Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Breddeidrætsudvalgets betænkning •Foreningsidræt •Kommerciel idræt •Selvorganiseret idræt •Institutionsidræt •Offentlig idræt.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Breddeidrætsudvalgets betænkning •Foreningsidræt •Kommerciel idræt •Selvorganiseret idræt •Institutionsidræt •Offentlig idræt."— Præsentationens transcript:

1 Breddeidrætsudvalgets betænkning •Foreningsidræt •Kommerciel idræt •Selvorganiseret idræt •Institutionsidræt •Offentlig idræt

2 Idræt og fysisk aktivitet i kommunen •Frivillige foreninger •Sundhedsfremmende indsats •Selvorganiseret idræt •Fitness •Hobbyforeninger •Voksenundervisning •Frivilligt socialt arbejde •Dagcentre

3 Foreningerne i fremtiden •De kommende generationer har andet forhold til frivillighed, fællesskab og demokrati •Foreningerne står over for en forventning om højere service, bedre faciliteter og højere kvalitet og faglighed i indholdet •Det offentliges krav for at yde tilskud til området vil lægge vægt på større nytteværdi af aktiviteterne, og om aktiviteterne i højere grad kan supplere eller erstatte offentlige tilbud •Aktiviteter for særlige grupper

4 Administrative udfordringer •Større afstand mellem politikere/forvaltning og foreningsledere •Konkurrence mellem flere centre i samme kommune •Mundtlige og underforståede aftaler afløses af skriftlighed og dokumentation •Lokalt bestemte og historisk betingede støtteordninger afløses af harmonisering •Fra halvdags kontormedarbejdere til professionelle konsulenter

5 Udgangspunkt for økonomisk støtte •Støtten i den nuværende lovgivning er målrettet mod aktiviteter for børn og unge •”Voksne kan selv betale” •Det er organisationsformen, der er støtteværdig, frem for selve aktiviteten

6 Baggrunden •Den kommunale tilskudsordning tager udgangspunkt i folkeoplysningslovens bestemmelser om aktivt medlemskab, demokratisk opbygning og det forpligtende fællesskab •Der er tilføjet to nye begreber, demokratiforståelse og aktivt medborgerskab •Støtten ydes til aktiviteter for børn og unge •Undervisning af voksne •Tilskud til egne lokaler

7 Uændrede forudsætninger •Folkeoplysningsloven fastslår fortsat, at kommunen •skal yde tilskud til medlemmer under 25 år •kan yde tilskud til medlemmer over 25 år •kan yde tilskud til medlemmer, der bor udenfor kommunen •Offentlige lokaler og udendørsanlæg skal stilles gratis til rådighed •Kommunerne skal yde tilskud til foreningernes egne og lejede lokaler

8 Perspektiver •Der er ingen ændringer for den enkelte forening overhovedet •Udviklingspulje •Partnerskaber •Lokal folkeoplysningspolitik •Nye udvalgsformer

9 Betingelser for støtte •Det er et væsentligt element i folkeoplysningsloven, at støtten ydes til aktiviteter i frivillige foreninger, der tager udgangspunkt i •aktivt medlemskab, •demokratisk organisation og •forpligtende fællesskab

10 Fremtidens folkeoplysningslov •Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab indgår i formålsbeskrivelsen •Grundtilskud til voksenundervisningen •Etablere en udviklingspulje •Forpligtelse til at udarbejde en folkeoplysningspolitik •Mulighed for offentlige/private partnerskaber •Skal oprette et udvalg for området

11 Andre ændringer indenfor området •Nationalt videnscenter •Dialogforum

12 Konkrete ændringer i loven •Midler og lokaler til udviklingsarbejde •Voksenundervisning eller aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds •Den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år •Fravige kravet om deltagerbetaling •Der kan ydes særlige tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver

13 Folkeoplysningspolitik Kommunalbestyrelsen vedtager en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunen •Målsætninger for borgernes deltagelse •De fysiske rammer •Samspil og sammenhæng til de selvorganiserede grupper •Muligheder for indgåelse af partnerskaber om konkrete opgaver •Afgrænsning af aktiviteter i forhold til tilgrænsende aktiviteter •Omfang og karakter af brugerinddragelsen

14 Brugerinddragelse Den folkeoplysende virksomhed i kommunen skal inddrages i alle sammenhænge af generel betydning for denne virksomhed •Politik for den folkeoplysende virksomhed •Budget for den folkeoplysende virksomhed •Regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed •Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg, hvortil den kan henlægge sine opgaver

15 Overvejelser om tilskudsmodeller •Formålet med tilskudsreglerne •Krav til foreninger •Tilskud gives primært til børn og unge under 25 år inden for idræt samt idebestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde •Tilskud gives efter objektive kriterier

16 Overvejelser om tilskudsmodeller •Grundtilskud og administrationstilskud •Tilskud til initiativer for bestemte aldersgrupper, handicappede, indvandrere og lignende. •Rekruttering og uddannelse af ledere og instruktører •Materialer, inventar, rekvisitter •Trænerudgifter •Lokaletilskud, ekstraordinær vedligeholdelse •Omstillingspulje •Mulighed for supplerende tilskud

17 Spørgsmål til lokaletilskud •Lovens minimumsbestemmelser •Supplerende tilskud til 0 – 24 årige •Tilskud til over 60 årige •Forskel på store og små lokaler •Gebyrer •Selvejende / offentlige lokaler •Lokalefordeling

18 Problemer i tilskudsordninger •Udenbys medlemmer •Medlemmer over 25 år •Maksimum for samlet tilskud pr. medlem •Ligestilling af kommunale og private lokaler

19 Fremtidens udfordringer •Foreningslivet og SFO/børnehaver •Foreningernes sociale opgaver •Nye initiativer •De mere selvorganiserede grupper •De 10-16 årige


Download ppt "Breddeidrætsudvalgets betænkning •Foreningsidræt •Kommerciel idræt •Selvorganiseret idræt •Institutionsidræt •Offentlig idræt."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google