Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intro til kommende praktikanter og praktikvejledere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intro til kommende praktikanter og praktikvejledere"— Præsentationens transcript:

1 Intro til kommende praktikanter og praktikvejledere
Januar 2014 v/ socialrådgiver og adjunkt Gina Lydersen

2 De 4 hovedområder Jura Psykologi/psykiatri Samfund Socialt arbejde

3 Modul 1 Tema: intro til grundlæggende begreber/metoder i socialt arbejde - hvad er socialt arbejde Tema: perspektiver på sociale problemer herunder; sociologiske og psykologiske teorier i relation til sociale problemer (hvordan kan vi forstå/forklare sociale problemer Tema: sociale problemers fremtrædelsesformer og aktuelle sociale indsatser i det sociale arbejdes praksis Tema: hvad vi det sige at bliver studerende

4 Formål At kunne beskrive og analysere sociale problemer
Begyndende viden om forskellige målgruppers problematikker og sociale problemers fremtrædelsesformer Begyndende viden om grundlæggende retlige regler og principper Begyndende kendskab til socialrådgiver roller og funktioner i relation til det sociale arbejdes praksis At få en god studiestart Afsluttes med eksamen

5 Modul 2 Tema 1: Velfærdspolitik og det sociale arbejdes udvikling i et historisk og internationalt perspektiv Tema 2: Sammenspillet mellem socialt arbejde, juridiske principper, velfærdspolitik

6 Formål At begribe sammenhængen mellem socialt arbejde og den konkrete velfærdspolitik der føres At begribe sammenhængen mellem politik og jura i relation til socialrådgiverens handlerum Begyndende kendskab til; myndighedsrollen, helhedssyn, etik i socialt arbejde ect. Afsluttes med eksamen

7 Modul 3 Tema: familier, børn og unge
Tema: intro til forskningsbaseret viden om familier og udsatte børns vilkår, forhold og situation Tema: at kunne agere som myndighed i socialt arbejde med børn og unge

8 Formål Kendskab til og viden om familiers livsbetingelser, udviklingspsykologi, unges vilkår og samspillet mellem de forskellige systemer Familieret/barnets reform/metoder og redskaber der anvendes i praksis Fokus på sagsbehandling og foranstaltningstyper (Myndighedsrollen, tværfagligt samarbejde) Afsluttes med eksamen

9 Modul 4 Tema: Forebyggende socialt arbejde med fokus på udsatte grupper (voksne) Tema: Rammer for det sociale arbejde med målgruppen, herunder forskellige typer af udredningsmetoder samt foranstaltnings/indsatstyper Tilgange i socialt arbejde med voksen udsatte

10 Formål Kendskab til og viden om målgruppens livsbetingelser, herunder ulighed i sundhed, psykiatriske lidelsers fremtrædelsesformer, handicap konventioner ect. Kendskab til og viden om indsatstyper blandt andet; Lokalsamfundsarbejde, SKP, Bo-støtte osv. Fokus; tværfagligt samarbejde, etik og værdier i socialt arbejde, motivationsarbejde osv. Afsluttes med eksamen

11 Modul 5 Tema: beskæftigelse, ledighed og forsørgelse
Tema: sociale problemer i relation til arbejde og arbejdsliv Tema: socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, beskæftigelsesrettede indsatser, herunder Betydningen af refusion, kvalitet og effekt

12 Formål Kendskab til og viden om Beskæftigelsespolitikkens organisering i de kommunale jobcentre Kendskab til og viden om den gældende lovgivning på området Kendskab til og viden om marginaliserings og udstødningsprocesser Kendskab til og viden om sagsbehandling i relation til de beskæftigelsesrettede indsatser og anvendelse af konkrete metoder/redskaber

13 Modul 6 Tema: organisationsteori – styring og organiseringen i den offentlige sektor Tema: at kunne agere som fagprofessionel i den offentlig sektor Tema: gældende politik og lovgivningens betydning for det sociale arbejdes praksis Tema: praktikintroduktion

14 Formål At få kendskab til og viden om relevante teorier om organisation; organisationsteorier, institutionelteori Socialrådgiverens handlerum inden for de givne rammer, herunder handlemuligheder på forskellige niveauer Forberedelse til praktikken, praksislæring Hvordan kan jeg forberede mig på et kommende praktiksemester herunder; supervision, journalnotat, systematisk sagsarbejde Afsluttes med eksamen

15 Kobling til praksis Besøg af socialrådgivere fra praksis: Børn og Unge
Beskæftigelse Voksen udsatte Gæsteundervisere

16 Træningsøvelser Kommunikationsøvelse § 50 undersøgelse Handleplaner
VUM Supervision

17 Nogle centrale begreber på tværs af modulerne
Helhedssyn og helhedsorienteret socialt arbejde Systematisk sagsarbejde Tværfagligt samarbejde Magt og myndighedsrollen Brugerinddragelse Etik og værdier i socialt arbejde

18 Hvad tager jeg med fra undervisningen ud i min kommende praktik?
Hvad tænker min praktikvejleder er vigtigt? Hvordan tænker jeg/vi de forskellige begreber kommer til udtryk i praksis?

19 Inden praktikken ”Jeg synes man er meget i tvivl sådan inden man starter, fordi puha….nu skal man ud og har man nu lært det ”rigtige!….” ”Jeg har oplevet nogen fra min klasse som ”overhovedet ikke følte sig parat, de var nærmest paniske” ”Kan det passe at man selv skal sidde med borgere?” ”Jeg glæder mig helt vildt til at komme ud i virkeligheden og opleve den praksis vi har talt så meget om” ”Jeg har ventet på dette semester siden jeg startede på uddannelsen”

20 Til statusmødet og efter praktikken
”det er det bedste semester jeg har haft på hele studiet” ”det er helt vildt så meget jeg har lært” ”det var slet ikke så skræmmende som jeg troede” ”gid der var mere praktik på uddannelsen” ”jeg glæder mig til at komme tilbage til uddannelse og omsætte noget af alt det jeg har lært i min praktik” ” det er blevet meget lettere for mig at forstå alt det teorien vi har haft - nu hvor jeg kan koble det til min egen praktik”


Download ppt "Intro til kommende praktikanter og praktikvejledere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google