Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forandringsteori for Venindenetværket2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forandringsteori for Venindenetværket2013"— Præsentationens transcript:

1 Forandringsteori for Venindenetværket2013
Udfordringer: Unge etnisk minoritetskvinder er isolerede, mangler netværk og viden om tilbud/muligheder Udsat gruppe af gravide minoritetskvinder eller kvinder i småbørns familier Der er manglende kontinuitet i kvindernes fremmøde jf. manglende afbud og store udsving på dagen De etniske minoritetskvinder bruger ikke hinanden aktivt betinget af forskellige kulturelle/sociale forhold De etniske minoritetskvinder har begrænsede danskkundskaber De frivillige har begrænset viden/kompetencer i forhold til relevante emner for de etniske minoritetskvinder De frivilliges motivation skal fastholdes Målgruppe: Etniske minoritetskvinder ml år som er forholdsvis nye i landet Frivillige kvinder i samme aldersgruppe, som er i beskæftigelse, udannelse , har blandet baggrund og gode danskkundskaber Samarbejdspartnere: jobcentre, sprogskoler, traumebehandling, NOOR, Indvandrerkvindecentret og i særlig grad Kringlebakken. Ressourcer Aktiviteter Resultater (kort/langt sigt) Effekter Koordinator Styrket indsigt i historie/kultur på tværs af brugere og frivillige samt styrket kendskab til hinanden De etniske minoritetskvinder har stærke sociale netværk, der bidrager til afmystificering af fordomme og stærke relationer mellem minoritetskvinder og etnisk danske kvinder Der er bygget bro mellem kulturer og etableret en stærk samhørighed på tværs samt inklusion af minoritetsgrupperne i samfundet (fravær parallelsamfund) Aktiviteter for brugerne: Social cafe/fællesaktiviteter Kreative aktiviteter Motion Danskundervisning Samfundsundervisning Ture ud af huset Vejledning under FAKTI FAKTI Frivillige Brugernes viden om kost og motion er styrket, så kvinderne selv kan tage sunde valg Øvrige samarbejdspartnere: CBSI Noor, sprogskoler, Indvandrerkvindecentret og i særlig grad Kringlebakken. De etniske minoritetskvinder oplever et styrket fællesskab, glæde, tro på fremtiden samt tro på egne evner og derigennem motivation til at skabe en personlig forandring Minoritetskvinderne er ude af isolation, bruger forskellige tilbud aktivt og taler et godt dansk (fravær social kontrol) Brugernes sproglige kompetencer er styrket når kvinder evt. får opholdstilladelse Aktiviteter for frivillige: Oplæg om diverse temaer Formidling af kurser for frivillige Frivilligmøder Sociale aktiviteter Etniske minoritetskvinder har kendskab til pligter og rettigheder gennem formidling af viden om strukturelle forhold og velfærdstilbud Der er styrket selvstændighed blandt kvinderne og de evner at agere på baggrund af kendskab til strukturelle ifm. uddannelse og arbejde samt velfærdstilbud Koordinatorfunktion: Opsøgende arbejde Søge midler Personlige samtaler Projektledelse Erfaringsindsamling Udarbejdelse infomateriale Møder med samarbejdspartnere Motivere og engagere frivillige Kvinder og frivillige bruger kontinuerligt venindenetværket Frivilliggruppen har ressourcer til at rumme hele målgruppen og imødekomme de forskellige behov blandt kvinderne De frivillige er motiverede og føler ejerskab til projektet Der er etableret et fast program, som samarbejdspartnere har kendskab til og bruger aktivt ift. visitering mm. Professionelle netværk af organisationer og øvrige samarbejdsparter bruger hinanden aktivt til støtte for den primære målgruppe Der samarbejdes bredt blandt netværk af primære samarbejdspartnere Aktivitetsniveau: Indikatorer og succeskriterier Brug af tilbud og antallet af frivillige (antallet stiger løbende til hhv. 35 kvinder og 12 frivillige) Afholdelse af frivilligaktiviteter inkl. opfølgning (min. 6 antal frivilligaktiviteter per kvartal) Resultatniveau: Indikatorer og succeskriterier Tilfredshed og udbytte - både blandt brugere og frivillige (Kvartalsvise evalueringer blandt frivillig og brugere)


Download ppt "Forandringsteori for Venindenetværket2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google