Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Den Danske Kvalitetsmodel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Den Danske Kvalitetsmodel"— Præsentationens transcript:

1 Den Danske Kvalitetsmodel

2 Kommunerne skal inden 1. juli 2010 have implementeret kvalitetskontrakter.
Formålet med kvalitetskontrakterne er at forpligte kommunerne til systematisk at overveje, hvordan de vil opstille mål for og udvikle kvaliteten i opgaveløsningen. Der skal desuden hvert år udarbejdes en opfølgningsredegørelse, hvor kommunalbestyrelsen beskriver, hvordan kommunen vil følge op på kvalitetskontrakten

3 DDKM for kommuner består af 58 akkrediteringsstandarder til brug i det kommunale sundhedsvæsen. Standarderne kan ses ved at klikke på 'akkrediteringsstandarder for kommuner’. Standarderne er udviklet af IKAS sammen med medarbejdere fra det kommunale sundhedsvæsen, og hele sættet vil i perioden 1. marts til 23. april blive pilottestet af ni danske kommuner med henblik på kvalificering og optimering.

4 Testkommunerne er Aalborg, Århus, Viborg, Esbjerg, Faaborg-Midtfyn, København, Frederiksberg, Gladsaxe og Sorø.

5 Standardbetegnelse Kroniske sår 3.3.1 Forebyggelse af kroniske sår
3.3.2 Behandling af kroniske sår

6 Standardbetegnelse Kroniske sår 3.3.1 Forebyggelse af kroniske sår

7 Standard Det forebygges, at borgere udvikler eller får recidiv af kroniske sår

8 Standardens formål At forebyggelse af udvikling og recidiv af kroniske sår foretages systematisk hos borgere med risiko for at udvikle tryksår, diabetiske fodsår og venøse sår

9 Opfyldelse af standarden
Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin

10 Trin 1: Retningsgivende dokumenter
Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for, hvordan og hvornår der foretages vurdering af, hvilke borgere der er i risiko for at udvikle eller få recidiv af tryksår, diabetiske fodsår og venøse sår.

11 Indikator 2 Der foreligger retningslinjer for forebyggelse af kroniske sår for borgere, der er i risiko for at udvikle eller få recidiv af tryksår, diabetiske fodsår og venøse sår.

12 Retningslinjerne beskriver som minimum følgende:
Procedure for forebyggelse af tryksår, diabetiske fodsår og recidiverende venøse sår, herunder procedure for kompressionsbehandling og procedure for rekvisition af hjælpemidler Information om brugen af hjælpemidler til forebyggelse af kroniske sår Information og rådgivning til borgeren og eventuelt pårørende Kompetenceudvikling af medarbejdere vedrørende forebyggelse af kroniske sår

13 Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter
Indikator 3 Ledere og medarbejdere kender og anvender retningslinjerne.

14 Trin 3: Kvalitetsovervågning
Indikator 4 Der foreligger årlig dokumentation for omfanget af tryksår, diabetiske fodsår og venøse sår.

15 Indikator 5 Der gennemføres årlig audit på baggrund af dokumentationen af de rapporterede tryksår, diabetiske fodsår og venøse sår vedrørende spørgsmålet: ”Hvordan fungerer forebyggelsen af kroniske sår?”.

16 Trin 4: Kvalitetsforbedring
Indikator 6 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring.

17 Og hvis så borgeren så alligevel får sår:

18 Standard Kroniske sår bliver behandlet korrekt

19 Standardens formål At sikre, at borgere med kroniske sår får den rette behandling

20 Opfyldelse af standarden
Indikatorer til vurdering af standardopfyldelse er anført i forhold til nedenstående trin

21 Trin 1: Retningsgivende dokumenter
Indikator 1 Der foreligger retningslinjer for behandling/pleje af kroniske sår. Retningslinjerne beskriver som minimum følgende: - Procedure for samarbejdet omkring lægelig udredning, diagnose og behandling - Procedure for sårbehandling, smertebehandling, produktvalg og revurdering - Procedure for hygiejniske forholdsregler, jf. standard 2.6.2 - Infektionshygiejne - Oversigt over institutionens sårbehandlingsprodukter og deres anvendelse - Ansvarsfordeling, herunder kriterier for uddelegering af sårbehandling - Kriterier for involvering af tværfaglige og –sektorielle samarbejdsparter - Information og rådgivning til borgere og eventuelt pårørende - Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i behandling af kroniske sår

22 Trin 2: Implementering og anvendelse af retningsgivende dokumenter
Indikator 2 Ledere og de medarbejdere, der behandler kroniske sår, kender og anvender retningslinjerne

23 Trin 3: Kvalitetsovervågning
Indikator 3 Der foretages årlig evaluering af, hvordan samarbejdet omkring den lægelige udredning fungerer.

24 Trin 4: Kvalitetsforbedring
Indikator 4 På baggrund af kvalitetsovervågningen prioriterer ledelsen iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer, jf. standard Kvalitetsforbedring

25


Download ppt "Den Danske Kvalitetsmodel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google