Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilbudsportalen Introduktion for de 5 socialtilsyn Januar 2014

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilbudsportalen Introduktion for de 5 socialtilsyn Januar 2014"— Præsentationens transcript:

1 Tilbudsportalen Introduktion for de 5 socialtilsyn Januar 2014
Lene I. T. Thomsen Projektleder for Tilbudsportalen

2 Om Tilbudsportalen ”Sikre sammenlignelige og gennemskuelige oplysninger” ”Styrke grundlaget for valg af effektive tilbud til den enkelte borger” ”Bidrage til overblik over udviklingen på det sociale område” ”Understøtte tilsyns-myndighedernes arbejde” ”Understøtte lige konkurrence mellem private og offentlige leverandører”

3 Hvad siger lovgivningen…
Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan INDGÅ i kommunalbestyrelsens forsyning Socialtilsynet OPRETTER de enkelte tilbud på Tilbudsportalen og GODKENDER inden offentliggørelsen de indberettede oplysninger Socialtilsynet INDBERETTER oplysninger til Tilbudsportalen om plejefamilier Socialtilsynet PÅSER, at de offentliggjorte oplysninger om det enkelte tilbud er i overensstemmelse med de faktiske forhold Tilbud og socialtilsyn skal LØBENDE indberette oplysninger til Tilbudsportalen om nye tilbud eller ændringer i allerede eksisterende tilbud

4 Hvad vil vi gerne opnå… SAGSBEHANDLERNE skal have oplysninger, de kan stole på, gennemskue og sammenligne SOCIALTILSYNENE skal have løbende og let adgang til faktuel viden om tilbuddene AUDITFUNKTIONEN skal have oplysninger til årlig afrapportering, dialogmøder og løbende opfølgning POLITIKERE MV. skal løbende have adgang til pålidelige tal for udviklingen på socialområdet TILBUDDENE skal have en let indberetning, hvor oplysninger indberettes korrekt uden ressourceforbruget går amok

5 Smidig arbejdsgang…re-godkendelse
I har DIREKTE adgang til Tilbudsportalen via Tilsyn.dk I INDBERETTER tilbuddets tilbudstype på Tilbudsportalen I ADVISERES om ændringer i tilbuddets oplysninger i Tilsyn.dk I SER oplysninger om tilbuddet i Tilsyn.dk I FORETAGER kvalitetsbedømmelse og –vurdering i Tilsyn.dk I GODKENDER oplysninger om tilbuddene på Tilbudsportalen

6 Indberetningen – Overblik og sammenhæng

7 NYT: Indsatser

8 FindTilbud GODKENDELSE & TILSYN Status på godkendelse
Dato for seneste tilsynsbesøg Vurdering på de 7 temaer i kvalitetsmodellen Seneste 3 års status ”Spindelvæv” Bedømmelse på indikatorer, kriterier, temaer PLEJEFAMILIER ID-nummer Beliggenhedskommune Fysiske forhold Pladser Karakteristika Godkendelse og tilsyn Plejefamiliens og forældrenes navn Adresse og kontaktoplysninger

9 Roller og ansvar TILBUD / DRIFTSHERRE SOCIALTILSYN SOCIALSTYRELSEN
INDBERETTER omhyggeligt, korrekt og præcist OPDATERER oplysningerne på Tilbudsportalen, når der sker ændringer i tilbuddet SOCIALTILSYN OPRETTER tilbud GODKENDER og PÅSER, at oplysningerne er retvisende PÅSER, at oplysningerne er gennemskuelige og sammenlignelige INDBERETTER og GODKENDER oplysninger om plejefamilier SOCIALSTYRELSEN Yder SUPPORT til MYNDIGHEDER og tilbud i brugen af Tilbudsportalen UNDERVISER brugere i Tilbudsportalen Fører STIKPRØVEKONTROL med oplysningerne om tilbuddene

10 Opgaver i overgangsfasen
Eksisterende tilbud skal have genetableret adgang til indberetningen OPGAVE: Socialtilsynet skal indberette tilbuddets tilbudstype Alle plejefamilier skal indberettes i løbet af 2014 OPGAVE: Socialtilsynet skal indberette og godkende oplysninger om plejefamilierne til Tilbudsportalen Alle eksisterende tilbud skal lave fyldestgørende indberetning første gang OPGAVE: Socialtilsynet skal godkende oplysningerne i forbindelse med driftsorienteret tilsyn og re-godkendelse Sagsbehandlerne kan på FindTilbud se, om et tilbud er re-godkendt eller afventer re-godkendelse.

11


Download ppt "Tilbudsportalen Introduktion for de 5 socialtilsyn Januar 2014"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google