Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny folkeskolelov Ikrafttrædelse August 2014. Overordnede rammer En længere og varieret skoledag • 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, • 33 timer.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny folkeskolelov Ikrafttrædelse August 2014. Overordnede rammer En længere og varieret skoledag • 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, • 33 timer."— Præsentationens transcript:

1 Ny folkeskolelov Ikrafttrædelse August 2014

2 Overordnede rammer En længere og varieret skoledag • 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, • 33 timer for 4. til 6. klasse • 35 timer for 7. til 9. klasse. • Fagopdelt undervisning • Understøttende undervisning • Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen

3 Ændringer i fagene • Engelsk fra 1. klasse og tidligere andet fremmedsprog (tysk fra 5. klasse) • Flere timer i dansk og matematik i 4.-9. klasse • Styrkelse af idræt, musik, natur og teknik • Håndværk og design i 4. klasse • Valgfag fra 7. klasse

4 Understøttende undervisning • Mere tid til differentierede undervisningsformer, bevægelse, faglig fordybelse og træning i lektiecaféer og understøttende læringsaktiviteter • Tilrettelægges fleksibelt i kommunerne • Skolelederens ansvar, at der skabes sammenhæng mellem de fagopdelte timer og den nye tid til understøttende undervisning.

5 Pædagogiske konsekvenser • Præcisering og forenkling af Fælles Mål • Inddragelse af ny viden • Øget brug af it • Etablering af ressourcecenter • Forenkling og videreudvikling af elevplanen • Regelforenklinger om timeopgørelse, kvalitetsrapporter mv.

6 Kompetenceløft • Mål om fuld kompetencedækning (linjefagsdækning) i 2020 • Efteruddannelse af lærere og pædagoger (1 mia. kr.) • Kompetenceudvikling for ledere (60 mio. kr.)

7 Mål med den nye folkeskolelov • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan • –Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. • –Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. • 2.Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater • •Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år. • 3.Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis • –Elevernes trivsel skal øges.

8 Tidsplan for implementeringen • Overordnet tidsplan: • • TidIndholdParter • • 2013 • ForåretUdmeldinger om ny folkeskolelovRegeringen • AprilLærerlockoutKL • MajNy folkeskolelovFolketinget • JuniFørste tolkninger af den nye lov ogUndervisningsministeriet/KL • den nye arbejdstidsaftale • AugustUdarbejdelse af plan for implementeringen af denJDH • nye folkeskolelov • Planen fremlægges for Skolebestyrelsen • Sep/oktoberKursus/Information om den nye folkeskolelovJDH/TM • NovemberGrundlæggende drøftelser af rammerne for en ny Medarbejderne • skolehverdag (visioner, pædagogiske overvejelser mv.)+ skolebestyrelsen? • DecemberDrøftelse af disse rammerSkolebestyrelsen • Udarbejdelse af beskrivelse af disse rammerArbejdsgruppe • 2014 • JanuarOvervejelser om indhold i den nye skolehverdagMedarbejderne • Fremlægges forSkolebestyrelsen • FebruarOplæg til hvordan hverdagen kan struktureresArbejdsgruppe • Oplægget drøftes afMedarbejderne + skolebestyr. • MartsEndelig forslag til det kommende års organisationLedelse/ arbejdsgruppe • April Forlaget fremlægges for Medarbejdere • Forslaget godkendes af Skolebestyrelsen • Den nye organisationsbeskrivelse fremlægges forForældrene og eleverne • August Den nye organisationsform træder i kraft • Evt. mindre justeringer baseret på input fra Ledelsen • medarbejder og elever • 2015 • JanuarGrundig evaluering af den nye organisationsplanMedarbejdere, elever og • den nye skolebestyrelse • Februar Justeringen af organisationsplanenLedelsen • MartsGodkendelse af revideret organisationsplanSkolebestyrelsen

9 Egne overvejelser • Vi skal alle forsøge at ”tænke ud af rammen” • ”Det plejer vi at gøre” skal gerne ændres til ”hvad understøtter børnenes udvikling bedst” • ”Gammeldags” faglig undervisning skal ændres mod en mere dynamisk måde at tænke ”læring” på • Det bliver en svær proces for alle – og den vil tage tid


Download ppt "Ny folkeskolelov Ikrafttrædelse August 2014. Overordnede rammer En længere og varieret skoledag • 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, • 33 timer."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google