Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lærerprofessionen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lærerprofessionen."— Præsentationens transcript:

1 Lærerprofessionen

2 Læreruddannelsen Linjefag/fagfaglige fag. Pædagogiske fag. Praktik.
Specialisering. Pædagogiske fag. Psykologi. Pædagogik. KLM. Almen didaktik. Praktik.

3 Praktik Forpraktik og praktik.
Under praktikken følges man af en praktikvejleder og en praktiklærer. Praktiklæreren er tilstede i alle undervisningstimer. En mere teoretisk funderet uddannelse end en praktisk rettet uddannelse.

4 Folkeskoleloven § 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

5 Dannelse og uddannelse
Eleverne skal ikke bare blive til noget, de skal også blive til nogen.

6 Dannelse Politisk dannelse. Social dannelse.
Dannelse til demokratisk livsform og folkestyrets principper. Social dannelse. Individet skal fungere i et fællesskab.

7 Uddannelse Undervisning. Mål. Evaluering.

8 En lærer møder i sit arbejde mange forskellige mennesker – børn og unge, forældre og kollegaer.
Forældresamarbejde. PPR (Pædagogisk psykologisk rådgivning). SSP (Skole, socialforvaltning og politi). AKT (Adfærd, kontakt og trivsel).

9 Etik ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd” – K.E. Løgstrup. Etisk dannende. Læreren som etisk rollemodel. Læreren som etisk formidler.

10 Undervisningsdifferentiering
”Undervisningsdifferentiering er et princip for undervisningen, hvor man tager udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og interesser for samarbejde at udnytte denne forskellighed til at realisere såvel fælles som individuelle mål.”

11 Faghæfte Faghæfte for alle fag – udarbejdet af undervisningsministeriet. Trinmål og slutmål. Læreren er forpligtet på faghæftet.

12 Relationskompetencen
Læreren skal i forhold til den enkelte elev have kompetence til at indgå i en social relation og tro på, at hvert enkelt barn har potentiale til at lære. Det styrker elevens motivation og er afgørende for elevernes udbytte af undervisningen. Læreren skal være i stand til at yde en elevunderstøttende adfærd, der bidrager til elevernes læring. Anerkendelse Se, høre, forstå og accepterer eleverne Lærer-elev relationer Godt samspil Elev-elev relationer Godt samarbejde

13 Klasserumsledelse ”En god lærer skal være dygtig til sit fag, men han skal også uddannes til at kunne lede en klasse og etablere tætte bånd til den enkelte elev.” Det handler også om at skabe et læringsrum, hvor læreren gennem organisering, synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus Det er det, der handler om lærings- og klasseledelse. Det sociale liv i klassen. Alle er ligeværdige. Socialt samvær. Rammer for klasserummet. Ens regler for alle. Tonen i klassen. Støjniveau.

14 Forældresamarbejde Læreren vil indgå i ligeværdigt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene om det fælles ansvar for den enkelte elevs udvikling, undervisning og opdragelse.

15 Læreren som vejleder Ikke tankpasser Læreren som vejleder
Kan ikke bare fylde viden på Læreren som vejleder Inspirere og motivere eleverne til at lære Viden skal de selv tage til sig

16 Hjælpemidler Bogsystemer Lærerbøger til klassetrin IT Ipad Smartboard
Mobiltelefoner computer

17 Motivation Engagement fra læreren Elevernes interesser
Elevernes for-forståelser Relevante emner Inddragelse af medie og IT

18 Didaktik Læren om, hvordan man lærer nogen noget. Almen didaktik
Fagdidaktik Specialiseret ind til generelle fag

19 KIE – at skabe værdi for andre
Kreativitet Helt åben for alle ideer Ingen ideer må skydes ned Innovation Sortering i ideerne Ideerne skal konkretiseres, underbygges og videreudvikles Entreprenørskab Det handlende aspekt Ideerne udføres


Download ppt "Lærerprofessionen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google