Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv."— Præsentationens transcript:

1 H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv

2 H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen En levende skole – hele dagen Gam3 Sjov på Kalbyris Danmarksstafet Juletræsfest Forældreaften i oktober Moonlight Lektiecafé

3 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? En levende skole – hele dagen En levende skole – hele dagen Gam3 Sjov på Kalbyris Danmarksstafet Juletræsfest Forældreaften i oktober Moonlight Lektiecafé Klub/ SFO 2? Klub/ SFO 2? Foreninger Twitter

4 H VOR ER VI NU ? Forlanger meget af andre, men mest af os selv Overholder/ handler på aftaler Indgår i konstruktive dialoger Viser forståelse for andres synspunkter Lever op til og viser hinanden tillid Bringer eleverne i centrum og ikke i klemme

5 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? Forlanger meget af andre, men mest af os selv Overholder/ handler på aftaler Indgår i konstruktive dialoger Viser forståelse for andres synspunkter Lever op til og viser hinanden tillid Bringer eleverne i centrum og ikke i klemme Reform (hvad med hjemmene?) Øget ambitions- niveau

6 H VOR ER VI NU ? Viden og ikke vaner Faglighed på Kalbyris Evalueringsplan/ dokumentation CUD- model/ Hatties fem største Indsats- områder

7 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? Viden og ikke vaner Faglighed på Kalbyris Evalueringsplan/ dokumentation CUD- model/ Hatties fem største Indsats- områder Kompetence- løft af personalet Ny Nordisk Skole Faglighed i S Inklusion og understøttende foranstaltninger Fokus på og viden om læring

8 H VOR ER VI NU ? Gensidig respekt APV Undervisningsmiljø- undersøgelse, målsætningssamtaler Skole-hjem- samarbejde En pæn skole – et godt miljø AKT SSP Elevråd, børnemøder

9 H VOR ER VI PÅ VEJ HEN ? Gensidig respekt APV Undervisningsmiljø- undersøgelse, målsætningssamtaler Skole-hjem- samarbejde En pæn skole – et godt miljø AKT SSP Elevråd, børnemøder ? ?

10 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN At gøre en god skole bedre At give folkeskolen et fagligt løft

11 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Udfordringer: Niveauet i læsning og matematik er ikke højt nok. De faglig svage/stærke elevers potentiale udvikles ikke nok. Udskolingen klæder ikke eleverne tilstrækkeligt på til at vælge ungdomsuddannelse.

12 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

13 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Indsatsområder: En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning. Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere. Få klare mål og regelforenklinger

14 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Skolen indgår i samarbejde/partnerskaber med: Det lokale kultur-, idræts- og foreningsliv Kunst- og kulturskoler Kommunale musik- og ungdomsskoler

15 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN En længere og mere varieret skoledag: Øget undervisningstid (flere fagopdelte timer og understøttende undervisning) 0.-3. kl.: 30 timer/uge i gennemsnit (1200) 4.-6. kl.: 33 timer/uge i gennemsnit (1320) 7.-9. kl.: 35 timer/uge i gennemsnit (1400) Pauser indgår i den samlede undervisningstid. OBS! Alt er minimumstimetal.

16 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Valgfag, der kan tilbydes i 7.-9. kl.: Tysk Fransk Spansk Medier Billedkunst Fotolære Filmkundskab Drama Musik Håndværk og design Madkundskab Almindelige indvandrersprog Arbejdskendskab Eleverne på 7.-9. klassetrin skal vælge mindst et valgfag. Der kan dispenseres for andre valgfag.

17 S KOLEREFORM – ET LOVFORSLAG I HØRINGSFASEN Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som de kan i 9. klasse i dag. Hele skoledagen er undervisning. På alle klassetrin skal der indgå motion og bevægelse i et omfang svarende til 45 min./dag. Det er obligatorisk og tilbyde lektiehjælp og faglig fordybelse. Tiden skal målrettes både de fagligt svage og stærke elever og skal placeres inden for undervisningstiden i ydertimerne om eftermiddagen. Svarende til 2 timer/uge i 0.-3. kl. (kan ikke erstatte åbningstid i fritidstilbud). Svarende til 3 timer/uge i 4.-6. kl. Svarende til 2 timer/uge i 7.-9. kl.

18 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Masterplan Forældrenes/elevernes deltagelse

19 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Kim: Lektiehjælp En levende skole – hele dagen Samarbejde mellem lærere/pædagoger Øget fokus på faglighed i førskole/0. kl. SFO’ens organisering

20 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Morten: Ny Nordisk Skole Inklusion og understøttende foranstaltninger Samarbejde med UU Mindske betydningen af social baggrund

21 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Thomas: Indsatsområder Evalueringsplan Undervisningsdifferentiering Bevægelse og motion Refleksion (sammenhæng mellem teori og praksis)

22 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Ledelsen som tovholder - Lars: Skolens profil Øget fokus på fælles mål Linjer og valgfag (herunder innovation og entreprenørskab) Skolens samlede faglige kompetencer Timefordelingsplan Øget ambitionsniveau Arbejdstid (Lov 409)

23 H VORDAN KOMMER VI I GANG PÅ K ALBYRISSKOLEN ? Forældrenes deltagelse: Gode idéer? Hvad er relevant for jer? Hvem byder ind hvor?


Download ppt "H VOR ER VI NU ? En levende skole – hele dagen Viden og ikke vaner Gensidig respekt Forlanger meget af andre, men mest af os selv."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google