Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sprogvurderinger af 3-årige

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sprogvurderinger af 3-årige"— Præsentationens transcript:

1 Sprogvurderinger af 3-årige
Tilbud om Sprogvurderinger af 3-årige

2 Sprogvurdering og sprogstimulering
Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Lov nr 501 af 06/06/2007) Sprogvurdering og sprogstimulering § 11. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at alle 3-årige børn i kommunen får tilbudt en sprogvurdering, og skal efter behov tilbyde sprogunderstøttende aktiviteter og anden bistand, jf. § 4, stk. 2, i denne lov og §§ 4 og 4 a i lov om folkeskolen. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med tilbuddet om sprogvurdering til alle familier med 3-årige børn samtidig gøre familier, der ikke anvender dagtilbud, opmærksom på muligheden for en plads i et dagtilbud. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at sikre, at barnets forældre inddrages i forbindelse med sprogvurderingerne og dagtilbuddets arbejde med at understøtte børns sprogudvikling, og at forældre får vejledning i at understøtte deres børns sproglige udvikling. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for sprogvurderinger og den sprogunderstøttende pædagogiske indsats.

3 Hvorfor skal Sprogvurderinger ind i loven ?
• Børn med ’et dårligt sprog’ trives ikke • Børn med sproglige problemer er i risikozonen for indlæringsproblemer i skolen • For mange børn med sproglige problemer opdages ikke før de starter i skolen Sprogudvikling en god indikator på et barns generelle udvikling og kognitive evne – relateret til skolemæssig succes • Tidlig indsats hjælper - sprogvurdering af treårige børn skal hjælpe med at udpege børn med (potentielle) problemer mhp. indsats • Børn bruger hvad de har til at lære mere’ - ”den rigere bliver rigere, mens den fattige forbliver fattig”

4 ”Formålet med at sprogvurdere 3-årige børn er derfor både at finde ud af, om barnet har de sproglige red-skaber, det har brug for som 3-årig, og at give en tidlig støtte til de børn,der har brug for det. Sprogvurderingerne skal herudover bidrage til, at daginstitutionerne generelt kan øge fokus på børnenes sprogudvikling”.

5 Hvem skal udføre sprogvurderingen ?
”Det er hensigten, at det er daginstitutionens pædagoger, som kender jeres barn, der udfører og følger op på sprogvurderingen.”

6 Familien skal være med…
”For at gøre sprogvurderingerne til brugbare værktøjer, er det vigtigt at både forældrene, daginstitutionerne og kommunerne tager del i opgaven”.

7 Særligt sprogvurderings-materiale fra Familie- og forbrugerministeriet (Familiestyrelsen)
Ministeriets sprogvurderingsmateriale er udviklet af et konsortium bestående af: CVU Storkøbenhavn Center for Børnesprog, Syddansk Universitet Mikro Værkstedet A/S Nationalt Videncenter for Læsning

8 Materialet… • Forskningsbaseret • Måler alene på sproglige/kommunikative/ kognitive dimensioner • Udviklet specielt til at være håndterbart for dagtilbudspersonale • Bruger forældre som informanter

9 ”Der er mindst to overordnede mål med indførelsen af sprogvurdering (eller ’sprogscreening’ som er den faglige term) af 3-årige børn. For det første er målet på systematisk vis at undersøge børn med henblik på at identificere de børn, som har brug for en indsats med henblik på at tilegne sig et alderssvarende dansk. For det andet giver en systematisk sprogvurdering dagtilbuddet et værktøj, der kan anvendes til at differentiere og tilrettelægge den pædagogiske praksis i forbindelse med det generelle sprogarbejde, som dagtilbuddet, jf. læreplanerne, er forpligtet til at gennemføre”.

10

11 Styregruppen ”Mere sprog for alle”
Anbefaler brugen af materialet Arbejder på en beskrevet rolle-, opgave- og ansvarsfordeling (Pædagog – PPR/Talepædagog) Arbejder på en beskrivelse af den samlede sprogindsats i kommunen

12 RESSOURCER….? Tidsforbrug: max 30 minutter pr. barn + tid til forældresamarbejdet. Kommunalbestyrelsen har godkendt opnormering pr. 1/ som følge af sprogvurderinger m.m. i forhold til Dag-tilbudsloven. Timerne gives med tilbagevirkende kraft fra 1/ og udgør mellem 2 – 6 ugentlige timer – afhængig af normerings-tallet i de enkelte daginstitutioner.

13 Sprogvurderinger af 3-årige
Tilbud om Sprogvurderinger af 3-årige


Download ppt "Sprogvurderinger af 3-årige"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google