Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereform august 2014………………

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereform august 2014………………"— Præsentationens transcript:

1 Skolereform august 2014………………
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Skolereform august 2014……………… v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen

2 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Hvorfor? Det faglige niveau i folkeskolen skal forbedres! 15 % af eleverne har ikke funktionelle læsekompetencer, når de forlader grundskolen. 5 % vurderes til at være stærke læsere. 17 % af eleverne vurderes til ikke at have funktionelle matematikkompetencer. 17 % af eleverne vurderes til ikke at have funktionelle naturfagskompetencer. 95 % målsætningen. Ny og anderledes skoledag! Mange lærere har svært ved at yde en differentieret undervisning, der tager højde for forskelle mellem de enkelte elever.

3 Styrker i den danske folkeskole:
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Hvad kan vi? Styrker i den danske folkeskole: Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere. Danske elever er gode til at forstå og deltage i demokratiske processer. Både elever og lærere oplever en god debatkultur og et godt socialt klima på skolen. Danmark er i top, når det gælder klassens debatklima. Forældre har grundlæggende stor tillid til lærere. Skolelærere hører til blandt de mest troværdige faggrupper.

4 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes, blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

5 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Reformen af folkeskolen er baseret på tre overordnede indsatsområder:   En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få, klare mål og regelforenklinger

6 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Ved lovændring indføres en længere og varieret skoledag: Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen. Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen. Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen. Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen. Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen. En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin.

7 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Den understøttende undervisning Centralt omdrejningspunkt i udviklingen af folkeskolen, idet den vil give mulighed for nytænkning, for nye lærings- og aktivitetsformer: Træning Automatisering af faglige færdigheder (fx intensive læse- og matematikkurser) Faglig fordybelse Særlige talentforløb til fagligt stærke elever Emneorienterede forløb (fx i innovation og iværksætter) Læringsaktiviteter i relation til de obligatoriske emner (Timeløse fag: uddannelses-, erhvervsorientering, trafik mv.) Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Løbende individuel feedback og opfølgning Tværgående emner Arbejde med elevernes sociale kompetencer og alsidige udvikling Motivation Trivsel. Mv.

8 Hvad er ellers nyt ? SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Understøttende undervisning Flere timer i skolen (mindre tid i SFO, Klub mv.) Nye personale grupper Mere idræt, motion og bevægelse (svarende til 45 minutter i gennemsnit om dagen). Klasselærer rollen? Evaluering og test Elevsamtaler Lektiehjælp Obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimerne Frem til folketingsvalg Nye regler for holddannelse Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund Inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen Løft af kompetenceniveauet Principper for forældreansvar vedr. barnets skolegang Skolebestyrelsens sammensætning

9 Hvad der virker i skolen (1:2)
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Hvad der virker i skolen (1:2) Forskning viser, at elever lærer mere i løbet af skoledagen, når: Kilde:  ”En ny folkeskole” fra KL Eleverne har tydelige læringsmål for deres faglige og personlige udvikling, og når de er i hyppig dialog med en lærer om deres resultater og indsats. Eleverne træner selv (arbejder individuelt), og når de arbejder sammen med andre. Eleverne arbejder med praktiske og eksperimenterende aktiviteter i og uden for skolen. Eleverne bliver passende udfordret i forhold til deres niveau og kapacitet, så de hele tiden lærer mere.

10 Hvad der virker i skolen (2:2)
SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Hvad der virker i skolen (2:2) Kilde: Input, Proces and Learning in primary and lower secondary schools”. Skoleledelse: Håndtering af HR Varetagelse af den pædagogiske ledelse Skolekultur: Elevsammensætningen på skolen Skole-hjem-samarbejde Respekt for lærergerningen Kilde:  Positive effekter (Hattie 2009) Fravær af uro i klassen.             Synlig og lærerstyret undervisning. Tydelige mål og feedback til eleven.              

11 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Hvilke initiativer synes I der skal tages, for at styrke skolens virksomhed og kvaliteten i forhold til: Eleverne? Skolehverdagen? Lærerne? Ledelsen? Forældrene? I har ca. 5 minutter til hvert tema.

12 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD
Slut


Download ppt "Skolereform august 2014………………"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google