Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv."— Præsentationens transcript:

1 H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv

2 H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen En levende skole – hele dagen Gam3 Sjov på Kalbyris Danmarksstafet Juletræsfest Forældreaften i oktober Moonlight Lektiecafé

3 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? En levende skole – hele dagen En levende skole – hele dagen Gam3 Sjov på Kalbyris Danmarksstafet Juletræsfest Forældreaften i oktober Moonlight Lektiecafé Klub/ SFO 2? Klub/ SFO 2? Foreninger Twitter

4 H VOR ER VI NU ? Forlanger meget af andre, men mest af os selv Overholder/ handler på aftaler Indgår i konstruktive dialoger Viser forståelse for andres synspunkter Lever op til og viser hinanden tillid Bringer eleverne i centrum og ikke i klemme

5 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? Forlanger meget af andre, men mest af os selv Overholder/ handler på aftaler Indgår i konstruktive dialoger Viser forståelse for andres synspunkter Lever op til og viser hinanden tillid Bringer eleverne i centrum og ikke i klemme Reform (hvad med hjemmene?) Øget ambitions- niveau

6 H VOR ER VI NU ? Viden og ikke vaner Faglighed på Kalbyris Evalueringsplan/ dokumentation CUD- model/ Hatties fem største Indsats- områder

7 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? Viden og ikke vaner Faglighed på Kalbyris Evalueringsplan/ dokumentation CUD- model/ Hatties fem største Indsats- områder Kompetence- løft af personalet Ny Nordisk Skole Faglighed i S Inklusion og understøttende foranstaltninger Fokus på og viden om læring

8 H VOR ER VI NU ? Gensidig respekt APV Undervisningsmiljø- undersøgelse, målsætningssamtaler Skole-hjem- samarbejde En pæn skole – et godt miljø AKT SSP Elevråd, børnemøder

9 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? Gensidig respekt APV Undervisningsmiljø- undersøgelse, målsætningssamtaler Skole-hjem- samarbejde En pæn skole – et godt miljø AKT SSP Elevråd, børnemøder ? ?

10 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN At gøre en god skole bedre At give folkeskolen et fagligt løft

11 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Udfordringer: Niveauet i læsning og matematik er ikke højt nok. De faglig svage/stærke elevers potentiale udvikles ikke nok. Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt på til at vælge ungdomsuddannelse.

12 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

13 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger

14 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med: Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv Kunst- og kulturskoler Kommunale musik- og ungdomsskoler

15 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN En længere og mere varieret skoledag: Øget undervisningstid (flere fagopdelte timer og understøttende undervisning) kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200) kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320) kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400) Pauser indgår i den samlede undervisningstid. OBS! Alt er minimumstimetal.

16 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Valgfag, der kan tilbydes i kl.: Tysk Fransk Spansk Medier Billedkunst Fotolære Filmkundskab Drama Musik Håndværk og design Madkundskab Almindelige indvandrersprog Arbejdskendskab Eleverne på klassetrin skal vælge mindst et valgfag. Der kan dispenseres for andre valgfag.

17 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de kan i 9. klasse i dag. Hele skoledagen er undervisning. På alle klassetrin skal der indgå motion og bevægelse i et omfang svarende til 45 min./dag. Det er obligatorisk og tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse. Tiden skal målrettes både de fagligt svage og stærke elever og skal placeres inden for undervisningstiden i ydertimerne om eftermiddagen. Svarende til 2 timer/uge i kl. (kan ikke erstatte åbningstid i fritidstilbud). Svarende til 3 timer/uge i kl. Svarende til 2 timer/uge i kl.

18 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Masterplan Forældrenes/elevernes deltagelse

19 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Kim: Lektiehjælp En levende skole – hele dagen Samarbejde mellem lærere/pædagoger Øget fokus på faglighed i førskole/0. kl. SFO’ens organisering

20 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Morten: Ny Nordisk Skole Inklusion og understøttende foranstaltninger Samarbejde med UU Mindske betydningen af social baggrund

21 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Thomas: Indsatsområder Evalueringsplan Undervisningsdifferentiering Bevægelse og motion Refleksion (sammenhæng mellem teori og praksis)

22 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Lars: Skolens profil Øget fokus på fælles mål Linjer og valgfag (herunder innovation og entreprenørskab) Skolens samlede faglige kompetencer Timefordelingsplan Øget ambitionsniveau Arbejdstid (Lov 409)

23 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Forældrenes deltagelse: Gode idéer? Hvad er relevant for jer? Hvem byder ind hvor?


Download ppt "H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google