Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Censorformandskabets møde 25. oktober 2012

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Censorformandskabets møde 25. oktober 2012"— Præsentationens transcript:

1 Censorformandskabets møde 25. oktober 2012
Helle Antczak Ny bekendtgørelse, ny studieordning og forandringernes indflydelse på eksamen og udprøvning Censorformandskabets møde 25. oktober 2012

2 Ny(e) bekendtgørelse(r)
Fra… …til et samlet, progressivt tilrettelagt uddannelsesforløb ”Uddannelsen tilrettelægges med stigende sværhedsgrad og kompleksitet gennem forløbet” (Gammel bkg. § 4 stk.3) en uddannelse bestående af selvstændige moduler ”Ved et modul forstås en afrundet uddannelsesdel (…) med egne læringsmål, der afsluttes med en selvstændig prøve.” (Ny bkg. § 3 stk. 5) Helle Antczak

3 Ny(e) bekendtgørelse(r)
Fra 4 fagområder… …til 6 kerneområder Socialt arbejde Psykologi og psykiatri Jura Samfundsvidenskab Teorier, metoder og etik… Individet i samfundet, menneskers udvikling og sociale relationer Sociale problemer, ledighed og livsbetingelser Velfærdspolitik og den retlige regulering… Organisation og økonomiske rammer for indsatser… Evaluering, udvikling og kvalitetssikring… Helle Antczak

4 Ny(e) bekendtgørelse(r)
Fra afprøvning af … …til afprøvning af Første år Fire fagområder Bachelorprojekt 6 11 moduler Praktik Bachelorprojekt 13 Helle Antczak

5 Den nye uddannelses forløb (studieordning)
Grøn = ekstern bedømmelse 1. semester Modul 1: Sociale problemer og socialt arbejdes praksis (15 ECTS) Modul 2: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis (15 ECTS) 2. semester Modul 3: Familier, børn og unge og socialt arbejde (15 ECTS) Modul 4: Udsatte grupper, personer med handicap og socialt arbejde (15 ECTS) 3. Semester Modul 5: Arbejdsmarkedet og socialt arbejde  (15 ECTS) Modul 6: Organisation, metoder og praksis (15 ECTS) 4. Semester Modul 7: Praktik (30 ECTS) 5. Semester Modul 8: Tværprofessionalitet og socialrådgiverens funktion og rolle (15 ECTS) Valgmodul A: Udsatte børn og unge Valgmodul B: Beskæftigelse (15 ECST) 6. Semester Modul 10: Perspektiver på og udvikling af socialt arbejde (15 ECTS) Valgmodul A, B, C eller andet valgmodul (15 ECTS) 7. Semester Modul 12: Viden og vidensformer i det sociale arbejde og den beskæftigelses-rettede indsats (15 ECTS) Modul 13: Bachelorprojekt (20 ECTS)

6 Ny studieordning Indholdet afspejler en række ønsker udefra:
Større samspil mellem uddannelse og praksis Fokus på sammenhæng mellem pris, kvalitet og effekt Bedre afsæt i evidensbaseret viden Mere fokus på socialrådgiveren som myndighedsudøver (organisatorisk forståelse, retsanvendelse, koordinerende funktion) Helle Antczak

7 Ny uddannelse En række udfordringer i relation til eksamen:
Mange ressourcer bundet til afprøvninger Ingen fageksaminer Modulerne er i deres indhold og læringsmål tværfaglige og ”fler-kerneområde-orienterede” … det giver udfordringer, når eksaminator- og censorprofilen skal findes Moduler skal i princippet afprøves isoleret – men bygger reelt oven på hinanden Ambitiøse læringsmål for de enkelte moduler (Dagsordenens punkt 5) Helle Antczak

8 Punkt 5: Nye uddannelsesmoduler… med mange og komplekse læringsmål
Hvordan håndteres dette – og hvordan udprøves kompleksiteten på en formålstjenlig og fair måde? Helle Antczak

9 Modul 3: Familier, børn og unge
Viden: 9 læringsmål Færdigheder: Kompetencer: Beskrive, analysere og vurdere udsatte børns, unges og familiers situation i et helhedsperspektiv Anvende metoder og redskaber i arbejdet Anvende love og regler i forbindelse med socialt arbejde med familier, børn og unge Formidle sociale problemstillinger i skriftlig form Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse Kommunikere med målgruppen Anvise muligheder for at håndtere magt og etik i arbejdet med udsatte børn og unge Anvise muligheder i samarbejdet med forskellige faggrupper og organisatoriske niveauer i børne, unge- og familiearbejdet Kan vi lære dem det ? Kan vi udprøve det ved eksamen? Helle Antczak (I alt 17 læringsmål)

10 Modul 4: Udsatte grupper, handicap
Viden: 6 læringsmål Færdigheder: Kompetencer: Beskrive, analysere og vurdere sociale problemer i forhold til voksne og unge udsatte i et helhedsperspektiv Benytte konkrete metoder og redskaber på feltet og udføre enkelte typer af socialt arbejde Anvende love og regler i forbindelse med socialt arbejde med udsatte Varetage funktioner i socialt arbejde, herunder myndighedsudøvelse Kommunikere, samarbejde og inddrage forskellige parter Anvise muligheder for at håndtere magt og etik i arbejdet med voksne og unge udsatte Indgå i forebyggende og problemløsende sociale indsatser Kan vi udprøve det ved eksamen? Kan vi lære dem det ? Hvilke eksamensformer? (I alt 13 læringsmål)

11 ”Oversættelser” Formuleringer i København i retningslinjerne for den mundtlige eksamen på modul 4:
Ved bedømmelse af den studerendes præstation lægges der vægt på følgende: At den studerende kan belyse casen med inddragelse af empirisk og teoretisk viden fra modulets litteratur (obligatorisk og selvvalgt), undervisning og øvrige læringsaktiviteter At den studerende kan inddrage mere generel viden om socialt arbejde, indsatser og relevante metoder i relation til udsatte grupper At den studerende kan reflektere over kommunikative og samarbejdsrelaterede aspekter af det professionelle arbejde med udsatte grupper At den studerende kan indgå i en dialog om etik og myndighedsudøvelse i relation til udsatte grupper – eksemplificeret ved casen Helle Antczak

12 Nye uddannelsesmoduler
Helle Antczak

13 Nye uddannelsesmoduler
Helle Antczak


Download ppt "Censorformandskabets møde 25. oktober 2012"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google