lektiehjælp og faglig fordybelse. Der er afsat to timer ugentligt til indskolingen. Der er afsat tre timer ugentligt til mellemtrinnet. Der er afsat to timer ugentligt til udskolingen. Forældrene bestemmer selv på daglig basis, om barnet skal benytte tilbuddet om lektiehjælp og faglig fordybelse. 

10 Lektiehjælp Efter næste folketingsvalg:
Kravene til organiseringen af lektiehjælp og fagligfordybelse ophæves. Der vil ikke være afsat et særligt antal ugentlige timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. Det er op til den enkelte skole at vurdere behovet for antallet af timer til faglig fordybelse og lektiehjælp. 

11 Lektiehjælp på Marslev Skole:
Læsetræning – hjemme matematik – hvis man ikke er færdig i lektiecafeen skal det være færdigt til næste dag – større skriftlige opgaver – øve diktat – o.lign. Forstærkning Disciplin

12 Prøve 1.kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00-8.15 Bånd
Dansk Pause Mat Eng Krist Uns.socia M/K 0.-1. N/T Lek.cafe

13 Prøve 6.kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 8.00-8.15 da/læ/bå
ma/bå mo/bå/id Mo/bå/id dansk Mat Pause Eng Tysk Krist eng Hist N/T Uns.socia Idræt M/K Lek.cafe Prøve

14 Trivsel og undervisningsmiljø
Der sættes nationale standarder for undervisningsmiljø Præcisering og forenkling af nationale mål

15 Elev- og forældreinddragelse
Der er iværksat et elevinddragelsesprojekt i samarbejde med Danske Skoleelever. Skolebestyrelsens principper for samarbejdet mellem skole og hjem skal omfatte principper for forældrenes ansvar i samarbejdet  Der er iværksat en kompetenceudviklingsindsats for medlemmerne af skolebestyrelserne i samarbejde med Skole og Forældre.

16 Den åbne skole Samarbejde med foreninger Samarbejde med erhvervslivet
Samarbejde med Kulturskibet


Download ppt "Forældreorientering 29-5-14 Skolereformen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google