Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forandringsteori Skørping Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forandringsteori Skørping Skole"— Præsentationens transcript:

1 Forandringsteori Skørping Skole
Indsatserne på Skørping Skole tager udgangspunkt i ansættelse af: Streetpædagog Børneergoterapeut Indsatser, hvor streetpædagogen er involveret: Oprettelse af valgholdet ”Do good” Samarbejde skole, juniorklub og ungdomsklub Indsatser, hvor børneergoterapeut er involveret: Elevcoach Børnemøder Mindfullness i indskolingen, samarbejde mellem skole og daginstitutioner supervision

2 Indsats Mål Ansættelse af Øget selværd Street-pædagog
Formøde Oprettelse af valghold ”Do good” Øget selværd Menings-fuldhed Vi har for mange børn, der ikke trives Personalemæssigt overlap en eftermiddag om ugen i juniorklubben: Øget fysisk aktivitet Skateboard undervisning Andre aktiviteter Deltagelse i ungdomsklubbens aktiviteter: Klubaftener, ture, workshops, fundraising, events Samarbejde med junior og ungdomsklub Kontinuitet og sammenhæng i børnenes hverdag Indsatsen afstedkommer noget konkret fx pengedonation til ”projekt Skatistan” Skrivter… Skriv tekst her… Indkator Skriv tekst her… Skriv tekst her… Mange børn i aldersgruppen kl. deltager NNS: Forandringsteori for Skørping Skole

3 Indsats Mål Coaching-samtaler gennem-føres med børn og unge med behov. (Behovet defineres ud fra barnets eget ønske om forandring) Elevcoach Afklaring af visitations-gang Personalet bliver klar over tilbuddet Børnene trives Vi har for mange børn, der ikke trives Tilbuddet benyttes Færre indstillinger til PPR Skriv tekst her… Indikator Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… NNS: Forandringsteori for Skørping Skole 3

4 Indsats Mål 4 Børne-møder på 5. årgang
Kontakt etableres mellem Børne-ergoterapeut og klasselærer Møderne gennem-føres Børnene trives Vi har for bange børn, der ikke trives Alle klasser med behov har deltaget i børnemøde At klasse-læreren har et ønske om børne-møderne Skriv tekst her… Skriv tekst her… Indikator Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… NNS: Forandringsteori for Skørping Skole 4

5 Mind-fulness i ind-skolingen
Indsats Mål Mind-fulness i ind-skolingen Mindfulness i førskole-gruppen Børneergo-terapeut på kursus Personalet kompetenceudvikles til selv at kunne implemen- tere mindfullness i indskolingen Børnene trives Vi har for mange børn, der ikke trives At der er efterspørgsel på indsatsen At implementeringen af mindfullness viser sig ved reflekterede og begrundede handlinger i dagligdagen. Personalet og børnene er ”hjemme” i teknikken Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… NNS: Forandringsteori for Skørping Skole 5

6 Indsats Mål Forventnings-afstemning og indgåelse af konkrete aftaler mellem skole, dagtilbud og forældre Arbejds-forum bestående af leder af skole og dagtilbud samt børneergo-terapeut Masterplan udarbejdes Præsen-teres for personalet og implementeres Børnene trives Vi har for mange børn, der ikke trives At der ses konkrete eksempler på samarbejde mellem skole og daginstitution Oplevelse af fælles sprog, fælles fodslag, rød tråd og sammen-hæng i dag-institution og skole Indikator Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… NNS: Forandringsteori for Skørping Skole 6

7 Indsats Mål 7 Super-vision Tilbuddet beskrives
Personalet skal kende tilbuddet Personalet superviseres Børnene trives Vi har for mange børn, der ikke trives Tilbuddet benyttes Gennem feedback skal det dokumenteres at indsatsen har gjort en forskel. Indikator Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… Skriv tekst her… NNS: Forandringsteori for Skørping Skole 7


Download ppt "Forandringsteori Skørping Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google