Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Situationelle Metoder til Digitale Studier

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Situationelle Metoder til Digitale Studier"— Præsentationens transcript:

1 Situationelle Metoder til Digitale Studier
Organisationsetnografi: At afgrænse sin felt og have en strategi Brit Winthereik, ITU Forår 2012

2 Dagsorden 8.00-8.30: Navnerunde og intro 8.30-9.00: Øvelse
: Opsamling på øvelse med inddragelse af læste tekster : Indkredse mulige interesseområder Næste gang: Grundbog 40-79, fremlægge udkast til strategier

3 Hvad er situationelle metoder?
Metoder til dataanalyse, der tager situationen som analysens vigtigste byggesten Analysen bygger på etnografisk indsamlet datamateriale (interviews, deltagelse og observation, dokumentstudier, virtuel etnografi) Situationelle metoder sigter mod at afdække forskellige positioner i en situation

4 Etnografi i organisationer
Van Maanen (1979) definition: “the purpose of organizational ethnography is to uncover and explicate the ways in which people in particular work settings come to understand, account for, take action, and otherwise manage their day-to-day situation”

5 Hvorfor situationelle metoder?
Stigende anvendelse af etnografiske metoder i IT design, implementering og brug Stiende behov for gode redskaber til dataanalyse (?) Metodologi eller ideologi? I får indføring i metoder, analyseredskaber og (lidt) videnskabsteoretisk baggrund. Forståelse for sammenhæng mellem teori og metode Vigtigt i dette fag, men også i specialesammenhæng

6 Situationelle metoder og viden
Data skabes i samspil mellem ‘det derude’ og jeres metode/teori pakker I repræsenterer ikke, men re-præsenterer den virkelighed I beskriver og analyserer Hvad er (objektiv) viden hvis man anskuer felten og data som konstruktioner? Gør rede for produktionsforholdene og relater til teori Målet er at beskrive og analysere situationer, så analysen bliver generativ Hvad vil det sige at en analyse er generativ? For hvem og i hvilke sammenhænge kan en situationel analyse være generativ?

7 Hvem kan anvende situationelle metoder?
Villig til at bruge sociale færdigheder i dataindsamling Rumme usikkerheder ifht mål, prøve forskellige varianter af fremgangsmåde: Organisere, systematisere og gå på opdagelse Udfordre eget ontologiske udgangspunkt: Fra ståsted til udgangspunkt Ikke lede efter overbegreber, der forklarer alt, brug-og- smid-væk begreber Hvad finder der egentlig sted i materialet? Kan data besvare vores spørgsmål eller skal vi opfinde et nyt, der passer til data?

8 Indhold i etnografisk strategi/feltarbejdsplan
Baggrund/undren – hvad er det der problematiseres? Undersøgelsesspørgsmål Teori – hvad ved I i forvejen, et par nøglebegreber lanceres Metodologi – hvilken indgangsvinkel til det at skabe viden Hvordanforestiller I jer at undersøgelsen forløber - Steder, aktiviteter, teknologier beskrives Hvordan planlægges adgang? Metoder – teknikker, der benyttes til at indsamle data Exit – hvordan afsluttes Tidsplan Litteraturliste

9 Læringsmål Efter kurset skal du kunne: Identificere et interessant og operationaliserbart forskningsspørgsmål på baggrund af en case og besvare dette ved hjælp af kvalitative data. Forberede og udføre observationer og interviews med særligt fokus på teknologiers rolle i den sociale praksis. Analysere de indsamlede kvalitative data og forholde sig til kvalitative data og feltsitet som analytiske konstruktioner. Identificere interessante fund og præsentere dem mundtligt og skriftligt.

10 Udbytte Du bliver i stand til at formulere gode spørgsmål, der hjælper dig med at skabe viden om it (design, implementering og brug) i praksis Du får indspark til at udvikle en værktøjskasse, der kan rumme kompleksitet i analysen Du får erfaring med anvendelse af etnografiske metoder Du får konkret indsigt i en empirisk case I får erfaring med at bevæge sig i en multiple stakeholder situation, fx via dataindsamling og formidling af resultater


Download ppt "Situationelle Metoder til Digitale Studier"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google