Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny Førtidspension og fleksjob reform Pr. 1. januar 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny Førtidspension og fleksjob reform Pr. 1. januar 2013."— Præsentationens transcript:

1 Ny Førtidspension og fleksjob reform Pr. 1. januar 2013

2 Førtidspension og fleksjobreform 1. Januar 2013: Loven træder i kraft  Forudsætningen for førtidspensionsreformen fra 2000 holder ikke.  Behov for en ændring, så målet om at fastholde flest muligt på arbejdsmarkedet kan indfries.  Værdipolitisk signal om ”at flere får mulighed for at realisere deres potentiale i et aktivt arbejdsliv og være en del af fællesskabet”

3 Førtidspension og fleksjobreform  Udviklingen på området skal vendes, så flere får en tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed adgang til at forsørge sig selv.  Flest muligt skal ansættes på det ordinære arbejdsmarked uden offentlig støtte.  Reformen skal sikre, at der fremover er større fokus på den enkeltes ressourcer og på at UDVIKLE den enkeltes arbejdsevne.  Adgangen til førtidspension begrænses, og der indføres ressourceforløb, der skal sikre en tværfaglig og sammenhængende indsats.

4 Centrale ændringer  Rehabiliteringsteams skal nedsættes i alle kommuner  Rehabiliteringsplan  Ressourceforløb, der skal udvikle den enkeltes potentiale  Flere borgere får ret til ydelse i form af ressourceforløbsydelse, der er uafhængig af formue og ægtefælle indtægt

5 Rehabiliteringsteam Teamets formål  Tværfaglig koordinering i komplekse sager  Parallel afklaring af borgerens beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer  Teamets arbejde skal have et beskæftigelses- og uddannelsesfokus.

6 Rehabiliteringsteam  Repræsentanter fra kommunale forvaltninger (beskæftigelse, sundhed, socialområdet, herunder socialpsykiatri, undervisning)  Sundhedskoordinatorfunktion fra regional klinisk enhed.  Færre speciallægeerklæringer. Udredning i regionen. Sundhedskoordinator visiteringsled

7 Behandling af sager i teamet Alle sager skal behandles i rehabiliteringsteamet, før der kan træffes afgørelse om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Afgørelsen træffes dog fortsat af den enkelte forvaltning.  Teamets behandling af en sag skal indeholde:  En vurdering af hvilken indsats fra forskellige forvaltninger, der er nødvendig og hensigtsmæssig for den enkelte borger.  En koordinering af hvilke indsatser, der anbefales igangsat i forhold til uddannelse, beskæftigelse, det sociale og det sundhedsmæssige.  En anbefaling af, hvorvidt en borger bør overgå til ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob.

8 Ressourceforløb Formål: forbedre borgerens arbejdsevne igennem en helhedsorienteret indsats. Målgruppe: borgere, hvor det er overvejende sandsynligt, at de i fravær af en særlig indsats vil ende på førtidspension. De har betydelige, komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem den ordinære beskæftigelsesindsats.

9 Grundlag for visitation til ressourceforløb En/eller flere af følgende skal være til stede:  Borgeren skal have været på offentlig forsørgelse i en længerevarende periode og dermed have haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet  Borgeren skal have deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller beskæftigelse, som ikke har haft den ønskede effekt. Der kan således først visiteres til et ressourceforløb, hvis det kan dokumenteres, at alle andre muligheder for en aktiv indsats i den ordinære beskæftigelseslovgivning er afprøvet uden held eller vurderet formålsløse.  Kommunen vurderer, at borgeren har behov for en længerevarende indsats, før uddannelse/arbejde er et realistisk mål.

10 Forløb Et ressourceforløb kan bestå af alle former for tilbud eller hjælp, der har til formål at bringe borgeren tættere på uddannelse og/eller beskæftigelse.  Forløbet og borgeren skal følges op af en udpeget koordinerende sagsbehandler.

11 Fleksjob  Flere vil være berettiget til fleksjob, da krav minimum er 2 timers arbejde ugentlig.  Flere vil være berettiget til ledighedsydelse  Flere arbejdspladser skal findes til fleksjobberettiget.

12 Førtidspension  I praksis bliver det meget svært at få tilkendt førtidspension med den nye reform – også for borgere over 40 år


Download ppt "Ny Førtidspension og fleksjob reform Pr. 1. januar 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google