Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Møde i Samfund & Skole 30. oktober 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Møde i Samfund & Skole 30. oktober 2013."— Præsentationens transcript:

1 Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Møde i Samfund & Skole 30. oktober 2013

2 Side 2 Overordnede nationale mål • Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale tests • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år • Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik, skal reduceres år for år uanset social baggrund • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis • Elevernes trivsel skal øges • (Implementering af lærernes nye arbejdstidsaftale)

3 Side 3 •Åbning af skolen mod det omgivende samfund –Kommunerne forpligtes til samarbejde med idræts-, kultur- og foreningslivet –Folkeskolen, musik- og billedskoler forpligtes til gensidigt samarbejde •Fuld kompetencedækning blandt lærerne (linjefagskompetence) i 2020 •Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse •Elite- og talentklasser •Øget brug af IT •Elev- og uddannelsesplan integreres •Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet •Lempelse af holddannelsesregler •Forenkling og forbedring af afgangsprøver Reformens indhold

4 Side 4 En længere skoledag: •30 (28) timer for børnehaveklassen til 3. klasse •33 (30) timer for 4. til 6. klasse •35 (33) timer for 7. til 9. klasse. Reformen indfases fuldt ud efter valget i 2015 og får endelig virkning fra 2016. Fra 2014 og til fuld indfasning indføres følgende mellemløsning: •Lektiehjælp bliver obligatorisk for skolerne at tilbyde, men frivilligt for eleverne at deltage i. Lektiehjælpen placeres om eftermiddagen i ydertimer. •Med lektiehjælpen nås det samme, samlede antal timer som efter fuld indfasning. Reformens indhold

5 Side 5 En længere og mere varieret skoledag •Fagopdelt undervisning (lektioner = 45 min.) •Motion og bevægelse (i gennemsnit 45 min. om dagen, idrætsundervisningen indgår heri) •Understøttende undervisning (7 timer ugentligt) Fx: Pædagoger og andre Lektiehjælp (tilbud i ydertimer i 2014/15) kompetente medarbejdere Faglig fordybelse kan også varetage denne tid under en Motion og bevægelse lærers planlægning •Engelsk fra 1. klasse og andet fremmedsprog (tysk eller fransk) fra 5. klasse •Flere timer i dansk og matematik i 4.-9. klasse •Styrkelse af idræt, karaktergivning i faget samt udtræksfag i den naturfaglige blok •Flere timer i musik, natur og teknik •Madkundskab, håndværk og design i 4.-7. klasse (fra 2016/17) •Valgfag fra 7. klasse Reformens indhold

6 Side 6 Det helt nye: Understøttende undervisning §16a: Undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner suppleres af understøttende undervisning i den øvrige del af skoledagen, som skal understøtte undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner En anden skoledag med nye rammer, som motiverer og aktiverer, så eleverne lærer mere Fokus på: • Styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel •Give elevernes anledning til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser •Give eleverne tid til at afprøve, træne og repetere de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagdelte undervisning

7 Side 7 Reform - interessenter BørnForældreMedarbejdereLedelse BY/BUU/ ØPU Skole- bestyrelser Samfund & Skole Skoleråd KlubberForeningerUUVErhvervUSK

8 Side 8 Procesdiagram Styregruppe Projektgruppe Styrket forældresamarbejde og elevinddragelse Den understøttende faglige undervisning Motion og bevægelse Bedre udskoling Ledelsesrollen fremover Den åbne skole Bedre læringsmiljø Det politiske niveau Skolernes udviklingsgruppe Rådene (Samfund & Skole d. 30.10) Skolebestyrelserne Foreningsliv & andre institutioner MED Arbejdsgrupper - 7 temaer - Ledere og konsulenter Skolernes lokale udviklingsgrupper - 7 temaer - Ledere og medarbejdere

9 Side 9 9 • Greve Kommune er langt, når vi sammenholder den skolepolitiske målsætning og skolereformen. • Snitflader mellem skolepolitikken og reformen skitseres i det følgende med udgangspunkt i de overordnede nationale mål. Kobling til skolepolitikken

10 Side 10 10 • Tilpas faglige udfordringer for den enkelte, bl.a. Talent-strategi (fokusområde 1: Læring) • Forudsætninger for læring forbedres hvis de spiser sundt og får motion (fokusområde 2: Trivsel & sundhed) • Elevernes medinddragelse gennem brug af digitale læremidler (fokusområde 3: Digital skole - 1:1) • Eksperimenterende arbejde der fremme nysgerrighed (fokusområde 4: Innovation & kreativitet) • Styrke elevernes egne resurser og anerkende de lærer forskelligt (fokusområde 5: Inklusion) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan

11 Side 11 11 •Læring giver adgang til at deltage, tage medansvar og kende sine rettigheder i et demokratisk samfund (fokusområde 1: Læring) •Børn og unge selv har en forståelse af, at de er sunde og raske for at kunne lære og trives/En indsats i skolen for at fremme sundhed skal på længere sigt række ind i børnenes voksenliv (fokusområde 2: Trivsel & sundhed) •Prioritering af indsatsen så tæt på eleverne som muligt (fokusområde 3: Digital skole - 1:1) •Kombination af viden fra forskellige fagområder (fokusområde 4: Innovation & kreativitet) •”Lav en plan” Tosprogs-Taskforce projekt (fokusområde 5: Inklusion) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater

12 Side 12 12 • Læring som en livslang proces, gennem at lære at lære (fokusområde 1: Læring) • Trivsel og sundhed er et samarbejdsanliggende, bl.a. brug af klassetrivsel.dk på alle skoler (fokusområde 2: Trivsel & sundhed) • Gennemførelsen af 1:1 skolen (fokusområde 3: Digital skole - 1:1) • Inddragelse af lokalsamfundet (fokusområde 4: Innovation & kreativitet) • Egmontprojektet (fokusområde 5: Inklusion) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

13 Side 13 Hvordan kan det lokale erhvervsliv, ungdomsuddannelserne og UUV tænkes ind i et forpligtende samarbejde omkring følgende: Generelt •Give elevernes anledning til i højere grad end i dag at lære på flere forskellige måder og arbejde med og blive anerkendt for et bredere udsnit af deres evner og interesser Specifikt •Uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet •Valgfag, valgfagspakker og udskolingslinjer fra 7. klasse •Madkundskab, håndværk og design i 4.-7. klasse (fra 2016/17) Perspektiver i forhold til erhvervsliv og ungdomsuddannelser


Download ppt "Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Møde i Samfund & Skole 30. oktober 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google