Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AT opgave 2014 Mad og Mennesker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AT opgave 2014 Mad og Mennesker"— Præsentationens transcript:

1 AT opgave 2014 Mad og Mennesker

2 Du kan finde årets opgave her: www. norreg4. dk/ATeksamen2014/index
Du kan finde årets opgave her:

3 AT: alt starter med en sag
Læreplanens formulering En sag er forankret i AT’s Identitet: I almen studieforberedelse arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder … Det faglige indhold er konkret Fokus i det enkelte forløb skal være klart formuleret ... I arbejdet inddrages konkrete værker, personer, begivenheder, eksperimenter, genstande o.l.

4 AT-emner AT 2014 – Mad og mennesker AT 2013 – Kampen om det gode liv
AT Katastrofen - årsager og konsekvenser AT At være på – muligheder og problemer AT Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger AT Opdagelser, rejser og ny viden AT Fremtiden – visioner og forudsigelser

5 AT-eksamen - Det overordnede tema er fælles for alle - Offentliggøres samtidigt på landsplan - CD/link med ressourcerum udleveres slut jan/start feb - Individuel opgave - Synopsis (3-5 sider) afleveres slut marts/start april - Mundtlig fremlæggelse/eksamen

6 Summen af SRP og AT I SRP I AT
- stilles eleverne en opgave, som skal besvares skriftligt i form af en ”akademisk artikel” - opstiller eleverne selv et problem, som skal besvares mundtligt i form af et ”akademisk foredrag” - skal eleverne demonstrere evnen til at gå i dybden med en faglig problemstilling - skal eleverne demonstrere evne til at udrede en kompleks sag og sætte det i sammenhæng I både SRP og AT - skal eleverne demonstrere evne til at opsøge og selvstændigt tilegne sig ny viden

7 Ny mulighed for at lave opgave om innovation (Opgave B)
Innovation er noget der i fremtiden gymnasier vil komme fokus på, men indtil videre er det ikke mage steder man har arbejdet med det. Derfor forventes det ikke at det er mange der vil vælge innovationsopgaven. Hvilket innovativt løsningsforslag inkl. evt. produkt er udarbejdet? Præsentation af løsningsforslag inkl. omtale og illustration af evt. produkt. Hvordan er løsningsforslaget inkl. evt. produkt en løsning af problemet, og hvilke konsekvenser har løsningsforslaget i øvrigt? Vurdering af løsningsforslagets konsekvenser fx på baggrund af relevante samfundsmæssige, etiske, æstetiske eller miljømæssige kriterier. Hvordan vurderes fagene og de faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til undersøgelsen, løsningsforslaget og/eller vurdering af løsningsforslaget?

8 Processen frem til eksamen
Valg af sag og fag (Elevens) Problemformulering Udarbejdelse af synopsis (defineret i læreplanen): Undersøgelse af forskellige problemstillinger, der kan belyse sagen Diskussion af teorier og metoder i relation til sagen, kan findes på: Konklusion i relation til problemformuleringen – samt spørgsmål til drøftelse og videre undersøgelse Forberedelse af den mundtlige prøve, evt. med udarbejdelse af talepapir og inddragelse af nye materialer Præsentation (foredrag) på grundlag af synopsis samt dialog ved den mundtlige prøve

9 Bedømmelseskriterier AT
Eksaminanden bedømmes på sin mundtlige præstation i fremlæggelsen og i den efterfølgende dialog Der gives én karakter. Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven lever op til de faglige mål, som er angivet i læreplanen I bedømmelseskriterierne indgår også eksaminandens evne til at anvende viden og metoder fra de to fag, men hele tiden i relation til og i et omfang, der er relevant for sagen og dennes behandling. Herudover lægges der vægt på, hvordan eleven udvælger, strukturerer og formidler det faglige stof.

10 Hvad kan I forvente? De har fået:
Bevidsthed om et emnes kompleksitet Kildetyper (primære- sekundære) er forståede, Genfindingen kniber det med Sondrer mellem materialetyper De har fået: Individuel vejledning til alle der ønsker det Grundig introduktion til bibliotek.dk

11 Hvad vejledningen drejer sig om
At hjælpe eleven med at finde og afgrænse en sag – ud fra årets eksamensopgave – som eleven kan behandle på et godt fagligt niveau. At hjælpe eleven med at udforme en problemformulering ud fra den valgte sag

12 Fast food Madspild Beriget mad og kosttilskud Mad og Magt Mad og Kemi Spiseforstyrrelser Klimaændringer og mad Mad og Litteratur


Download ppt "AT opgave 2014 Mad og Mennesker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google