Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Metode til Konceptudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Metode til Konceptudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Metode til Konceptudvikling
Formål At sikre en værdiskabende og effektiv proces for konceptudvikling Baggrund Dansk Produktions Univers A/S vil udvikle og skabe koncepter der styrker SMV’ers konkurrencekraft og udvikling. Til dette er det essentielt at man arbejder efter en klar metode, der sikrer velarbejdede og værdiskabende koncepter. Indhold Der præsenteres en metode til konceptudvikling som gennemgår faserne: Ide’ pulje Konceptudvikling & Løbende Udvikling Forankring I Dansk Produktions Univers A/S er denne metode et værdifuldt værktøj til at skabe nye koncepter. Finansiering Metoden er udviklet i forbindelse med RegionMidt projektet, der støtter Dansk Produktions Univers' udvikling

2 Konceptudviklingsmodel
For at sikre en generisk og ensartet metode til konceptudvikling er der udviklet en konceptudviklingsmodel, som indeholder 3 faser. IDE’ Pulje Konceptudvikling Tilpasning I IDE’ puljen skal ideer fra medarbejdere, samarbejdspartnere og behov/ønsker fra virksomheder vises frem. Dernæst skal disse ideer omsættes til konkrete konceptudviklingsprojekter Efter konceptudviklingsprojektet er blevet defineret fra IDE’ puljen skal konceptet udvikles. Dette sker gennem 6 trin, som alle tilføjer værdi og sikrer at man i processen skaber værdi til konceptet Når konceptet er færdigudviklet og i drift er der typisk behov for at konceptet tilpasses nye behov og ønsker fra virksomheder eller som vi ser. Når sådan et behov opstår er der et kortere udviklingsforløb som går igennem 4 trin

3 Konceptudviklingsmodel
IDE’ Pulje Konceptudvikling Tilpasning Udviklingsprojekt 1. Definering 2. Research & Analyse 3. Koncept-opbygning 4. Produkt skabelse 5. Test & Tilpasning 6. Indkøring Tid Styrke P D C A Plan Do Check Act INSIDE – out Kompetencedrevet P D C A Markedsdrevet OUTSIDE - in Loop 1 Loop 2 Loop 3

4 IDE’ Pulje INSIDE – out Konceptudvælgelse OUTSIDE - in Synergi Formål
At finde koncepter der skaber værdi & konkurrencekraft for SMV målgruppen. INSIDE – out Vi er kompetence-drevet Vi skaber nytænkende koncepter Vi søger det unikke Vi skaber behovet De interne faglige kompetencer giver en stærk ramme, hvorpå skabelsen af unikke koncepter kan ske. Medarbejdernes ideer visualiseres løbende og danner rammen når ideerne præsenteres. Konceptudvælgelse Vi debatterer Vi vurderer Vi prioriterer Vi konkretiserer Ide’ puljen er fokusset for 2-4 workshops om året. Her defineres det hvilke koncepter der skal udvikles , hvor vi vurderer dets potentiale, værdi for SMV’erne, strategiske fit og timing på markedet. Synergi OUTSIDE - in Kontakten med SMV’er giver mange inputs til hvad de efterspørger. Disse inputs noteres og systematiseres, for dermed at skabe et stærk grundlag for at skabe de rette koncepter. Vi er kunde-drevet Vi lytter til markedet Vi søger efter behovet Vi skaber det SMV’erne efterspørger Mulige værktøjer Brainstorm Effekt vs. Indsats Værdi vs. potentiale

5 Konceptudvikling 4. Produkt skabelse 1. Definering
Formål At skabe bæredygtige koncepter gennem en stærk proces 1. Definering Vi stiller skarpt på opgaven Vi definerer mulighederne Vi skaber retningen Vi vurderer markedet, produktet og kunderne Gennem em Kick-Off workshop konkretiseres projektet. Resultatet er en stærk og gennemarbejdet A3. 2. Research & Analyse Vi indsamler data & viden Vi tester markedet Vi søger sparring Vi finder inspiration Der opbygges et stærk datagrundlag, som analyseres og omsættes til konkrete elementer, hvorpå konceptet skal udvikles. 3. Konceptopbygning I fællesskab dannes ideer og muligheder. Disse omsættes til et koncept og udvikles til en business case. 4. Produkt skabelse Vi skaber ydelsen Vi sikrer sammenhæng Vi specificerer aktiviteterne Vi giver feedback Ydelsen konkretiseres i dets helhed. Målet er at ydelsen er 100% klar til at blive testet. Vi udvikler koncept-ideer Vi involverer & prioriterer Vi udvælger koncept-ideer Vi opbygger koncept & business case 5. Test & Tilpasning Vi udvælger SMV’er Vi tester Vi får feedback Vi evaluerer og tilpasser Prototypen testes for at sikre at konceptet opfylder dets vurderede potentiale. Det skal skabe værdi & konkurrencekraft for SMV’erne 6. Indkøring Vi udvider porteføljen Vi informerer internt Vi laver udrulningsplan Vi markedsfører Den nye ydelse indkøres internt & eksternt og indgår i porteføljen. Testresultaterne markedsføres og rekruttering af SMV’er kan nu begynde.

6 Koncepteudvikling 4. Produkt skabelse 1. Definering
Værktøjer til inspiration Her er et udpluk af mulige værktøjer til hver fase. 1. Definering Kick-Off Workshop SWOT A3 Interessentanalyse Strategisk retning (BSC, Canvas, fyrtårn) Målgruppe 5 x hvorfor 2. Research & Analyse Personas Desktop research Etnografisk interviews Ekspert interviews Database indsamling Mønsteranalyse Service blueprint Værdikædeanalyse Definer best practise Spørgeskema 3. Konceptopbygning Brainstorm Prioriteringsmatrix Rapid prototyping Mock-Up Post-it Ønsketænkning Scenarieudvikling PMI teknikken Business case Krav & specifikationer 4. Produkt skabelse Superbruger workshop Gennembrudsmetoden Service-pilot Powerpoint, Excel, Word 5. Test & Tilpasning Intern test Brugerpanel Live-test PDCA tilpasning 6. Indkøring Visuel & grafisk udtryk Markedsføringsplan Udrulningsplan Orienteringsmøde Brugermanual Evalueringsrapport

7 Plan Do Check Act Tilpasning Act Plan Check Do Formål
At kontinuerligt styrke de eksisterende ydelser og øge dets værdi Plan Do Check Act Act Plan Vi implementerer Vi markedsfører Vi informerer internt Vi får et kundebehov Vi ser et kundebehov Vi skitserer forbedringen Vi planlægger & prioriterer forbedringen Forbedringen inkorporeres i den eksisterende ydelse. Det skal formidles internt og eksternt Udviklingsmuligheden identificeres og analyseres i en workshop. Derefter skal dets udvikling og implementering planlægges. Check Do Vi får feedback Vi evaluerer Vi vurderer dets værdi & den nye business case Vi beslutter Vi udvikler forbedringen Vi involverer og debatterer Vi tester, tilpasser & evaluerer Det er essentielt at forbedringen skaber værdi. Derfor vurderes det om forbedringen skal endeligt implementeres Forbedringen udvikles og dets aktiviteter tilpasses ydelsen. Dernæst testes ydelsen for at sikre den øgede værdiskabelse.

8 Vil du vide mere? Har du interesse i dette værktøj eller står du overfor at skulle udvikle et koncept, så deler vi gerne vores viden og erfaringer. Kontakt: Lone Jakobsgaards, HR & Projektchef Tel 


Download ppt "Metode til Konceptudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google