Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereform 2014 En gennemgang af hvor vi på TDS er nu i forhold til forliget om ny folkeskolereform.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereform 2014 En gennemgang af hvor vi på TDS er nu i forhold til forliget om ny folkeskolereform."— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereform 2014 En gennemgang af hvor vi på TDS er nu i forhold til forliget om ny folkeskolereform.

2 Proceslinje for folkeskolereform - 2014
Den ny folkeskolereform er gennemgribende. Den er omfattet lærernes arbejdstid, organiseringen af den daglige undervisning, samarbejde med forældre og et stærkt samarbejde mellem faggrupper primært mellem lærere og pædagoger. Målet er, at vi får et samlet ejerskab til den ny skolereform og tænker de muligheder der er i reformen ind i en ny organisering af vores skole. Vi vil igennem året have løbende og forskellige fokus, på det første temadag har vi fokus på hensigten med reformen og på de fysiske arbejdspladser. PR – møde Fokus på samarbejde faggrupper imellem Sådan ser Reformen ud på TDS Reformen ”hvor er vi” Reform forlig Temadag: hvad siger reformen og arbejdspladser 8. oktober 2013 20. Januar 2014 25. Marts 2014 26. Maj 2014 Forår 2013 Kontaktforældremøde 20. nov. 2014 Temaaften: Værdier, hensigt og mål Orientering: Sådan ser FSR ud på TDS pr På Tove Ditlevsens Skole ønsker vi en faglighed der motiverer den enkelte elevs potentialer. Elevens forudsætninger er i fokus for organiseringen og gennemførelsen af vores undervisning, og vi tror på, at alle børn lærer i fællesskab. Aktiv deltagelse, oplevelser og nuancer er vigtige elementer når vi tænker undervisning og samarbejde mellem alle impliceret er grundlaget. Inklusion betragtes som et fællesskab, hvor alle børn trives fagligt og socialt og personligt.

3 Folkeskolereform

4 Reform for folkeskolen i Kbh. 2014
Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne – frivillig deltagelse Timetallet hæves til en skoleuge på 28 timer fra klasse, 30 timer i klasse og 33 timer i klasse (hvis elever fravælger lektiehjælp) Ny tid til understøttende undervisning og mere idræt, motion og bevægelse (45 minutter i gns. om dagen) Andre faggrupper og pædagoger ind på skolen Trin 2 (forventeligt fra skoleåret 2016/2017): Timetallet hæves (30 timer i klasse, 33 timer i klasse og 35 timer i klasse) Faglig fordybelse og lektiehjælp placeres inden for skoletiden og bliver obligatorisk for eleverne at deltage i

5 Det betyder? Udsagn fra kommunen
Reformen skal først og fremmest betyde, at eleverne oplever en positiv forskel – nye måder at lære på med bl.a. praktiske aktiviteter og bevægelse integreret i den faglige læring Forældre og elever skal inddrages i udviklingen af den nye skole – vi skal blive skarpere på hvordan Udnytte de unikke muligheder for autentiske læringsmiljøer, vi har i København – kultur- og naturinstitutioner Flere pædagoger på skolerne kan bidrage til et helhedssyn på barnet og den unge

6 Hvad vil vi/vil vi ikke?

7 Principper ved implementeringen
Reformen skal kunne fungere fra ”dag eet”. Det indebærer, at reformen skal implementeres med udgangspunkt i de eksisterende strukturelle og fysiske rammer samt medarbejdere, herunder tilgodese det politiske ønske om at bevare de københavnske fritidshjem. Princip 2: En central intention i reformen er at give de lokale ledelser et større råderum til den lokale udmøntning, så folkeskolen i højere grad tilpasses lokale børn, forældre og udfordringer. Realiseringen af reformen i København skal understøtte dette. Princip 3: En afgørende forudsætning for implementering af reformen  er et velfungerende arbejdsmiljø /rammer for skolens arbejde og hvordan pædagoger og lærere kan gives gode arbejdsbetingelser på skolen fra dag eet. Princip 1: Reformen skal kunne fungere fra ”dag eet”. Det indebærer, at reformen skal implementeres med udgangspunkt i de eksisterende strukturelle og fysiske rammer samt medarbejdere, herunder tilgodese det politiske ønske om at bevare de københavnske fritidshjem. Princip 2: En central intention i reformen er at give de lokale ledelser et større råderum til den lokale udmøntning, så folkeskolen i højere grad tilpasses lokale børn, forældre og udfordringer. Realiseringen af reformen i København skal understøtte dette. Princip 3: En afgørende forudsætning for implementering af reformen  er et velfungerende arbejdsmiljø /rammer for skolens arbejde og hvordan pædagoger og lærere kan gives gode arbejdsbetingelser på skolen fra dag eet.

8 En reform der skaber muligheder

9 Kan dagen tænkes anderledes?

10 Hvilke muligheder/hvilke udfordringer?

11 Visioner og udfordringer


Download ppt "Folkeskolereform 2014 En gennemgang af hvor vi på TDS er nu i forhold til forliget om ny folkeskolereform."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google