Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ny Skolereform Sådan gør vi i Vonsild

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ny Skolereform Sådan gør vi i Vonsild"— Præsentationens transcript:

1 Ny Skolereform Sådan gør vi i Vonsild

2 Skolereform 2014-2015 Tid til forandring
Velkomst 2. Ny skolereform - Myterne 3. Ny skolereform – virkeligheden: hvorfor og hvordan? 4. Det nye skole/hjemsamarbejde 5. Andet – spørgsmål og kommentarer Dette Diasshow lægges på forældreintra og skoleporten

3 Skolereform Vi troede, at….
Myterne: Eleverne får en laaaaaaaaang – meget længere skoledag 2) Eleverne kan hverken gå til sport, have fritidsarbejde eller tid til kammerater 3) Eleverne skal lave lektier på skolen og får ingen lektier for hjemme Ikke alt er sandt – se efterfølgende

4 Skolereform hvorfor og hvordan ?
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis Hvordan: 1) En længere og mere varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring 2) Dygtigere lærere, pædagoger og skoleledere 3) Få klare mål og regler

5 Skolereform Hvad er nyt?
Understøttende undervisning Fag

6 Skolereform Hvad er nyt?
Bestemt fra Folketinget: + 1 time dansk fra klasse + 1 time matematik fra klasse Engelsk fra 1. klasse Tysk fra 5. klasse – for alle Håndværk og Design i stedet for sløjd og håndarbejde (fra 2016) Mere Natur/teknik Fra hjemkundskab til madkundskab Afgangsprøver i idræt i 9. klasse (udtræk) Alle fra skal have mindst 1 valgfag (I Vonsild 1) Klassens tid er væk holddannelse, synlig læring Fag

7 Skolereform Hvad er nyt?
Understøttende undervisning fra Folketinget: Alle skal bevæge sig hver dag svarende til 45 i gennemsnit: a) Idræt og idrætsdage b) Bevægelses”bånd” i løbet af dagen c) Bevægelse i undervisningen Bevægelse Lektiehjælp Studiecafé fra Folketinget: Tilbud om frivillig lektiehjælp til alle: Skal ligge sidst på dagen Skal fra være i alt 2 timer om ugen Hvis man ikke vælger lektiehjælp, har man fri Anden understøttende undervisning fra Folketinget: Skal/kan understøtte den øvrige undervisning: Kan være fag – eller mere af de fag, man har Kan være anderledes undervisning – kurser Kan handle om klassens sociale liv Kan være sexualundervisning, færdsel, UU-vejledning Elevsamtaler

8 Skolereform Ikke alt er nyt…..
Så vi skal da selvfølgelig holde fast i alt det gode, som…: Lodret læsestart Godmorgen Skole Fagdage – nu som 3+3 Motionsdage og Kroppen i skolen Skolefesten – med skuespil for 5. klasse Andre traditioner (jul, fastelavn, sommerferie) Lejrskoler, skolerejser Sidste skoledag for 9. klasse …….og Vonsild Skole vil også fremover være byens bedste skole

9 Ikke så lang en skoledag, vel?
8. klasse Ikke så lang en skoledag, vel?

10 9. klasse

11 Skolereform 2014-2015 Tid til forandring
Velkomst 2. Ny skolereform - Myterne 3. Ny skolereform – virkeligheden: hvorfor og hvordan? 4. Det nye skole/hjemsamarbejde 5. Andet – spørgsmål og kommentarer

12 Skolereform – det nye skole/hjemsamarbejde
En enig skolebestyrelse og ledelse signalerer – også i respekt for lærernes nye arbejdstider: Forældremøder som nu : 1 gang årligt - aften Forældrearrangementer som nu: 1 gang årligt Skole/hjemsamtaler : Omfang som nu: op til 2 gange årligt NYT: Afvikles inden 17 hen over hele skoleåret efter bookingsystem: løbende, behovsstyret, forældre”valgt” Løbende hverdagskontakt: Lærere kan kontaktes via Intra – svarer inden for 2 arbejdsdage (max. 30 timer) – i arbejdstiden via intra eller opringning Akut: opringning til skolens kontor 8-16: Akut-akut: Vagtnummer Informationer: Vi skærer ned på informationstsunamierne på generelle klasseinfo Vi fastholder individuel info (AKT-henvisning mm.) Fortsat 1 grundig udformet elevplan – løbende opdatering af arbejdspunkter

13 Skolereform 2014-2015 Tid til forandring
Velkomst 2. Ny skolereform - Myterne 3. Ny skolereform – virkeligheden: hvorfor og hvordan? 4. Det nye skole/hjemsamarbejde 5. Andet – spørgsmål og kommentarer


Download ppt "Ny Skolereform Sådan gør vi i Vonsild"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google