Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde"— Præsentationens transcript:

1 Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde
Den problemorienterede erkendelsesproces. (oplæg) Hvordan fordeles “arbejdet” mellem vejleder og studerende ? (diskussion) Vejledningens indhold og form - En vejledertypologi. (oplæg) Hvilken type vejledning “passer” til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ? (diskussion) Hvad kan gå galt i samarbejdet mellem vejleder og studerende ? (diskussion)

2 Historien om manden der ikke ville komme for sent på arbejde

3 Hvad har døde katte og punkterede cykler at gøre med problemorienteret projektarbejde ? (Summemøde)

4 Projektarbejde som erkendelsesproces
1. Finder ud af der er noget man ikke ved. 2. Formulering af praktisk problem. (Hvordan ?) 3. Formulering af teoretisk(e) problem(er) (Hvorfor ?) 4. Metode valg 5. Teori valg 6. Evt. løsning af praktisk problem.

5 Hvem gør hvad ? - i erkendelsesprocessen
Hvem formulerer problemstillingen ? (praktiske og teoretiske spørgsmål) Hvem strukturerer projektet ? Hvem finder og fordøjer relevante teorier og metoder ? Hvad med det tværfaglige aspekt i problemstillingen ?

6 Projekt om fejlalarmer på afdeling 103 (intensiv)
Studerende opsøger selv problemstillingen Problemstillingen analyseres gennem interviews og spørgeskema undersøgelser Hvorfor opstår fejlalarmer ? Hvordan kan antallet af fejlalarmer nedsættes ? Et teknisk aspekt identificeres og søges løst (dataoverførelse og databehandling ifm konstruktion af en “intelligent” alarm til pulsoxymeter)

7 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ?

8 Hvordan sikre vejlederen at de studerende lærer “det rigtige” ?
Vejlederen er “på gyngende grund” i det problemorienterede projekt. Anvendelse af det eksemplariske princip ift studieordningens målsætning. Vejlederen skal have overblik over den generelle lærdom de studerende skal have gennem et konkret projekt

9 Vejledningens indhold 1.
Problemorienteret vejledning Forholdet mellem emne, problemstilling og perspektiv Det metodiske perspektiv Udvikling af refleksivitet

10 Vejledningens indhold 2.
Fagorienteret vejledning Forbinde problemstilling med videnskabelig viden Sammenhæng mellem empiri/data og teori Kendskab til central litteratur

11 Vejledningens form 1. Produktvejledning Procesvejledning
Laissez-faire vejledning Kontrolvejledning

12 Vejledningens form 2. Produktvejledning Fokuserer på faglig viden
Sammenhængende projektrapport Løsningsorienteret Produktorienteret (Færdig konstruktion - Færdig rapport)

13 Vejledningens form 3. Procesvejledning
Ser projektarbejde som erkendelsesproces Vejledning i gruppesamarbejde Igangsættelse af refleksive processer Stille spørgsmål i stedet for at angive løsninger

14 Vejledningens form 4. Laissez-faire vejledning
Gruppen får lov at passe sig selv Manglende engagement Overordnede og tilfældige kommentarer Minimalt tidsforbrug

15 Vejledningens form 5. Kontrolvejledning Gruppen sættes på prøve
Tænker på bedømmelsen Én lang eksamen Interesse for hvad den enkelte studerende kan

16 Hvilken type vejledning “passer” bedst til de enkelte faser i erkendelsesprocessen ?

17 Hvad kan gå galt i samarbejdet mellem vejleder og studerende ?

18 Forskellige forventninger

19 Gensidige forventninger ?
Hvad forventer du af de studerende ? Hvad tror du de studerende forventer af dig ?

20 Undersøgelsens konklusion
Undersøgelsen efterlader et indtryk af at studerende og vejledere i nogle tilfælde "går fejl" af hinanden, måske fordi kommunikationen mellem dem ikke fungerer. Det kan have en selvforstærkende effekt hvis en gruppe føler at deres vejleder ikke er interesseret eller kvalificeret og derfor ikke tager kontakt til ham/hende. Det opfatter vejlederen som gruppen ikke vil vejledes hvorefter de får lov at passe sig selv hvilket igen fører til at gruppen for bekræftet deres indtryk af vejlederen. En dårlig cirkel er startet og det kan være svært at komme ud af den.


Download ppt "Vejlederens funktion i det problemorienterede projektarbejde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google