Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Socialtilsyn Midt Informationsarrangement Januar 2014.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Socialtilsyn Midt Informationsarrangement Januar 2014."— Præsentationens transcript:

1 Socialtilsyn Midt Informationsarrangement Januar 2014

2 Hvad var det, der skete? Et enigt folketing vedtog en tilsynsreform i efteråret 2012. I juni 2013 blev reformen udmøntet i en lov om sociale tilsyn, lov nr. 608 af 12. juni 2013. Formål: at skabe et landsdækkende tilsyn, som fører et systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent tilsyn med plejefamilier, døgntilbud og ambulante misbrugsbehandlingstilbud, oprettet efter lov om social service.

3 Hvordan bliver tilsynet ensartet? Kvalitetsmodellen • Socialtilsynene skal føre tilsyn efter en kvalitetsmodel, som Socialstyrelsen har udarbejdet. Formålet er at sikre en ensartet undersøgelse på tværs af landet. • Kvalitetsmodellen er reguleret i lov om socialtilsyn § 6, stk. 2

4 Kvalitetsmodel – 2 udgaver • Kvalitetsmodel for tilbud undersøger kvaliteten af det enkelte tilbud, herunder i hvor høj grad formålet med indsatsen, jf serviceloven, realiseres og bidrager til, at beboerne (som målgruppe) trives. • Kvalitetsmodel for plejefamilier undersøger de samme ting, men her skal undersøgelsen afdække, om formålet med indsatsen realiseres og bidrager til, at barnet/børnene (som enkeltindivider) trives.

5 Hvordan bruges kvalitetsmodellen? • Kvalitetsmodellen er et dialogredskab, som skal give et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynenes samlede, faglige vurdering af tilbuddenes kvalitet. • Kvalitetsmodellen er en spørgeguide, hvor svaret på hvert spørgsmål scores fra 1(bund) til 5(top). • Kvalitetsmodellen benytter sig af et grafisk spindelvæv, når scoringerne visualiseres for tilbud. • Scoringen og spindelvævet ligger IKKE fremme på Tilbudsportalen - men der kan søges om aktindsigt.

6 Kvalitetsmodel: Temaer Kvalitetsmodellens 7 temaer: • Uddannelse og beskæftigelse • Selvstændighed og relationer • Målgrupper, metoder og resultater • Organisation og ledelse • Kompetencer • Økonomi • Fysiske rammer Yderligere kriterier og indikatorer…

7 Kvalitetsmodel +? Kvalitetsmodellen er et redskab, som ALTID skal anvendes i godkendelsessituationen – og herefter gennemgås minimum 1 gang årligt, dog med forbehold for, at et tema som ”fysiske rammer” ikke behøver blive undersøgt hver gang, når forholdene er åbenlyst uændrede. Herudover kan andre forhold undersøges efter behov. Kvalitetsmodellen indgår således som en del af den samlede, årlige undersøgelse og skal ses som et obligatorisk element, som kan og skal understøttes af andre elementer, hvis påkrævet.

8 Kvalitetsmodel – sociale tilbud Eksempel Kriterium 1: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse Indikator 1.b: Borgerne er i uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud Indikator 1.c: Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller undervisningstilbud.

9 Kvalitetsmodel – sociale tilbud Et eksempel mere Kriterium 2: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Indikator 2.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes selvstændighed og borgernes samspil samt kontakt med andre. Indikator 2.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund.

10 Kvalitetsmodel – plejefamilie Et eksempel Kriterium 1: Plejefamilien guider, motiverer og støtter barnet i at udnytte sit potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Indikator 1.a: Barnet er i dagtilbud eller opfylder undervisningspligten ved at gennemføre et grundskoletilbud med undervisning fra børnehaveklasse til 9. klasse Indikator 1.b: Barnet har et stabilt fremøde i sit dagtilbud, undervisningstilbud eller uddannelsestilbud.


Download ppt "Socialtilsyn Midt Informationsarrangement Januar 2014."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google