Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Har I verdens bedste uddannelser?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Har I verdens bedste uddannelser?"— Præsentationens transcript:

1 Har I verdens bedste uddannelser?
Marianne Lauritsen, Politiskolen.

2 Begrundelser for uddannelsesreform
Legitimitetsbegrundelsen Rekrutteringsbegrundelsen Lønbegrundelsen Udviklingsbegrundelsen

3 Uddannelseskapløbet og devaluering af uddannelsers værdi

4 Det kræver knofedt! Resultatet af akkrediteringsprocessen gav følgende gryende erkendelse på Politiskolen: Professionsbachelor niveauet er faktisk ret højt og vi kan ikke længere klare os med lærere, der alene er dygtige praktikere.

5 Undersøge og udvikle praksis Etisk og fagligt grundlag
Citronmånemodellen Undersøge og udvikle praksis Virke i praksis Etisk og fagligt grundlag Nielsen , Mølgaard og Nielsen, UCC 2012

6 Professionsbachelorfagligheden
Refleksionskompetencen Undersøgelseskompetencen Udviklingskompetencen Formidlingskompetencen Studiekompetencen

7 Kvalifikationsrammen for professionsbacheloruddannelser
 Viden Skal have udviklingsbaseret viden om professionens og fag­områdets praksis og anvendt teori og metode. Skal kunne forstå praksis, anvendt teori og metode samt kunne reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode.  Færdigheder Skal kunne anvende fagområdets metoder og redskaber og skal mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for professionen.   Skal kunne vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller. Skal kunne formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejds- eller studiesammenhænge.  Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar inden for rammerne af en professionel etik.   Skal kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til professionen.

8 Sund proces for Politiskolen
Tvunget til at se ind i alle detaljer af vores virke: Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel

9 Udviklingsorientering
Mod og vilje! Mod til at erkende de steder i praksis, hvor der er plads til forbedring og vilje til at gøre noget ved det, er essentiel i skabelsen af: Udviklingsorientering

10 Modul 1 1 Quarter Uge 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Temakursus Introforløb
Fag og profession Udrykning og førstehjælp Tværgående kurser Fysisk træning Skydning Jura (strafferet) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Magt og autoritet Efterforskning og afhøring Trafikkultur Rapportsprog (Dansk) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Voldsomme hændelser og ulykker Emneuge Patruljetjeneste

11 Skriftlig analyse øvelse
PBL-processen Første uge Anden uge Intro Første vejledning Praktisk øvelse Politirapport Anden vejledning Praktisk øvelse Politi rapport Skriftlig analyse øvelse Praktisk øvelse Mundtlig eksamen Tredje vejledning Tredje uge Fjerde uge Femte uge

12 Tværfaglige lærerteams
Magt & Autoritet Koordi-nator pa. cand.mag. Politilærer, pa. BA.jur. Politilærer pa. stud-PD Kriminolog/ sociolog Klasselærer pa. Fysisk Lærer pa. PD lærer cand.mag


Download ppt "Har I verdens bedste uddannelser?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google