Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.silkeborgkommune.dk Møde om Folkeskolereformen og idrætsforeningerne 4. December 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.silkeborgkommune.dk Møde om Folkeskolereformen og idrætsforeningerne 4. December 2013."— Præsentationens transcript:

1 www.silkeborgkommune.dk Møde om Folkeskolereformen og idrætsforeningerne 4. December 2013

2 www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformens mål • at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, • at mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater, og • at tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 www.silkeborgkommune.dk Indsatsområder • En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring • Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere • Få klare mål og regelforenklinger

4 www.silkeborgkommune.dk Skoledagen 0. – 3. klasse30 timer 4. – 6. klasse33 timer 7. – 9. klasse35 timer

5 www.silkeborgkommune.dk Understøttende undervisning skal spille sammen med og støtte op om undervisningen i forhold til at realisere folkeskolens formål Den understøttende undervisning skal således anvendes både til opgaver, der har et direkte fagrelateret indhold… …og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

6 www.silkeborgkommune.dk Den åbne skole Skolerne skal i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund. Der skal skabes en større inddragelse af det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv i skolen, ved at kommunerne forpligtes til at sikre et samarbejde.

7 www.silkeborgkommune.dk Den åbne skole - fortsat • Herudover forpligtes folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler til et gensidigt samarbejde. Det vil dog være op til den enkelte skoleledelse at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. • Udover folkeskolens fag og formål generelt skal dette samarbejde fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med foreningslivet og de muligheder, som foreningslivet rummer. • Skolelederen kan give konkret tilladelse til, at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikundervisning på den kommunale musikskole eller eliteidrætsudøvelse i en sportsforening, fx i stedet for valgfagstimerne. Skolebestyrelsen kan fastsætte principper om denne adgang til at få fri til eliteidrætstræning.

8 www.silkeborgkommune.dk Bevægelse Motion og bevægelse på alle folkeskolens klassetrin skal indgå i et omfang, der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt i løbet af den længere og varierede skoledag. Det skal medvirke til at fremme sundhed hos børn og unge og understøtte motivation og læring i skolens fag. Motion og bevægelse kan både indgå i den fagopdelte undervisning, herunder idræt, og i den understøttende undervisning

9 www.silkeborgkommune.dk Faget Idræt • Formålet med undervisningen i idræt er ifølge Fælles Mål, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. • For at styrke idrætsfagets status og øge elevernes faglige udbytte af undervisningen foreslås det, at faget idræt placeres i rækken af prøvefag, således at der kan gennemføres prøve i idræt for elever på 9. klassetrin. • Den udtalelse, der i dag gives i faget idræt, erstattes fremover af standpunktskarakterer i faget. • Det er hensigten, at eleverne ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin skal udarbejde et oplæg, som danner grundlag for en mundtlig/praktisk prøve. Ved prøven skal elevernes gennem oplæg, dialog og praktiske øvelser demonstrere tilegnede kundskaber og færdigheder i faget.

10 www.silkeborgkommune.dk Eliteklasser i idræt Skolen skal udfordre og udvikle alle elever, også de elever, der har et særligt sportsligt talent. Det foreslås derfor, at det gøres muligt at oprette særlige eliteklasser i idræt i 7.- 10. klasse, så undervisningen tilrettelægges, så den understøtter elevernes talent og giver dem de bedst mulige rammer til at kunne træne. Elever optages i de særlige klasser på baggrund af deres sportslige niveau. Der henvises til lovforslaget § 1, nr. 60 (§ 25, stk. 4).

11 www.silkeborgkommune.dk Derudover… - kobling mellem teori og praksis - samarbejde mellem professionelle - Tidligere sprog, - Entrepenørskab, - IT Og flere andre spændende tiltag….


Download ppt "Www.silkeborgkommune.dk Møde om Folkeskolereformen og idrætsforeningerne 4. December 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google